วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: ตัดสังโยชน์สิบกลับนิพพาน 

๐ ข้าฯขอมอบ”ใจกายถวายพระ”     ปริจาคะสละทิ้งทุกสิ่งสรรพ์

“สังโยชน์สิบ-ดับกิเลส”เหตุพัวพัน    “สามโลกนั้นทั้งสิ้นไม่ยินดี”!!!

“รับแสงทิพย์อริยธรรม”นำชีวิต     สิ่งศักดิ์สิทธิ์”พระเจ็ดองค์”ผู้ทรงศรี

“เชิญสถิตในจิตวิญญาณ์ของข้าฯนี้     พระช่วยชี้นำทางสว่างเย็น”!!!

“ถือศีลห้าเป็นยอดตลอดชีพ”    จุดประทีป”วิปัสสนา-ปัญญา”เห็น-

“ทางสู่นิพพานธรรม”สิ้นลำเค็ญ    “นิพพานเห็นแจ่มกระจ่างอยู่กลางใจ”!!!

“เจริญสติ”แกร่งกล้า”เป็นมหาสติ”    “ปัญญา”สิ...พาหนุนส่งหมดสงสัย!!!

“เป็นมหาปัญญา”หนาแน่น”ในแดนใจ    สว่างไสว-ใจเป็นแก้วใสแวววาม”!!!

“ตัดสักกายะทิฏฐิ-วิจิกิจฉา-     สีลัพพตปรามาส”รากถอนขวากหนาม!!!

“สู่โสดาฯปัตติมรรค-ผล”ให้คนงาม    “สังโยชน์สาม-ผ่านเบื้องต่ำนำขึ้นบน”!!!

แม้น”กิเลสโลภ-โกรธ-หลงลดลงอีก”    ก้าวหน้าหลีกจนบรรลุซึ่งกุศล

“สู่สกิทาคามี”นีรมล    “สกิทาฯมรรค-ผล”ตนพัฒนา!!!

ตัดอีกสอง”กามราคะ-ปฏิฆะ”     ถวายพระปรมัตถ์พระสัตถา

“ทิ้งกามคุณ-โกรธแค้น”แน่นอุรา    “สู่อนาคามีมรรค-ผล”กุศลแรง!!!

“ผ่านสังโยชน์เบื้องต่ำนำขึ้นสูง     พระนำจูงสู่นิพพาน”ตระการแสง

“แสงทิพย์ฯส่องนำทาง”สว่างแรง    กระจ่างแจ้งด้วยรัศมีฉวีวรรณ!!!

“รูปราคะ-อรูปราคะ-สละทิ้ง     มานะ-หยิ่งถือตน”ฆ่าให้อาสัญ!!!

“อุทธัจจะ-อวิชชา”สารพัน    “สิ้นสุดกันแต่บัดนี้”รพีพร!!!

“เหลือแต่จิตดวงเดียว”หนอบริสุทธิ์    “เป็นจิตพุทธ”สุดภิญโญสโมสร

“สู่นิพพานแดนสุขสันต์นิรันดร     สิ้นทุกข์ร้อนไม่กลับเกิด”ล้ำเลิศเอยฯ......

ดร.ธรรมยาตรา

Dr.Dhammayatra@gmail.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com

www.abhinyayai.com

 

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net