วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพ งานเปิดสถานีโทรทัศน์เสียงประชาชนช่อง 13


ภาพงานเปิดสถานีโทรทัศน์เสียงประชาชนช่อง 13 รวมใจให้แผ่นดิน

สถานีโทรทัศน์เสียงประชาชน

คณะผู้ก่อตั้ง โดยมติของสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายทำสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของเครือข่ายภาคประชาชน โดยเปิดโอกาศให้ผู้สนใจร่วมถือหุ้นเป้นเจ้าของได้ เพื่อสร้างนวกรรมแห่งการเรียนรู้ในมิติ รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์ชาติ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน พร้อมเสริมสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อครอบครัวและตนเอง บนพื้นฐานแห่ง จริยธรรม ศีลธรรม รวมทั้งเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เพื่อให้ประชาชนสามารถทำหน้าที่ของตนตามสิทธิ์แห่งกฎหมาย ในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอะปไตยและเจ้าของภาษีเรามาร่วมกันกันสร้างพันธกิจแห่งการเป็นสื่อสารมวลชนที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช้่นทุกรูปแบบ มุงมั่นต่อการสร้างชาติให้ก้าวสู่ความพอเพียง มั่นคงในวัฒนธรรม ประเพณีดีงาม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สร้างสังคมที่อุดมไปด้วยความสำนึกแห่งการเสียสละ ซื่อสัตย์ เกื้อกูล กตัญญู ต่อแผ่นดิน และหลักปฏิบัติตนตามหลักศาสนารายการด้านการบ้านการเมือง อาทิ สู้เพื่อบ้านเมือง, แหกคอกฟอกข่าว, ตีเกาะเคาะข่าว, ขุดข่าวขึ้นเขียง, บ้านเกิดเมืองนอน เป็นต้น

รายการด้านสังคม, การศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม, อาทิ น้ำใสใจริง, ความเจริญบ้านเมือง, ธรรมะทำเมือง, ธรรมเพื่อประชาชน, สู้ด้วยเพลง, จับจิตจับใจ, คนรักษ์แผ่นดิน, ร้องทุกข์สมัชชา, กวีกังวาน, นานาศิลป์ เป็นต้น

รายการบันเทิง สุขภาพ และอื่นๆ อาทิ ภาพยนตร์เป้าบุ้นจิ้น, ภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชน, วัยรุ่นคูณร้อย, สำนึกดีรักษ์สุขภาพ, อิ่มเอื้อ, ป้องป่วย, เกษตรธรรมเทค, เพลงของแผ่นดิน, เป็นต้น

มาร่วมกันเป็นเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงประชาชน ช่อง 13 สยามไท เพื่อรวมใจให้แผ่นดินร่วมกับบริษัทเสียงประชาชนไทย (Thai People Voice) จำกัด

แบ่งหุ้น มาจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป  1 ล้านหุ้น (ประมาณ 49 เปอร์เซนต์) หุ้นละ 10 บาท

สนใจติดต่อขอใบจองหุ้น และซื้อได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงประชาชน ช่อง 13 สยามไท เลขที่ 74/19 ซอยนวมินทร์ 85 แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพ 10240

www.spt_th.com

โทร.  02-379-1138  fax. 02-379-1138  086-324-6013


คณะผู้ก่อตั้ง...
นต. ประสงค์ สุ่นสิริ
ประธานที่ปรึกษาสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
พลเรือเอก บรรวิทย์ เก่งเรียน ประธานบริษัท
ไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาบริษัท
ไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ กรรมการและประธานผังรายการ
สมบูรณ์ ทองบุราณ ผู้อำนวยการสถานี โทร.  081 787 6064 


รับชมโทรทัศน์ 13 สยามไท โดยไม่ต้องเปลี่ยนจานดาวเทียมใหม่

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง 13 สยามไท ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม NSS-6 ความถี่ 11635 MHz(KU-Band) Symbol Rate 27500 Kaym/S Polarization : H (Horizontal) ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงเดียวกันกับที่ เอเอสทีวี (ASTV) เนชั่น (Nations) ดีเอมซี (DMC - ธรรมกาย) หรือ เอฟเอ็มทีวี (FMTV-สันติอโศก) ใช้อยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องเปลี่ยนจานดาวเทียมใหม่ เพียงแค่กดเลื่อนช่องไปที่ ACE Channel แล้วกดไปช่อง 13 สยามไท ก็สามารถรับชมได้ทันที

ถ้าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Set Top Box) ของท่านไม่มีช่อง ACF Channel อยู่ ให้ท่านทำดังนี้
1. กดเลื่อนไปที่ช่อง Nation Channal
2. กดปุ่ม Search จาก Remote Control
3. กดปุ่ม เครื่องหมาย เลื่อนลงมาตำแหน่งที่ Search All หรือ Search Free
4. กดปุ่ม O.K. จาก Remote Control จะปรากฏคำว่า Search Over แล้วกดปุ่ม O.K. อีกครั้ง
5. กดปุ่ม Exit ออกจาก Menu ของ Remote Control
6. เลื่อนปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อหาช่อง 13 สยามไท โดยจะเป็นช่องอยู่ถัดจากช่อง Suwannabhumi Channal และอยู่ก่อนหน้า KM Channal


........................................................
http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net