วันที่ เสาร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ทำดีไม่ต้องมีคนเห็น
"ทำดีไม่ต้องมีคนเห็น"    ไม่จำเป็นสักนิดไปคิดถึง!!!

"คิดดีแล้วรีบทำดี"ที่คนึง    ทำให้ถึงรวดเร็วเสร็จสำเร็จดี

"ทำดีไม่ต้องมีคนรู้"    จะทำอยู่ที่ไหนๆวิไลศรี

"ไม่ต้องประกาศกรรมว่าทำดี    ปิดทองที่หลังพระ"จะเจริญ!!!

อัน"ความดี"เป็นความงาม"ความถูกต้อง     ค่าเพชร-ทอง"ก็ปานกันท่านสรรเสริญ

"ความดีคือบุญกุศล"บนทางเดิน    พระเชื้อเชิญย่างเยื้องสู่เบื้องบน!!!

อัน"ความดีทำเมื่อใดก็ได้สุข"    ปราศจากทุกข์บรรลุ"จิตกุศล"

"ทำเมื่อใดก็ได้ดี"ที่ในตน    จิตของคนนั้นใสเย็นคือ"เป็นบุญ"

"บุญกุศลคือแสงธรรม"ช่วยนำส่อง-    ทางเดินคล่องว่องไวส่งให้หนุน

"เกิดปัญญาบารมี"ที่เจือจุน-    ให้อบอุ่นจะกอปรกรรมทำอะไร

จะสดวกง่ายดายทุกข์ตายจาก   ไม่ลำบากมั่นคงอย่าสงสัย

"อยู่ที่ไหนให้ทำดีทุกที่ไป"    ไม่สนใจใครทั้งนั้นจิตมั่นคง!!!

๐ "จงทำดีเพื่อความดี"ศรีสวัสดิ์    แจ่มจรัส"จิตใส"ไม่ใหลหลง

"มุ่งนิพพานในชาตินี้"ที่เจาะจง   ไป"คว้าธงชัยนิพพาน"สราญรมย์!!!

"รับแสงทิพย์ฯ+ถือศีลห้า"อุตสาหะ    "คิดถึงพระบรมธรรมบิดา"ทุกคราสม

"ทำสมาธิ-ภาวนา"สุขารมณ์    ได้ชื่นชมทั้งตาย-เป็น"ตาเห็นธรรม"!!!

ว่า"โลกนี้มีแต่ทุกข์"ไม่สุขชื่น    ทั้งวันคืนทรงอารมณ์ให้คมขำ

"พระ+นิพพานอยู่ในจิต"สนิทนำ    "นิพพานธรรม"ไว้เป็นยอดตลอดกาล!!!

"กายทำงานทางโลก"ไม่โศกเศร้า    "จิตของเจ้า"จงแยกออกนอกสังขาร!!!

"จิตทำงานในทางธรรม"สุขสำราญ    "บนนิพพาน"แผ่เมตตาอย่างถาวร!!!

"คนดี=คิดดี=>พูดดี=>ทำดี"     ชั่วชีวี"กิเลสตาย"ทุกข์ถ่ายถอน

"คนดี=>ย่อมได้ดี"พระมีพร    ดีทุกตอนตายหรืออยู่...ดูร่มเย็น

"ถึงมีทุกข์เหมือนไม่มี"ที่จะทุกข์     ทุกยามยุค"แสงทิพย์ฯส่องก็มองเห็น"

"แสงทิพย์ฯคลุมกาย-พระคลุมจิต"สนิทเย็น    "นิพพานเห็นเด่นสุดยอด"ตลอดเอยฯ.......

 

ดร.ธรรมยาตรา กวีทิพย์

DR.Dhammayatra@gmail.com

 

www.buddha-dhamma.com

 

 

 

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net