วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ 3 (ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ขนาน ที่ ๓)


 

ยายรอคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่สาวๆแล้วจ้า

             เป็นเรื่องที่บังเอิญ หรือพระเจ้าจงใจ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เป็นวันทั้งเทศกาลแห่งความรักและวันตรุษจีน ในข้อดีก็ทำเอาหลายๆคนได้ประหยัดไปเยอะ เพราะจัดเลี้ยงทีเดียวสองงานสองวัฒนธรรม ส่วนข้อเสียเป็นของบรรดาร้านค้าที่ลงทุนเอาดอกไม้มาขาย แต่ขายไม่ออก อีกอย่างเสื้อแดงก็ขายไม่ออก เพราะมีหลายคนนัดกันไปใส่สีชมพู แต่ที่กินขนมเข่งไม่ลงคงไม่พ้นคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง GT200 เพราะขนาดตบเท้าเปิดโรงแรมชี้แจง ก็ยังไม่สามารถทำนายกฯเปลี่ยนใจได้  
             แต่ส่วนที่น่าจะทำให้รัฐบาลกลืนข้าวไม่ลง น่าจะเป็นคดีอายัดทรัพย์ของอดีตนายกฯ ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ว่าจะออกหมู่หรือจ่า ซึ่งผู้เขียนก็ขอให้ภาวนาให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ แต่ถ้าผลออกมาเป็นธรรมและโปร่งใส จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ หลังจากนี้ประเทศไทยคงได้เงยหน้าอ้าปากกันบ้าง ส่วนปัญหาที่ยังคงเป็นกระดูกชิ้นโตของรัฐบาลคงหนีไม่พ้นปัญหาสามจังหวัดฯ ที่ต่างจากปัญหาอื่นๆ เพราะยังหาคลำหาหัวไม่เจอ ได้แต่ขอดเกร็ดส่วนหางไปวันๆ โดยไม่รู้ว่าจะจบเสร็จเมื่อไหร่
              ฉบับนี้เป็นการเสนอการปฏิรูปสามจังหวัดขนานที่ ๓ ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาที่ประเทศโลกที่สามประสบกันถ้วนหน้า เพราะการขาดแคลนงบประมาณ ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และปัญหาคอรัปชั่น ทำให้ปัญหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเสนอนโยบายทุกรัฐบาล เพราะเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ที่สามารถคำนวณได้แน่นอนที่สุด สามารถสร้างฐานเสียงระยะยาวได้ ลองมาดูกันว่า ปัญหาคุณภาพชีวิตเกี่ยวโยงกับอะไรบ้าง

            ๑. ปัญหาโครงการพื้นฐาน ที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

   
              - คมนาคม  การเปิดเส้นทางเส้นทางหลวง ๔๑๘ ที่แยกดอนยางปัตตานี – ยะลา ถือเป็นการแก้ปัญหาที่น่าชมเชยของรัฐ แม้สุดท้ายทหารช่างฯจะเข้ามาทำ ก็ถือว่าได้พยายามทำ ถนนเส้นนี้จากเสียงชาวบ้านแม้จะนั่งกระตุกตลอดทาง แต่ก็รู้สึกรวดเร็วกว่าเดิมมาก ภารกิจต่อไปรัฐก็จะต้องพัฒนาขยายเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอ  อันว่า “ที่ใดสว่างที่นั้นผีร้ายจะอยู่ไม่เป็นสุข”  อำนาจมืดต่างๆอาจต้องปรับตัวขนานใหญ่ รวมไปถึงพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้ไม่ต้องสร้างภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพาหนะที่สิ้นเปลือง สุดท้ายคือ การส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และวิทยุ   


                 - ส่วนเรื่องไฟฟ้า นั้นเพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริการที่ผลักภาระให้ประชาชน ถ้าลดลงได้ก็จะดี เพราะในเมื่อประชาชนสนับสนุนไม่ให้มีการแปรรูปการไฟฟ้าแล้ว ก็ควรทำงานให้มีประสิทธิภาพสมดังที่เขารักษ์ไว้ให้เป็นของแผ่นดิน


                 - สำหรับการประปานั้น สำนักงานชลประทานทุกจังหวัดนอกจากถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นแล้วควรถ่ายทอดวิทยาการต่อเนื่องด้วย เพราะในเขตชนบทระดำบลหมู่บ้านจำนวนมาก ยังมีปัญหาด้านการประปา ที่สำนักงานชลประทานถ่ายโอนมา อบรมฯให้เป็นเรื่องเป็นราวเถอะครับ ทั้งสำนักงานชลประทาน, สำนักงานทางหลวงชนบท, สำนักงานโยธาและผังเมือง ถ้าหากยังอยากให้สามจังหวัดฯสงบลงจริงๆ 

              ๒. ปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตรงนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะบูรณาการกันในเชิงรุก เลิกทำงานแบบเอาเงินงบประมาณมาล่อ แล้วนั่งสั่งการทางโทรศัพท์ โดยขอแค่ภาพถ่ายมาเสนอเบื้องบน ถือว่าจบกระบวนการ  แต่ก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมประเพณีของชุมชนจนเสียรูป หรือชุมชนรู้สึกอึดอัด อย่างที่บอก จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า และมีผลเป็นลบมากกว่าบวก   

    
             ๓.สุขภาพและอนามัย ในพื้นที่สามจังหวัดฯควรจูงใจแพทย์ที่มีฝีมือให้มากกว่า อาจจะเพิ่มเงินเดือนเป็นสองเท่า หรือให้เงินกู้ไร้ดอกเบี้ยเพื่อเปิดคลินิกก็ได้  และจูงใจให้เอกชนมาลงทุนโดยรัฐบาลสนับสนุนเหมือนระบบโรงเรียนฯของกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่ขาดจิตสำนึก ขาดจิตสาธารณะ ตรงนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลอาจต้องหาผู้บริหารมืออาชีพมาบริหารจัดการ เพราะหมอเป็นหมอ ไม่ใช่ผู้บริหาร ยากที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้      

 


             ๔.ปัญหายาเสพติด ถ้ามีระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพ, เครื่องมือตรวจสอบสารเสพเสพที่มีประสิทธิภาพ, เรื่องหมานั้นรัฐบาลมาเลเซียก็ใช้ เพียงแต่การข่าวต้องดีจริงๆ      

              ๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  - ปัญหาป่าไม้  ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็ไม่มีคนขาย ไม่มีคนสั่ง แล้วคนจะตัดไม้ไปทำไม ไม่อยากเขียนมาก เอาเป็นว่าคนธรรมดาทำไม่ได้ก็แล้วกัน
                 - แม่น้ำลำคลอง ตรงนี้ต้องเอามาบตาพุดให้อยู่ ที่นี่ก็คงไม่ใช่ปัญหา เพราะกิเลสตัวเดียว

               ๖.ปัญหาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                   เพียงทำให้ประชาชนเกิดความยุติธรรม, อยู่ดีกินดี, มีคุณภาพชีวิตดี, รู้สึกเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราก็จะได้ประชาชนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ คน ที่คอยเป็นหู เป็นตา เป็นกำลังให้รัฐ มีประสิทธิภาพยิ่งกว่ากองกำลังใดๆ มีคุณภาพยิ่งกว่าเครื่องมือใดๆที่ฝรั่งผลิตมาขายเราอีก

                   ดูตัวอย่างสมัยอดีตที่คอมมิวนิสต์มาลายาครองมวลชนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา “ขี้ยาง” ก้อนหนึ่งหาย เขายังจับมาลงโทษได้เลย อย่าว่าแต่ระเบิด หรือการก่อการร้าย  

                  ท้ายนี้ คงไม่ต้องขี่ม้ารอบค่ายให้เสียพื้นที่ จริงๆปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐทั้งสิ้น เอาเป็นว่าพบกับกันฉบับหน้าพบกับปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ใน ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ขนานที่ ๔ ... แล้วพบกันครับ

 

รุ่นหนูโตแล้วไม่รู้จะดีหรือเปล่า เจ้าคุณภาพชีวิตเนี๊ย..

หมายเหตุ บทความชั่วโมงท้องถิ่น หนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ ฉบับ 16-28/2/2553

 

เพลง คนขี้โกง

ศิลปิน คาราบาว

เอ็นที่แนะนำที่ควรอ่านประกอบ

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 5

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/04/entry-1

             ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ตอน ๑     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/24/entry-1

ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ตอน ๒     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/02/07/entry-2

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net