วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการอบรม คณิตศาสตร์แบบเร่งรัด


ครงการอบรม คณิตศาสตร์แบบเร่งรัด        
Intensive Mathematics Program (IMP)
(สำหรับผู้สมัครสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ)
ใช้
 
เวลาว่าง กับการเรียน คณิตศาสตร์

ทำข้อสอบ
 คณิตศาสตร์ ไม่ได้หรือเปล่า

คณิตศาสตร์ อ่อนไปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

    1. เพื่อทำให้เกิดทัศนคติที่ดีกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
    2. เพื่อฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาที่มาจากต่างหลักสูตรกัน
    4. เพื่อให้เข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทยและใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ)
    ความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ และเทคนิคในการเรียนวิชาคณิศาสตร์ กรทำ Pre-test และ Post-test และมีหัวข้อการเรียนทางคณิตศาสตร์
 
    1. Why is Mathematics important at MUIC?
    2.
Real-Number/Exponents and Radicals
    3. Operation with Real Numbers
    4. Algebraic Expressions
    5. Factoring Polynomials
    6. Fractions
    7. Linear Equations
    8. Quadratic Equations
    9. Inequalities Equations
   10. Absolute Value
   11. Word Problem

กลุ่มเป้าหมาย
    นักเรียนที่สนใจเรียนวิชาคิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยนานาชาติ ประมาณ 25 - 30 คน

วิธีการอบรม     บรรยาย และฝึกทำแบบฝึกหัด

วัน เวลา สถานที่
     ใช้เวลาในการอบรม 42 ชั่วโมง
     เริ่มวันที่ 20 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2553
  (วันที่ 20,21,27 มีนาคม 4,24 เมษายน 1,8 พฤษภาคม 2553)
     ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่ได้รับในการอบรม
    1. เอกสารประกอบคำบรรยาย
    2. ได้รับการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์
    3. ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

การรับสมัคร
    ยื่นใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายการเงินชั้น 2 หรือที่
    งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
    ในวันและเวลาราชการ)
    การโอนเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
    "วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล" ธนาคารไทยพาณิชย์
    เลขที่ 333 - 224911 - 6 บัญชีออมทรัพย์ สาขา ม.มหิดล
    หากท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมกับใบสำคัญการโอนเงินมาที่โทรสาร 02 441 0208
    และโทรมายืนยันที่ โทร. 02 441 5090 ต่อ 1022,1712
    หรือ E-mail: ictraining@mahidol.ac.th

หมายเหตุ 
    กรณียกเลิกจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนการเรียน (จ-พฤ)

    มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% ของอัตราค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    งานบริการวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
    โทร. 02 441 5090 ต่อ 1022, 1712
    E-mail: ictraining@mahidol.ac.th

   

โดย ซาฮาร่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net