วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

***** ข้อคิดและชีวิตคู่.......******


                            ********ข้อคิดชีวิตคู่********

> >>>>>> 1. ข้อสำคัของการเลือกคู่ คือ   เราไม่ได้เลือกใครเพราะเขาสมบูรณ์แบบ
> >>>>>>
แต่

> >>>>>
เพราะ
> >>>>>>
เขามีจุดดีหลัก ๆที่เราประทับใจ  
> >>>>>>
ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้นเป็นส่วนปลีกย่อยที่เรา

> >>>>>>
สามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น
> >>>>>>
> >>>>>>2. 
ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ   ถ้าเรามอง

> >>>>>>
ไม่เห็นจุดอ่อนด้อย

> >>>>>
ของ
> >>>>>>
เขาเลย นั่น แสดงว่า   เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง หรือไม่  
> >>>>>>
เราก็กำลัง

> >>>>>
ตก
> >>>>>>
อยู่ในความหลงใหล . จนไม่ลืมหูลืมตา
> >>>>>>
> >>>>>>3. 
การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ  
> >>>>>>
ไม่ใช่เพียงร่างกายและยิ่งไม่ใช่

> >>>>>
การ
> >>>>>>
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ  
> >>>>>>
> >>>>>>4. 
คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิ่งเหงาหนักเป็น 2 เท่า

> >>>>>>
แต่งงานแบบคลุมถุง

> >>>>>
ชน
> >>>>>>
ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน  
> >>>>>>
> >>>>>>5. 
ความสุข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ชีวิตหลังแต่งงาน
  
> >>>>>>
คิดให้ดีก่อนที่

> >>>>>
จะ
> >>>>>>
เลือกใคร มาเป็นคู่ชีวิต   ...
> >>>>>>
> >>>>>>6. 
บ้านจะเล็กหรือใหญ่ ไม่สำคัญ แต่ " ความรัก " ต้องให่ญที่สุดในบ้าน
  
> >>>>>>
> >>>>>>7. 
คำว่า " รัก " พูดมากไป ย่อมดีกว่า พูดน้อยไป ...
  
> >>>>>>
> >>>>>>8. 
เมื่อเรา ทำผิด .... จง " ขอโทษ " เมื่อเขา ทำผิด .... จง " ให้อภัย

> >>>>>>"
> >>>>>>
> >>>>>>9.
ชีวิตแต่งงาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว   ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร

> >>>>>>
อยู่

> >>>>>>
เป็นโสดไป   ก็ดีกว่า ...
> >>>>>>
> >>>>>>10. 
ยอมเป็นผู้แพ้ ดีกว่า
  
> >>>>>>
เป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หัก

> >>>>>
พัง
> >>>>>>...
> >>>>>>
> >>>>>>11.  "
แก้ตัว " .... ช่วยอะไรไม่ได้   " แก้ไข " ....... ช่วยได้
> >>>>>
ทุกอย่าง ...
> >>>>>>
> >>>>>>12. 
เมื่อมีปัญหาในครอบครัว  
> >>>>>>
อย่าลืมใช้ความรักและหลักเหตุผลเป็นกรรมการ

> >>>>>
ตัดสิน
> >>>>>>
ไม่ใช้ อารมณ์   หรืออาวุธ ..
> >>>>>>
> >>>>>>13. 
งอนแต่พองาม ... ก็งามดี แต่งอนเกินพอดี   ก็เกินงาม ...

> >>>>>>
> >>>>>>14. 
ต่างคนต่างแข็ง ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน ... บ้าน ... ก็
> >>>>>>
คงไม่ต่างอะไร

> >>>>>
กับ
> >>>>>>
สนามรบ  
> >>>>>>
> >>>>>>15. 
เมื่อสามีอ่อนแอ ไม่รับบทบาทผู้นำ ความสับสนวุ่นวาย ก็ตามมา
  
> >>>>>>
หรือเมื่อ

> >>>>>>
ภรรยา พยายามแย่งบทบาทการนำจากสามี ชีวิตครอบครัวก็รอดยาก  
> >>>>>>
> >>>>>>16. 
ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อกันเพียงครั้งเดียว
  
> >>>>>>
ก็อาจสั่นคลอนความไว้วางใจที่

> >>>>>
มี
> >>>>>>
ให้กันได้ ท้ายที่สุด ชีวิตคู่ก็จบลงด้วยความแตกร้าว   ยากเยียวยา
> >>>>>>
> >>>>>>17. 
ความเห็นแก่ตัว สนใจแต่ปัญหา อารมณ์ ความรู้สึก  
> >>>>>>
และความสนใจของตัวเอง

> >>>>>>
ชีวิตคู่ ก็อยู่ด้วยกันยาก
> >>>>>>
> >>>>>>18. 
ก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว   ครอบครัวก็มีแต่ความตึงเครียดทุกเช้าเย็น
> >>>>>>
> >>>>>>19. 
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  
> >>>>>>
หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องและคาดหวังจากกันและกัน

> >>>>>
มาก

> >>>>>>
เกินพอดี   ปัญหาก็จะมีเรื่อยไป … ไม่สิ้นสุด
> >>>>>>
> >>>>>>20. 
ควรตระหนักว่า ... ภรรยา   ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้สามี
> >>>>>>
แท้จริงแล้ว

> >>>>>
สามี
> >>>>>>
ภรรยา   ควรเอาใจใส่ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด ... ย่อมดีกว่า
> >>>>>>
> >>>>>>21. 
ไม่มีอะไร ทำให้ภรรยาปวดร้าวใจ มากเท่าการค้นพบว่า  
> >>>>>>
สามีมีหญิงอื่นใน

> >>>>>
หัวใจ
> >>>>>>
> >>>>>>22. 
รักเดียว ... ใจเดียว ไม่ใช่เรื่องเชย   แต่เป็นเรื่องดีที่
> >>>>>>
สามีทุกคนใน

> >>>>>
โลก

> >>>>>>
ควรกระทำ  
> >>>>>>
> >>>>>>23. 
การขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรี
  
> >>>>>>
แต่เป็นศักดิ์ศรี

> >>>>>
ของ

> >>>>>>
สามี ... ที่แท้จริง  
> >>>>>>
> >>>>>>24. 
ไม่ควรมองว่า งานดูแลบ้าน เป็นความรับผิดชอบของภรรยา
  
> >>>>>>
สามีควรมีส่วน

> >>>>>
ช่วย

> >>>>>>
แบ่งเบาภาระอย่างสุดความสามารถเสมอ  
> >>>>>>
> >>>>>>25. 
สรีระรูปร่างหน้าตา ที่เปลี่ยนไปของภรรยา
  
> >>>>>>
ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักใน

> >>>>>>
หัวใจของสามีจืดจางลงแม้แต่น้อย

> >>>>>>
> >>>>>>26. 
ควรระลึกอยู่เสมอว่า ... การนำครอบครัวนั้น คือ   การนำโดยเห็นผล
> >>>>>
ประโยชน์
> >>>>>>
ของครอบครัวเป็นหลักไม่ใช่ เพื่อความสุข   ความพึงพอใจของตนเอง

> >>>>>>
> >>>>>>27. 
ภรรยาที่ดี ควรสนับสนุนสามีให้ก้าวไกลในชีวิต  
> >>>>>>
ไม่ใช่ดึงรั้งให้หยุด

> >>>>>
อยู่

> >>>>>>
กับที่ หรือถอยหลัง
> >>>>>>
> >>>>>>28. 
ภรรยาที่ดี  
> >>>>>>
ไม่ควรใช้วิธีการบีบบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้

> >>>>>
สามี
> >>>>>>
ตัดสินใจตามความคิดของตน
> >>>>>>
> >>>>>>29. 
ในสถานการณ์หน้าสิ่ว หน้าขวาน สามีต้องการภรรยาที่สงบนิ่ง  
> >>>>>>
ช่วยกันคิด

> >>>>>
หา
> >>>>>>
ทางออก ไม่ใช่ภรรยาที่เอาแต่โวยวาย ตีโพย ตีพายหรือร้องไห้ฟูมฟาย  
> >>>>>>
โดยปล่อย

> >>>>>
ให้
> >>>>>>
เขาต้องแบกภาระหนักอึ้งเพียงลำพัง
  
> >>>>>>
> >>>>>>30. 
การไม่ตีลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ เมื่อยังเป็นเด็ก   กลับจะ

> >>>>>>
ทำให้เขาเจ็บ

> >>>>>
ปวด

> >>>>>>
ยิ่งกว่า เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ให่ญที่สร้างปัญหา   และถูกลงโทษ ...
> >>>>>>
จากสังคม

> >>>>>>
> >>>>>>31. 
ช่องว่างระหว่างวัย .. ระหว่างรุ่น ... ย่อมไม่มี  
> >>>>>>
ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึง

> >>>>>>
ความสำคัญ และใช้ความพยายามที่มากพอ วิธีที่ดีที่สุด คือ  
> >>>>>>
พ่อแม่ควรวางแผน

> >>>>>
เพื่อ
> >>>>>>
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับลูก   ไม่ใช่ตามแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว

> >>>>>>
> >>>>>>32. 
พึงตระหนักว่า ลูกไม่ใช่ดินน้ำมัน ที่พ่อแม่  
> >>>>>>
อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไร

> >>>>>
ก็

> >>>>>>
ได้ตามใจชอบ   เขาย่อมมีจิตใจที่มีเอกลักษณ์แห่งความชอบ  
> >>>>>>
ความสนใจที่แตกต่าง

> >>>>>
ไป
> >>>>>>
จากพ่อแม่ได้เสมอ


โดย ลูกเนียง(พลัดถิ่น)

 

กลับไปที่ www.oknation.net