วันที่ ศุกร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้มีจิตอาสาเชิญทางนี้สมัครด่วนอาสาสมัครหลายโครงการ1. กรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeace.or.th
ช่วยปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม


2. กลุ่มฅนแบกตะวันอาสาสร้างสรรค์
http://www.backtawan.com
เกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน


3. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://members.tripod.com/VGCD
ข้อมูล เรื่องน่ารู้ต่างๆ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก


4. เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่
http://www.geocities.com/cwninchiangmai
การทำงานเพื่อเด็ก ผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในภาวะเสี่ยงทางสังคม ในหมู่บ้านหรือชุมชน


5. เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
http://www.thaienvironment.org
ให้บริการความรู้ ข้อมูล และเป็นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม


6. โครงการบ้านพักพัฒนาคุณภาพชีวิต
http://www.homefordql.com
ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กชาวไทยภูเขาและเด็กพื้นราบ


7. โครงการเหลียวมองประเทศไทย
http://www.see-thailand.com
โครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติจัดกิจกรรมช่วยสอนภาษาให้กับเด็ก


8. ซิสเตอร์โจน อีแวนส์
http://www.sisterjoan.info
โครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากจนในชุมชนสลัมต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ


9. ดับเพลิง กู้ภัย จป. เซฟตี้
http://www.rescue-fire.com
สื่อกลางในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อคนที่ทำงานด้านการดับเพลิง กู้ภัย และเซฟตี้ต่างๆ


10. ดาหลา อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชน
http://www.dalaa-thailand.com
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในรูปแบบนานาชาติ ฃึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ หลากหลายภาษา


11. นักดำน้ำอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของแนวปะการัง
http://www.geocities.com/reefcheckthai
เรื่องราวของนักดำน้ำอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของแนวปะการัง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ


12. บ้านนักศึกษา
http://www.carefor.org/student
นักศึกษาอาสาสมัครผู้ใส่ใจต่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติ กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์


13. บ้านใส่ใจ
http://www.carefor.org
เว็บไซต์เพื่อชีวิต มิตรภาพ กำลังใจ ความรัก แรงบันดาลใจ ผู้คน ชุมชน สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


14. พาคีเครือข่ายจิตอาสา
http://www.volunteerspirit.org
ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (เครือข่ายจิตอาสา) รวมถึงรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้


15. มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี
http://prachanukul.pantown.com
ข้อมูลของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ประวัติ หน้าที่ กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย


16. วาลุนไทยดอทคอม
http://www.volunthai.com
อาสาสมัครทำงานเพื่อประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศ


17. วิสเปอริงซีด
http://www.whisperingseed.org
เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสแถบชายแดนทั้งเด็กชาวไทยและเด็กชาวกะเหรี่ยง


18. ศูนย์กู้ภัยพร้าววังหิน
http://www.phraowanghin.com
ตั้งอยู่ที่วัดทุ่งหลวง หมู่ที่3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


19. ศูนย์กู้ภัยพิงค์นคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่
http://www.geocities.com/pingnakorn
ประวัติความเป็นมา ภารกิจและหน้าที่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาพการปฏิบัติงาน


20. ศูนย์กู้ภัยโยธิน
http://www.yothin8.cjb.net
ข้อมูล และภาพการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยโยธิน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ข้อมูลประวัติ


21. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิ
http://www.tsunamilegalaid.info
ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึนามิ


22. ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
http://ems.narenthorn.or.th
ข้อมูลของศูนย์กู้ชีพนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข หน้าที่ความรับผิดชอบ ตารางวิเคราะห์เหตุและปัจจัยต่างๆ


23. ศูนย์พุทไธสวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
http://www.putthai.com
ศูนย์พุทไธสวรรย์องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย (มูลนิธิป่อเต็กติ๊ง)


24. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
http://www.soonsrakaew.net
ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


25. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
http://www.geocities.com/yvrc2002
ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150


26. ศูนย์วิทยุพระราม 9
http://www.thaiinfonet.com/user/Rama9
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยุพระราม 9 รวมรายชื่อและคลื่นสื่อสารของหน่วยกู้ภัยทั่วประเทศ


27. ศูนย์วิทยุมีนบุรี
http://www.geocities.com/minburi_ch12
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยุมีนบุรี รายชื่อผู้บริหาร พนักงาน รายชื่อศูนย์ร่วมและฐานในข่ายของศูนย์ฯ


28. ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
http://www.geocities.com/rescue_inn
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน วิทยุสื่อสารความถี่ 245 ช่อง 36


29. ศูนย์อภิบาลสัตว์ เกาะพะงัน
http://www.pacthailand.org
ข้อมูลการดูแลรักษาสัตว์ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อมูลเกี่ยวกับเกาะพะงัน


30. สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต ฟาร่า
http://www.fara.ksc.th.org
เด็กดับไฟ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต โครงการเยาวชนอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย


31. สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
http://www.geocities.com/samaritansthai
ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย


32. หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
http://www.ems.th.gs
ให้บริการการกู้ชีพ รับ-ส่งผู้ป่วย บริการเฉพาะกิจในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ


33. หน่วยกู้ภัยบูรพา สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์
http://www.burapa-rescue.8m.com
ให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ภาพกิจกรรม ภาพการปฏิบัติหน้าที่ และลิงค์หน่วยกู้ภัย


34. หน่วยกู้ภัยปราจีนบุรี มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
http://www.geocities.com/tanitaam/home.html
หน่วยกู้ภัยปราจีนบุรี มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน เป็นหน่วยงานอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์


35. หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิระ 67-00
http://www.geocities.com/vajira6700
แนะนำข้อมูล สถานที่ตั้ง และรวมภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ


36. อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบ้านหมอ สระบุรี
http://www.ruambanmor.zor.org
นำเสนอข้อมูลข่าวและภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบ้านหมอ ในการออกช่วยเหลือ


37. อาสาไลฟ ไทยเอ็นจีโอ
http://www.rsalife.com
กิจกรรมการจัดค่ายอาสา ของกลุ่มเอ็นจีโอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วม ลงทะเบียน สมัครไปค่ายฯ


38. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (อปพร.เขตตลิ่งชัน)
http://www.geocities.com/bk18000
แนะนำ อปพร.ดีเด่นประจำปี2543 ภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร


39. อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย (จังหวัดสุรินทร์)
http://www.surinvolunteers.org
แนะนำกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์และนำเสนอข้อมูลจังหวัดสุรินทร์


40. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
http://www.amnesty.or.th
องค์กรอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลาง ไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล


41. โอเพ่นมายด์โปรเจ็ค
http://www.openmindprojects.org
ดำเนินงานด้านการจัดส่งอาสาสมัครชาวต่างประเทศมาปฎิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและลาว


42. ไฮพีพี
http://www.hiphiphi.com
องค์กรเอกชนตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่


43. ไฮแลนด์ฟาร์ม
http://www.highland-farm.org
ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่มา-ขอขอบคุณhttp://www.goosiam.com สยาม 1932 รายงาน

โดย SIAM1932

 

กลับไปที่ www.oknation.net