วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ซุมแซง


          อวิโรฒ ศรีสุโร/

          ( ภาพจากบันทึกอีสาน ฯ ของ อ.วิโรฒ  ศรีสุโร)

อันว่า        แนวนามเชื้อซุมแซง  วงศ์เผ่า

                    เป็นข่อยเจ้าเว้าด้าม  เดียวกัน

เถิงว่า        สายนทีกั้นบ่เตื้องต่อ  ใจแหนง

                สายแพงฮักบ่ขาดไล  ลาปี้น

ฟังยิน        เสียงพิณห้าวจ้าวแคน  ลายล่อง

                ปลุกวิญญาณพี่น้อง  ใจซ่วนม่วนกะเสิม

ปางแต่      เดิมดาเค้าข้าวคำ  จ้ำบ่าย 

                ปลาแดกบ้ำ  บองบั้งอ่อมอู๋ 

ก็จึ่ง          อยู่มาได้   เป็นลาว-ไทยอีสาน

                ผองแต่บูฮาน  แม่นต่อนเดียวโดยด้าม

                มีฮีตคองธรรมค้ำ   เสียงแคนลำม่วน

                ปูมผญาคนล้วน  เฮียนฮู้บ่เซา 

                ขอให้ใจเฮาต้อม  ดอมกันอย่าแบ่ง 

                ฮักแพงตุ้มซุมเชื้อ  หมู่เฮา

                โฮมปานเต้า  แคนเป่าสุดสะแนน

                แสนหมื่นปีกะบ่มี  วายม้าง

                    แสนหมื่นปีกะบ่มี  วายม้าง... นั่นถ่อน

                    

 (หมอลำเคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ 2536 และหมอลำบุญเพ็ง  ไฝผิวชัย ศิลปินแห่งชาติ 2540 หมอแคนบุญมา  ภูเม็ง แสดงปี 2547 ปัจจุบันหมอลำบุญเพ็งวายชนม์แล้ว)

 

หมายเหตุ

ซุมแซง : ซุม  หมายถึง  พวก  กลุ่ม / แซง  หมายถึง  เส้น  สาย  ทาง  แกน  ซุมแซงมีความหมายคล้ายคำว่า  วงศ์วาน  ว่านเครือ  ในภาษาไทย 

เตื้องต่อ : เอาใจใส่  สนใจ

บ่ขาดไล ลาปี้น : ไล  หมายถึงพลัดพราก  การจาก / ปี้น : ปลิ้น, พลิก,  การเปลี่ยนแปลง

ซ่วน : การใช้มือประคอง  รองรับ  ชูสิ่งใด ๆ ในมือ  การต่างรับให้คนอื่น  เรียกว่าการซ่วน

กะเสิม : เกษม  มีความสุข

จ้ำบ่าย  : ใน "ข้าวคำ  จ้ำบ่าย" จ้ำ: จิ้ม การใช้ข้าวเหนียวจิ้มอาหาร / บ่าย : การใช้ข้าวเหนียวปั้นบีบคลุกกับอาหาร  หรือนำข้าวเหนียวมาประกบอาหารไว้ตรงกลางแบบแซนวิช  ถือกินแบบสบาย ๆ ตามทางเวลาไปนา เดินทางไกล  เช่น ข้าวบ่ายแจ่ว คือข้าวเหนียวแซนวิชแจ่วปลาร้า  เป็นต้น

บ้ำ : ปลาบ้ำ  คือปลาเล็ก เช่น ปลาซิวนำมาหมักส้ม / บอง : น้ำพริกปล้าร้าบอง แจ่วบอง / บั้ง : น้ำพริกปลาร้าบรรจุกระบอกไม้ไผ่ บั้งไม่ไผ่ / อ่อม,อู๋ : แกงอ่อมอีสาน/ลาว ปรุงปลาร้านำทำให้กลมกล่อม(รสนัว) ส่วนอู๋หน่อไม้  อู๋เพี้ย  อู๋น้องงัว/ควาย ก็มีวิธีทำแตกต่างกันออกไป

โทม, ต้อม, โฮม, เต้า : รวม  รวมกัน  

ตุ้ม : ห่ม  คลุม  โอบผ้า  โอบแขนให้อบอุ่น  

โดย คนดึกใน

 

กลับไปที่ www.oknation.net