วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติวัดบึงทองหลาง


ประวัติวัดบึงทองหลาง


            ตามประวัติวัดบึงทองหลางไม่ปรากฏหลักฐานในเชิงเอกสารอย่างชัดเจน  มีเพียงคำบอกเล่าจากตาพลอย   ระเบียบ ชาววัดบึงทองหลางวัย ๙๒ ปี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด  ซึ่งแต่เดิมวัดบึงทองหลาง เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเป็นวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร   เดิมทีพื้นที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดทั้งปี ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ต่อมามีพระภิกษุธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอาศัยอยู่ ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาทำบุญ ไม่นานนักก็มีพระธุดงค์อีกรูปหนึ่งมาปักกลดอยู่แทนรูปแรกที่เดินทางต่อไปที่อื่น  ชาวบ้านก็ยังคงพากันมาทำบุญและช่วยกันสร้างกุฎิสงฆ์ให้ท่านพักอยู่  โดยนายนิ่มและนางทองอยู่  เป็นผู้มอบถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๑๙  และชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๐  พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงรักษาวัดให้พัฒนาเจริญสืบมา

         

(บางกะปิ-วังทองหลางในอดีต จุดที่ถ่ายตรงบริเวณ ลาดพร้าว 87 ซอยคุณหญิง /ในภาพ คือ นางบุญมี (แอ๊ด) พูลชื่น)

           จนกระทั่งมาถึงสมัยเมื่อหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต  (พระครูธรรมสมาจารย์) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ก็ได้ชักชวนและประสานความสามัคคีในหมู่ประชาชน ได้ช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นลำดับ   และยังได้รวบรวมจตุปัจจัยจากศรัทธาสาธุชนทั่วไป   ซื้อที่ดินและที่ธรณีสงฆ์ของวัดบึงทองหลาง สมัยหลวงพ่อโต ได้จัดให้ประชาชนอยู่อาศัยเพื่อเป็นการหารายได้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่วัด (สาเหตุหนึ่งที่หลวงพ่อโต ต้องการให้ประชาชนอาศัยอยู่ในที่วัด เพื่อให้พระสงฆ์บิณฑบาตได้สะดวก เพราะเมื่อท่านมาอยู่วัดบึงฯใหม่ ๆ ต้องทำอาหารถวายเพลพระเนื่องบิณฑบาตไม่พอฉัน)  และได้รวบรวมรายได้จากส่วนนี้มาทำนุบำรุงวัดวาอาราม  จัดสงเคราะห์สาธารณชน และสนับสนุนการศึกษา พระภิกษุสามเณรภายในวัด เป็นต้น

(พระสงฆ์ กุฏิที่พัก วัดบึงทองหลาง ก่อน พ.ศ.2512)


กุฎิปั้นหยา ติดหอระฆัง

 

        

                  (วัดบึงทองหลาง พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด/ซ้ายสุด นายทุม อินเดชในขณะที่บวชเป็นพระ)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม) พระครูพิศาลวิริยคุณ พิธีวางศิลาฤกษ์ 2512

            หลวงปู่พักได้มาก่อสร้างและวางรากฐานวัดจนกว้างขวางใหญ่โต โดยสิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่และสร้างในสมัยหลวงปู่พักก็คือ 

               

 (๑) อุโบสถเก่า หลวงปู่พักได้ดำเนินการสร้างอุโบสถ เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒  โดยอาศัยศรัทธาของบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และสละกำลังแรงกายแรงใจช่วยกันก่อสร้าง  จนกระทั่งสำเร็จสมบูรณ์และจัดงานฉลอง       เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร  ลักษณะเป็นทรงปั้นหยา ๒ ชั้น  มีเสารายด้านนอกประกอบกำแพงแก้วสูง ๑ เมตร  รอบอุโบสถ ปัจจุบันได้รับการบูรณะไว้เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกสำหรับหลวงปู่ 


                           

                             [ศาลาการเปรียญที่สร้างโดยหลวงปู่พัก พ.ศ.2468]

          (๒)  ศาลาการเปรียญ  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘  ลักษณะเป็นทรงไทย  ๒ ชั้น  กว้าง ๑๗  เมตร  ยาว ๓๐ เมตร   ปัจจุบันทางวัดได้เรื้อทิ้งไป และสร้างศาลาหลังใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงถ้าสามารถรักษา อนุรักษ์ซ่อมบำรุงไว้ให้เป็นมรดก และเป็นเครื่องย้ำเตือน แก่เราชาววัดบึงทองหลางในฐานะที่เป็น“มรดกของหลวงปู่พักlสร้าง”  จะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่ง

        

          

(โรงเรียนประถมวัดบึงทองหลาง ด้านหลังจะเห็นอาคารที่สร้างในสมัยหลวงปู่มอบให้โรงเรียน)

          (๓) ที่สร้างวัดและที่ดินวัดอันเป็นที่ธรณีสงฆ์  ซึ่งในสมัยหลวงปู่ได้มาด้วยการบริจาคและนำเงินวัดไปจัดซื้อมา ซึ่งมีจำนวนกว่า ๒๗๐ ไร่ โดยในปัจจุบันมีมูลค่าสูงหลักพันล้านบาท ซึ่งมีหลายแปลงด้วยกันคือ

 ๓. ที่สร้างวัดและที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งในสมัยหลวงปู่ได้มาด้วยการที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้าง และนำเงินวัดไปจัดซื้อมาบ้าง  ซึ่งมีจำนวนกว่า  ๒๗๐ ไร่ โดยในปัจจุบันคาดว่าจะมีมูลสูงหลักพันล้านบาท ซึ่งที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดบึงทองหลางมีหลายแปลงด้วยกัน คือ

 

           ๓. ที่สร้างวัดและที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งในสมัยหลวงปู่ได้มาด้วยการที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้าง และนำเงินวัดไปจัดซื้อมาบ้าง  ซึ่งมีจำนวนกว่า  ๒๗๐ ไร่ โดยในปัจจุบันคาดว่าจะมีมูลสูงหลักพันล้านบาท ซึ่งที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดบึงทองหลางมีหลายแปลงด้วยกัน คือ

          ๑.) ที่สร้างวัดที่จัดซื้อหาเพิ่มเติมที่ปัจจุบันมีกว่า ๓๐ ไร่  อันเป็นสถานที่จัดสร้างศาสนวัตถุที่พัฒนามาพร้อมกับเวลา เช่น อุโบสถ ๑ หลัง วิหาร    หลัง  ศาลาอเนกประสงค์  ศาลาสวดศพกว่าประมาณ ๑๖ หลัง กุฎิที่พำนักสงฆ์กว่า ๓๐ หลัง ที่จอดรถ เมรุเผาศพ ๔ เตาเผา  เป็น      

๒.) ที่ธรณีสงฆ์แปลงรามอินทรา ซอยวัชรพล (ท่าแร้ง) มีเนื้อที่ จำนวน ๒๕ ไร่ จัดสรรค์ให้ประชาชนได้อยู่อาศัย เรียก ชุมชนวัชรปราณี (ท่าแร้ง)   ถนนรามอินทรา  ซอยวัชรพล (ห้าแยกวัชรพล) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน   ทางวัดได้จัดสรรให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ ?  และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนโดยสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ  ๒๒๕+ ครอบครัว   ๘๐๔+  คน

๓.) ที่ธรณีสงฆ์แปลง ลาดพร้าว ๘๗  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ชุมชนจันทราสุข  ตั้งอยู่ถนนลาดพร้าว ซอย ๘๗ เขตวังทองหลาง  มีพื้นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน  ๒๔.๐๗   ไร่ เข้าอยู่อาศัยประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘   และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชน โดยสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  เมื่อ  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๓๕  ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ  ๒๑๘+ ครอบครัว   ๗๖๖+  คน

๔.) ที่ธรณีสงฆ์แปลงถนนลาดพร้าว ๑๐๑  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ชุมชน ๑๐๑ บึงทองหลาง  (หน้าวัด) ที่ตั้ง..ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๐๑  เขตบางกะปิ มีพื้นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน  ๒๗ ไร่ ทางวัดได้จัดสรรให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘  ? และได้รับการจดทะเบียนเป็นชุมชนโดยสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  เมื่อ ๑๓   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  (๑๙๙๒)  ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ  ๒๑๐+  ครอบครัว   ๗๙๘+   คน

๕.) ที่ธรณีสงฆ์แปลงเรียบถนนเกษตร-นวมินทร์ แปลงถนนเกษตรศาสตร์-นวมินทร์ จำนวน ๒ โฉนด คือ ๑๑๒๕  เนื้อที่ทั้งหมด ๔๓  ไร่ ๑ งาน ๗๒  วา(ถูกเวนจำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๑.๗ วา คงเหลือ ๓๙ ไร่ ๕๐.๓ วา)  และโฉนดเลขที่ ๑๑๒๖ จำนวน ๒๗ ไร่  ๑ งาน ๙๖ วา (ถูกเวนคืน  ๒ ไร่ ๖.๖ วา คงเหลือ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๘๙.๔ วา ) ปัจจุบันให้เอกชนเช่า

๖.) ที่ธรณีสงฆ์ในซอยวัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว ๑๐๑ ทางวัดอนุญาตให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนวัดบึงทองหลาง มัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๘๐ ไร่

๗. ที่ธรณีสงฆ์ด้านหน้าโรงเรียนฝั่งซ้าย-ขวาของถนน เอกชนเช่าจัดทำเป็นอาคารพาณิชย์

          ๘. ที่ธรณีสงฆ์บริเวณ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ (บ่อปลา) เอกชนเช่าประกอบกิจการ


(งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต พ.ศ.๒๕๐๓)

 

[วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2507]

[วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2524]

[วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2526]

         

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net