วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่น 4


การอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่น 4 Public Speaking

ปัจจุบันนี้ทักษะการเรียนรู้และศิลปะการพูดที่มีความสำคัญกับทุกอาชีพ ดังนั้นทักษะการพูด การนำเสนอจึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญกับผู้นำ ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร การพูดที่ดีน่าสนใจจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เทคนิค การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เพราะบุคคลที่มีศิลปะในการพูดในที่ชุมชนที่ดี คือผู้ที่มีความมั่นใจในการแสดงออกและมักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

 

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

1. กระบวนการทางการพูด

2. เทคนิคการพูด

3. ศิลปะการพูด

วิทยากร  อาจารย์สมชาย  หนองฮี และอาจารย์อุสมาน ลูกหยี

วัน เวลา สถานที่   วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่

งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 441 5090 ต่อ 1712 หรือ 1022  โทรสาร. 02 441 0208 

www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=1081

E-mail : ictraining@mahidol.ac.th

โดย ซาฮาร่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net