วันที่ จันทร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปูมสามชุก ๑-๒๔ ม.ค.๕๓


๑. งาน อร่อยดี ฟรีทั้งตลาด  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

    - ร้านค้าในตลาดร้อยปีสามชุกร่วมกันจัดอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม นานาชนิด      

      รวมกันราว ๓๐๐ ร้าน  เลี้ยงผู้มาเยือนทุกท่านตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. จนของหมด

    - ช่วงสายๆจนถึงบ่าย  มีการแจกของสมนาคุณเป็นสินค้าของร้านค้าในตลาดร้อยปี

      สามชุกที่ได้ร่วมกันจัดมอบให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดฯคิดและจัดทำรูปแบบวิธี

      แจก เช่น การทายปัญหา  เกมเรื่องอายุ  เรื่องเครื่องแต่งกาย  ภูมิลำเนา ของผู้มา

      เยือนในขณะนั้นๆ

    - ช่วงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๕๓  ทาง สสส. ได้ส่งกลุ่มทำ

      กิจกรรมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มาจัดซุ้มกิจกรรมตลอดสามวัน


   จขบ.กระเสาะกระแสะ จนไม่ได้ออกไปเก็บภาพกิจกรรม  นอกจากภาพหน้าร้านลูกชิ้นยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆ ในช่วงเย็นที่เลี้ยงอาหารฟรี

๒. วันพฤหัสฯที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓  ทราบว่ามีการประชุมที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์

    ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านงาน

    ชุมชน และตัวแทนชุมชนตัวอย่าง  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาตลาด

    สามชุกเชิงอนุรักษ์จัดการทำวิจัยการฟื้นฟูชุมชนตลาดร้อยปีสามชุกขึ้นมา โดย    

    กระทรวงฯจัดสรรงบประมาณให้  เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นตัวแบบในการ

    จัดการฟื้นฟูชุมชน

    ในเรื่องนี้ ทำให้เห็นความจริงจังและต่อเนื่องของฟากรัฐบาลโดยผ่านกระทรวงวัฒน-

    ธรรม  ดังที่นายกฯอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และ รมต.ธีระ สลักเพชร ได้กล่าวแสดงทัศนะ

    ในพิธีมอบรางวัลยูเน้สโก้ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  (จขบ.ได้รายงานไว้ที่กระทู้

    ตามลิ้งค์นี้http://www.oknation.net/blog/driftway/2009/12/14/entry-1)

๓. วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓  เทศบาลตำบลสามชุกจัดงานรณรงค์การกำจัดขยะ

    ที่บริเวณลานหน้าตลาดฯ

 

 

 

๔. วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลสามชุกขอประชุม

    เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวตลาดฯต่อโครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ

    ตลาดฯ (ทำประชาคม)  และโครงการปรับปรุงทางเดินริมแม่น้ำทางด้านลานหน้า

    ตลาดฯ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการทั้งสอง

 

    จขบ.ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากเดินทางมา รพ.ศิริราช  จึงไม่ได้เก็บภาพการประชุม

 

๕. ช่วงสายวานนี้ (อาทิตย์ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓) ทราบว่าคุณแม่ของภรรยาท่านนายกฯ   

     อภิสิทธิ์ได้มาเที่ยวชมตลาดฯ มีรองนายกเทศมนตรีเมธี สรรพคุณานนท์ เป็นผู้นำชม

 

     จขบ.นั่งหลับอยู่ที่ศาลาวัดใกล้บ้าน  ไม่ได้เก็บภาพมาอวดตามเคย

 

     ---------------------------------------------------------------------

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดฯ

     สัปดาห์ถัดไปก็จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชน ตามระบบบริหารงานท้องถิ่นของ

     กระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชก

     เชิงอนุรักษ์)

.

 

เพลงรักสุพรรณอย่าลืมเลือน

คำร้อง-ทำนอง โดย ชัชวาลย์  วัฒนไกร

โดย driftworm

 

กลับไปที่ www.oknation.net