วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สินบนตุลาการ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน


       นฐานะมนุษย์ แน่นอนว่า หลายคนอาจตั้งข้อสังเกตุได้ถึงข้อกล่าวหาสินบน ๙ ตุลาการ ที่เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดียึดทรัพย์ ๗.๖ หมื่นล้านของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะเมื่อเคยปรากฏข้อกล่าวหาตุลาการในการตัดสินคดีซุกหุ้นภาคแรก และคดีสินบนถุงขนม ๒ ล้านบาท แต่ในฐานะของผู้พิพากษาอาวุโส ที่มีเกียรติประวัติการทำงานเป็นที่ปรากฎ และการได้มาซึ่งองค์คณะที่มีการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ข้อกล่าวหาที่รัฐบาล สื่อมวลชน รวมทั้งดีเอสไอ พยายามจะก้าวล่วงเข้าไปในเขตอำนาจศาลนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่สมควรใช้วิจารณญาณใคร่ครวญอย่างยิ่ง

       โดยเฉพาะเมื่ออำนาจนี้ เป็นอำนาจอิสระจากรัฐ และเป็นอำนาจที่ถูกควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษภายใต้คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (กต.) ซึ่งเป็นหลักการสากลในการควบคุมตรวจสอบกันเอง

        ฉะนั้นความพยายามตั้งข้อสังเกตุโดยพื้นฐานของความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคนนั้น อาจจะหมิ่นเหม่ต่อคำว่าแทรกแซงอำนาจตุลาการได้

      ตุลาการทั้ง ๙ คน ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ เนตรมัย ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา เจ้าของสำนวน นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา นายพิทักษ์ คงจันทร์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา นายพงศ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และนายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา

        ทั้ง ๙ ท่านนี้ ได้มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีจนกว่าจะสิ้นสุด ไม่สามารถไปทำงานที่อื่นนอกศาลฎีกาได้ เพื่อประกันความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี นอกจากนั้น ก่อนการวินิจฉัยชี้ขาดคดี จะต้องทำความเห็นส่วนตัวและเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุม หลังจากอ่านคำพิพากษาแล้วให้ติดประกาศความเห็นไว้อย่างเปิดเผยหน้าศาลฎีกา

        คนร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญ ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดี เขาได้คำนึงถึงปัญหาทั้งปวง โดยเฉพาะโอกาสในการทุจริตรับสินบนของศาลไว้อย่างละเอียดรอบคอบ และรัดกุมพอสมควรแล้ว ฉะนั้น ข้อกล่าวหาเรื่องสินบนจึงเป็นไปได้ยากยิ่ง

         สถานะของ ๙ ตุลาการ ชั่วโมงนี้ หากตัดสินยึดทรัพย์ ก็จะเป็นไปตามที่ทักษิณ ชินวัตร บอกว่าศาลถูกแทรกแซง แต่ถ้ายกฟ้อง หรือคืนทรัพย์บางส่วน ก็แปลว่าตุลาการรับสินบน

          ประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่ความคิด ความเห็นของคนไทยที่พร้อมจะไหลเทไปข้างไหนก็ได้ แต่ประเด็นสำคัญนั้นย่อมอยู่ที่เหตุและผลในการวินิจฉัยว่า ทักษิณ ทรยศต่อความไว้วางใจของปวงชนหรือไม่ เพียงใด แม้การกระทำทั้งหมดจะอ้างว่าถูกต้องตามกฏหมายทุกถ้อยทุกคำก็ตาม

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net