วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รักพ่อ ไม่อยากให้พ่อ ต้อง กังวัล


รักพ่อ ไม่อยากให้พ่อ ต้อง กังวัล

ขอขอบคุณ  บล็อคเกอร์กุ้งชมพู  ผู้ริ่เริ่มสิ่งดีๆ ในโอเค เปิดเอนทรี

Tag My King  ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมแรงร่วมใจถวายความจงรักภักดี

ลงเรื่องราวหลายหลากความรู้สึก และประทับใจที่มีต่อในหลวงของเรา

ตามลิงค์นี้ได้เลยนะคะ 

รวมลิงค์ http://www.oknation.net/blog/Memyself/2010/02/18/entry-1

ขอบคุณ บล็อกเกอร์   พิชช่า 

พี่มอบให้ แม่แคท เขียน

แต่ต้องขอ อภัย กว่าจะได้ มีเวลา มาเขียน นะค่ะ
แบบใจไม่กล้าพอ
กลัวเขียนไม่ดี
เห็นเพือน ๆเขียนกันดี สุดๆๆ

.............................................

คืนวันเวลาผ่านไป

กรุงเทพฯ ของ เรา ผ่านฉลอง สองร้อยปี ไปเนิ่นนานจำได้ว่า ได้ไป ชม กรุงเทพฯ ที่สนามหลวง กับแม่ มีความสุข


ลืมแล้วหรือ ..พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
.พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพหากษัตริยาธราชเจ้า
งานเฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๐๐ ปี
 ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕
...........

พระราชดำรัส คุณธรรมสี่ประการ

การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไป
ถือว่า เป็นการกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ
และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมือสนับสนุนจากประชาชนทั่งประเทศด้วย
คือ ประชาชนแต่่ละคนต้องขวนขวายสร้างสรรคืประโยชน์ และดำรงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน
คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา และน้อมนำมาปฏิับัิติมี อยุ่สี่ประการ


ประการ ที่หนึ่ง
คือการักาษความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัิติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการ ที่สอง
คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัิติอยู่ในความสัจ ความดีนั่น

ประการ ที่สาม
คือการอดทน อดกลั่น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่า จะด้วยเหตุประการใด

ประการ ที่สี่
คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเอง เพือประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการ นี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝั่งและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ด้วยดังประสงค์ ....!


.............

รักพ่อ  ไม่อยากให้พ่อกังวล


พระองค์ ปกครองแผ่นดิน มาแสนนาน
ทรงเหนือย ..มีแต่ ให้ ..

ไม่เหมือน ข้าราชการ บ้างคน มา รับตำแหน่งไม่นาน กอบโกย
แต่พระองค์ มีแต่ให้ กับให้ ..

ให้ความรู้ ให้อาชีพ ให้ทุกอย่าง ..

ประเทศของเรา จะอยู่ได้หาก ทุกคน ให้อภัย
และลดความโลภ ความเห็นแก่ตัว ..

<a href="http://www.youtube.com/v/6QL3m_CYGlA&hl=de_DE&fs=1&&autoplay=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/6QL3m_CYGlA&hl=de_DE&fs=1&&autoplay=1</a>Kanalsymbol
Abonnieren
Abo kündigen
Khomfire
25. Juli 2009
(Weitere Infos)
(Weniger Infos)
Du möchtest ein Abo einrichten?
Jetzt anmelden oder ein neues Konto erstellen!
มี คนบางคน ถึงหลายคน มักถามถึงความดีแบบส่ง ๆ หรือ ปัด ๆ ว่า อะไร คือ ความดี ทำดี คือแบบไหนที่ว่าดี ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ดูแบบอย่างความดี ในวีดิทัศน์คงพอห็นได้บ้าง ความดี เริ่มจากกากระทำสิ่งเล็ก ๆ น้... 
มีคนบางคน ถึงหลายคน มักถามถึงความดีแบบส่ง ๆ หรือ ปัด ๆ ว่า อะไร คือ ความดี ทำดี คือแบบไหนที่ว่าดี

ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ดูแบบอย่างความดี ในวีดิทัศน์คงพอห็นได้บ้าง

ความดี เริ่มจากกากระทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้ตัวเรานี่แหละ มาทำกันนะ ไม่ยากเลยที่จะเริ่มต้น
Kategorie:  Tipps & Tricks
Tags:
Long  live  The  Great  King  เรารักในหลวงรักในหลวง ทำความดี เพือในหลวงของเรา
ให้บ้านเมืองสงบ ไม่ให้ คน ไม่ดี มาทำร้ายประเทศของเราเลย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าบล็อกเกอร์ แม่แคท

 (rsp>
  by Cat@ »


โดย Cat@

 

กลับไปที่ www.oknation.net