วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอสังขละบุรี (Amphoe Sangkhla Buri)


จังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi)

อำเภอสังขละบุรี (Amphoe Sangkhla Buri)

 

สะพานไม้ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ มรดกทุ่งใหญ่

ไทยกะเหรี่ยงรามัญ สารพันธรรมชาติ อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ

เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอสังขละบุรี :

อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรมเมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา และผืนป่าอันอุดม เมืองที่มีความงามหลากหลายทาง เชื้อชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ไทย ลาว พม่า ฯลฯ สังขละบุรี เป็นเมืองสำคัญหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ สงครามด่านเจดีย์ ทางรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า อำเภอสังขละบุรีได้ถูกลดฐานะลงให้เป็น กิ่งอำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 และต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 จึงได้ถูกยกฐานะกลับขึ้นเป็น อำเภอสังขละบุรี ดั่งเดิม อำเภอสังขละบุรี มีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 215 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 74 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะตัดผ่านภูเขา เลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ มองเห็นทัศนียภาพที่งดงาม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดกับ  อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) และ รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า)

ทิศตะวันออก       ติดกับ  อำเภอทองผาภูมิ และ อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก)

ทิศใต้                ติดกับ  อำเภอทองผาภูมิ

ทิศตะวันตก         ติดกับ  เขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า

พื้นที่ : 3,349.4 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 38,971 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 11.63 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอสังขละบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595094  โทรสาร : 034-595120 

 

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและมีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าที่อื่น

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ประมง

3.จำนวนธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 034-595034

  ธนาคารออมสิน

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา พริกกระเหรี่ยง ไม้กวาดดอกหญ้า

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ แม่น้ำซองกาเรีย แม่น้ำรันตี แม่น้ำบิคลี่

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

   โรงงานเย็บผ้าโหล ที่ตั้ง ม.2 ต.หนองลู อ.สังขละ

   โรงงานกระจก ที่ตั้ง ม. 1 ต.หนองลู อ.สังขละ

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอสังขละบุรี

 

วัดวังก์วิเวกการาม (Wat Wang Wiwek Karam)

 

ตั้งอยู่บนเนินเขา อำเภอสังขละบุรี ห่างจากอำเภอสังขละบุรีประมาณ  3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 225 กิโลเมตร ตามเส้นทาง สาย กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบ บริเวณที่แม่น้ำสามสาย มา บรรจบกัน แล้วไหลลงสู่ แม่น้ำแควน้อย ตรงที่เรียกว่า สามสบ แม่น้ำสามสายนี้ ได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี วัดนี้เป็นที่จำพรรษาของ หลวงพ่ออุตตะมะ ซึ่งประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งกระเหรี่ยง และพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เคารพนับถือ มีเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมโหฬาร และมีวิหารริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงาม ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาวรวมทั้งงาช้างแมมมอธโบราณ จากบริเวณวัดวังก์วิเวการามไปอีก  1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยา มีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้า จากพม่าหลายร้านจำพวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้ ราคาย่อมเยา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การรำแบบมอญ การรำตงของชาวกะเหรี่ยง และในงานประชาชนจะพร้อมใจกันแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญ และจัดเตรียมสำรับอาหารทูนบนศีรษะไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

 

น้ำตกตะเคียนทอง (Takianthong Waterfall)

   เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยชั้นเล็กๆ จำนวนมาก ไหลลดหลั่นกันลงมา ถูกปกคลุมด้วยป่าไผ่ ดงหวาย ดงเฟิร์น และไม้ใหญ่ยืนต้นนานาพันธุ์ บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี แนวเขตชายแดนไทย-พม่า ในเขตสังขละบุรี ตัวน้ำตกมีต้นน้ำอยู่ในเขตประเทศพม่า ไหลเลาะเลื้อยมาตามแนวเขาที่กั้นเขตแดน สู่ประเทศไทยที่ห้วยซองกาเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแควน้อย จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ละชั้นมีความงดงามแปลกตา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลานกว้าง มีน้ำตกไหลผ่านกระจายกันออกไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินลุยน้ำไปตามน้ำตก เพื่อขึ้นไปชมในชั้นสูงๆ ได้

การเดินทาง ขับรถจากทางแยก อำเภอสังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ ไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกอยู่ริมถนนด้านขวา เลี้ยวตามทางแยกไปบนถนนลูกรัง อีกประมาณ 12 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างแคบและบางช่วงมีเนินสูงชัน และต้องตัดผ่านลำธารเป็นบางช่วง จึงควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือรถกระบะในการเดินทาง เมื่อถึงจุดพักรถจะต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 30 นาที จึงจะถึงตัวน้ำตกชั้นแรก หากต้องการความสะดวก ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเส้นทางการเดินทาง หรือว่าจ้างผู้นำทางจากชาวบ้าน ในเขตอำเภอสังขละบุรี หรือติดต่ออำเภอสังขละบุรี หรือติดต่อผ่านบริษัทนำเที่ยว ที่มีการจัดนำเที่ยวในเส้นทางน้ำตกสายนี้

 

ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล (Keaw Sawan Bandan Cave)

   อยู่ห่างจากด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับพม่า ประมาณ 1 กิโลเมตร อาณาเขตของถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล กินบริเวณกว้าง เนื่องจากเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขาทั้งลูก ภายในยังแบ่งเรียกเป็นถ้ำต่าง ๆ อีก  4 ถ้ำ คือ ถ้ำวังบาดาล ถ้ำมรกต ถ้ำแก้ว และถ้ำสวรรค์บันดาล แต่ละถ้ำมีความสลับซับซ้อน สามารถเดินเชื่อมทะลุถึงกันได้หมดทุกถ้ำ ภายในมีหินย้อยรูปทรงต่างๆ งดงามมาก เมื่อกระทบกับแสงไฟจะสะท้อนแสงแวววาว คล้ายถูกโรยไว้ด้วยกากเพชร การเข้าไปเที่ยวชมนักท่องเที่ยว ควรแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม เลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสม และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะบางถ้ำมีโขดหินที่สูงชัน บางถ้ำต้องใช้วิธีการคลานและมุดไปตามซอกของช่องหิน และบางถ้ำที่มีระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่า หากต้องการจะเที่ยวชมให้ครบหมดทุกถ้ำ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป

การเดินทาง ใช้เส้นทางอำเภอสังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ โดยเลี้ยวขวาบริเวณศาลาพักร้อนริมทาง ที่อยู่ก่อนด่านเจดีย์สามองค์ประมาณ  1 กิโลเมตร จากนั้น ขับรถไปตามถนนดินอีกประมาณ 700 เมตร  เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางอีก  200 เมตร จะถึงบริเวณสำนักสงฆ์ที่เป็นที่ตั้งของถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียด ของการเข้าไปเที่ยวภายในถ้ำ ได้จากพระสงฆ์ ที่จำวัดอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนั้น หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 1 โทร. 034-511200

 

ด่านเจดีย์สามองค์ (Three Pagodas Pass)

 

ก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี  4 กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปด่านเจดีย์สามองค์อีก 18 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย พระเจดีย์สามองค์นี้ เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยในสมัยโบราณก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เขตพม่า ต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีของไทย ได้เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ ดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าผ่านด่าน ชาวไทย 25 บาท ชาวต่างประเทศ 10 เหรียญสหรัฐ (สามารถนำรถเข้าไปได้ราคาคันละ 50 บาท) ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. อยากกินอาหารมอญแท้ อย่างข้าวแช่ที่มอญเรียกว่า เปิงสงกรานต์ต้องไปกินที่ย่านนั้น จะได้เจอข้าวแช่สูตรโบราณดั้งเดิม ที่ยังไม่ได้ดัดแปลงมาเป็นข้าวแช่ไทย

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

(Wildlife Sanctuary Thung Yai Naresuan)

  

มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นต้นน้ำของลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วยทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากสภาพถนนบางช่วงไม่ดี จากเส้นทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี บริเวณแยกห้วยเสือ ไปยังบ้านคลีตี้ ระยะทาง  42 กิโลเมตร ต่อจากนั้นมีทางแยกไปที่ทำการเขตฯ ที่ห้วยซ่งไท้ อีก 40 กิโลเมตร ผู้ที่จะไปยังทุ่งใหญ่นเรศวร ต้องทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 15 วันไปที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-579-4847

 

เหมืองปิล็อก ในตำบลปิล็อก (Pi lock mine)

ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 3272 มีการทำเหมืองแร่ดีบุกวุลแฟรมกันมาก บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ระหว่างทางสามารถแวะชม ปิล็อกฮิลล์ สถานที่ปลูกไม้ผลและไม้ประดับเมืองหนาว ซึ่งอยู่ห่างจากทองผาภูมิประมาณ 32 กิโลเมตร การเดินทางควรใช้ความระมัดระวัง และควรใช้รถที่มีกำลังขับเคลื่อนสูง เนื่องจากเส้นทางส่วนใหญ่มีความสูงชันและคดเคี้ยว

 

อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี :

 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี

 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อำเภอทองผาภูมิ

 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ

 อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net