วันที่ เสาร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทรนด์ MBA ปีขาล หลักสูตรเฉพาะทาง- 2ภาษา/อินเตอร์ “แรง”


     ดร. พงษ์พัฒน์  รักอารมณ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต บอกว่า เทรนด์การแข่งขันที่ชัดเจนในปี 2553 มี 2เทรนด์ที่น่าจับตา เทรนด์แรกคือการเน้นเปิดหลักสูตรแบบเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงินและการลงทุน หรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพราะการเรียนแบบกว้างๆ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนในปัจจุบันที่ต้องการรู้ลึกเฉพาะทาง
     เทรนด์ที่ 2 คือ การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือกับองค์กรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเปิดหลักสูตรร่วมกัน โดยจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2ภาษา หรือหลักสูตรอินเตอร์ฯ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมด้วยภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
    “หลักสูตร MBA ในปีนี้ เราจะได้เห็น หลักสูตรที่เป็นเฉพาะทางมากขึ้น และมุ่งเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเปิดสาขาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 2ภาษา หรือหลักสูตรอินเตอร์ฯ โดยเฉพาะหลักสูตร 2 ภาษา มีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน”
    
น้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียน ทั้งตรีและโท ลองหาข้อมูลให้รอบด้าน จะได้มีความสุขตอนเรียน และได้ทำงานที่ชอบในอนาคต...โดย tanapat

 

กลับไปที่ www.oknation.net