วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.....ไม่มีพรสวรรค์.....


.

.

วันนี้ผมทวิตข้อความไว้ว่า

    @mauek

. 

.

บางคน  เมื่อทำงานสู้คนอื่นเขาไม่ได้

จะบ่นอย่างโก้หรูว่า "ไม่มีพรสวรรค์"

ทั้ง ๆ ที่ในตัวของเรา มีพรสวรรค์ครบทุกอย่าง

แต่ใช้ไม่เกิดผลเองต่างหาก

.

ข้อความนี้ใครจะได้อ่านหรือไม่  ผมไม่ทราบ

เพราะข้อความที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์มีวันละมากมาย

ต่างคนต่างทวิตกันสนุกสนาน  เบิกบานอุรา

.

ผมนำเรื่อง "พรสวรรค์" มาขยายความเพิ่มเติมในบล็อกของเราดีกว่า

.

ในร่างกายของเรานี้ มีเครื่องมือที่นับว่าเป็นพรสวรรค์ครบทุกอย่าง

ร่างกายที่สมประกอบ  จึงเป็นพรสวรรค์ที่ประเสริฐที่สุด

เพียงบางคน  ที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นไม่บังเกิดผล

เพราะไม่รู้จักใช้  หรือใช้ไม่ถูกทางต่างหาก

.

เช่นเรามีปากไว้สำหรับพูด

ก็ควรรู้จักพูดจาอ่อนหวาน  อ่อนน้อม  สรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ

พูดอย่างนี้ก็ย่อมที่จะเป็นที่รักของคนทั่วไป

แต่ถ้าหากพูดไม่เป็น  หรือพูดไม่ถูกกาละเทศะ  ก็จะไม่บังเกิดผล

เช่น..นายคางคก  หรือนายนพเหล่

พูดสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญคนนั้น

พูดยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องคนนั้น

พูดยกยอคนที่ไม่ควรยกยอคนนั้น  และยกยอจนเกินความจริง

ก็ไม่เกิดประโยชน์

อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าปากไม่มีพรสวรรค์

.

ฉะนั้น

หากบุคคลพวกนี้ทำงานไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด

ทำงานสู้นายกอภิสิทธิ์ไม่ได้

จะมาตีโพยตีพายว่าตนเองไม่มีพรสวรรค์นั้นไม่ได้นะครับ

เพราะเขาเหล่านั้นใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ผิดธรรมนองคลองธรรมต่างหาก

.

online

.

โดย มะอึก

 

กลับไปที่ www.oknation.net