วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานบรมราชาภิเษกเจ้านโรดมสีหมุนี ตามคำขอ..ขอรับ


งานบรมราชาภิเษกเจ้านโรดมสีหมุนี

ภาพที่ ๑ บริเวณพระราชวังเขมรินทร์ หรือพระราชวังหลวงของเขมร ในวันพิธีขอรับ ซ้ายมือคือพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย สถานที่ประกอบพิธี (เป็นท้องพระโรงเหมือนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในกรุงเทพฯ) ส่วนขวามือคือหอพระเป็นที่ไว้เทวรูปเเละเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ของกษัตริย์เขมร ขอรับ

ภาพที่ ๒ ภายในท้องพระโรง จะเห็นพระราชบัลลังก์กางกั้นด้วยเศวตฉัตร เเละมีบุษบกมาลาอยู่เบื้องหลัง เเละมุขทางด้านหลังจะมีพระบรมรูปเหมือนกษัตริยเขมรในราชวงศ์นโรดม จะเห็นว่าการตกเเต่งภายในเป็นเเบบฝรั่งเนื่องจากฝรั่งเศสสร้างถวายนักองราชาวดี เมือย้ายเมืองหลวงจากกรุงอุดงมีชัยมาที่พนมเปญ

ภาพที่ ๓ ท้องพระโรงเวลามีพระราชพิธีขอรับ

ภาพที่ ๔ พระที่นั่งเทวาวินิจฉัยอีกมุมหนึ่งขอรับ

พระราชพิธีเบื้องต้นคือ สรงมุรธาภิเศก เป็นการรับนำอภิเศก คล้ายกับเมืองไทยเลย

ภาพที่ ๕ มีการปลูกมณฑปพระกระยาสนาน (ที่สำหรับสรง) ทีลานพระราชวัง

ภาพที่ ๖ เจ้าสีหมุณีเสด็จพร้อมด้วยกษัตริย์สีหนุ(พระชนก) เเละพระราชินีมุณีนารถ (พระชนนี) เพื่อสรงมูรธาภิเศก โดยฉลองพระองค์สีตามโฉลกวัน เเละทรงสะพักสีขาว

ภาพที่ ๗ ทรงรับนำมูรธาภิเศก (น่าจะเป็นนำจากปัญจมหานทีตามคติอินเดีย) จากพระชนกเเละพระชนนี ทรงประทับเหนือตั่งไม้อุทุมพร(มะเดื่อ) เเละทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นกาลากีนีกับพระองค์ (ในเมืองไทยก็มีคตินี้ครับ รัชการที่ ๖ ทรงเหยียบใบกระถิน รัชการที่ ๗ ทรงเหยียบใบตะขบ เเละรัชกาลปัจจุบันทรงหยียบใบอ้อ ขอรับ)

ภาพที่ ๘ - ๑๐ ทรงรับนำมูรธาภิเศก

ภาพที่ ๑๑ มณฑปพระกระยาสนาน ตามตำราว่าไว้ว่าต้องสร้างด้วยไม้มะเดื่อครับ

หลังจากนี้ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นเต็มยศ เสด็จไปยังท้องพระโรง (พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย) เเละจะมีพิธีพราหมณ์ เเละพิธีสงฆ์ขอรับ

มีพระราชพิธีบรมราชาภิเศกในท้องพระโรง เอาไว้ต่อตอนสองขอรับ

โดย เงาอดีต

 

กลับไปที่ www.oknation.net