วันที่ ศุกร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญร่วมประชุมแสดงทัศนะ สานเสวนา คนเมืองแป้ จวนกั๋นกึ้ด


เมืองแพร่เรามีสิ่งดีมากมาย เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาลูกหลานคนเมืองแพร่
หรือคนที่อยู่เองอาจลืมไปเพราะความเคยชิน  หลายปีผ่านไปความรู้เก่าๆ
เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์ต่างๆ ขาดการสืบต่อเพราะการที่สังคมเปลี่ยนแปลง
ลูกหลานเรียนจบ แล้วเข้าไปทำงานเมืองใหญ่ หรือตามแหล่งงานในบ้านเมืองอื่น
ทุกปี มีคนแพร่อพยพออกไปมากขึ้น สามสิบปีผ่านไปคนแพร่หายไปกว่าครึ่ง
  บ้านเรือนที่เคยมีคนอยู่เหลือแค่ชื่อในทะเบียนบ้าน ข่ายลูกหลานเมืองแพร่ และ
คณะทำงานได้ร่วมกันทำงานเพื่อฟื้น ความคิดจิตสำนึกและความเป็นเมืองแพร่
พยายามสร้างงานให้เกิดขึ้นเช่นในท้องถิ่นอื่นเพียงแต่ว่าการขาดกำลังคน (ที่มีคุณภาพ)
 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเมืองให้มีทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  กลุ่มทีร่วมประชุมประกอบด้วย คนหลากหลาย ทั้งครู อาจารย์ นักประวัติศาสตร์
อิสระ อดีตข้าราชการ แต่ยังไม่มากนัก ประเด็นที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสให้คำปรึกษา
ต่อหน่วยงานราชการ และเทศบาลในประเด็นบ้านไม้เก่า กำแพงเมือง
รวมทั้งจัดกิจกรรมนั่งสามล้อ ถีบรถ "ผ่อบ้านแอ่วเมือง"
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเรียกร้องสิทธิให้ภูมิปัญญาของชาติให้มีการจดจำ


ร่วมกันคิด ช่วยกันนำสิ่งดีดีในอดีตให้คืนกลับ มาสู่ท้องถิ่น ค้นหาตัวตนและอัตลักษณ์ของ คนเมืองแป้ ฟื้นฟูวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษได้วางไว้ ด้วยความหวงแหน และทำด้วยความเข้าใจเพื่อ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปให้ยั่งยืน

อู้จ๋าประสาปี้น้อง แป๋งใจ๋มาจ้อมกั๋น   ตั้งแต่สามโมงเกิ่ง ณ คุ้มวิชัยราชา(บ้านเจ้าโว้ง)

"ไม่มีประวัติศาสตร์ ชาติจะไร้อนาคต"

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์  ๐๘๙ ๖๓๑๒-๙๐๕ และ ๐๘๑ ๓๔๗-๕๓๔๒


โดย ดินกี่เก่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net