วันที่ จันทร์ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้จักชมรมพัฒนาระบาดวิทยากันหรือยัง …มาสมัครกันสิครับ


(โครงการบล็อกย้ายบ้าน โพสครั้งแรกที่ http://203.157.15.2/csan/?p=453 เมื่อ 2 ธ.ค. 2551)

สวัสดีครับ

       ผมไปประชุมในพิธีปิดการอบรมทีม SRRT และได้คำคมมาฝากกัน หลักสูตรนี้บอกว่า “เราไม่ต้องการเห็นนักวิชาการผู้เก่งกาจ แต่ไม่สามารถในการจัดการ” อาจารย์ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นผู้ร่วมจัดหลักสูตรส่วนสำคัญ โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมสิริถาวร เป็นผู้จัดการหลักสูตร ท่านประธานในวันนั้นคือ รองปลัดกระทรวงฯ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ท่านอยากเห็นงานระบาดวิทยาพัฒนาต่อเนื่อง มีเครือข่ายที่ดี ก็ได้ฝากคำกล่าวของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ว่า “ต้นไม้จะงาม อยู่ที่เงาของเจ้าของ” ผมแปลความว่า ถ้าไม่มีแม้แต่เงาเจ้าของมากรายใกล้ ต้นไม้ก็คงไม่มีวันงาม เครือข่ายนักระบาดก็ต้องการทุกคนช่วยกันดูแล เป็นเจ้าของที่หมั่นมารดน้ำให้ปุ๋ย
      ก็สอดคล้องกับที่เรากำลังจะมีประชุมเครือข่าย SRRT ที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2551 นี้ เคลียร์คิวแล้วไปเจอกันให้ได้ รวมเงาเจ้าของต้นไม้กันครับ งานนี้จะมีการเปิดตัวชมรมใหม่ไฟแรงด้วย

 

     ชมรมที่ว่านี้มีชื่อว่า ชมรมพัฒนาระบาดวิทยา (Society for Strengthening Epidemiology of Thailand) เช่นกัน เป็นความริเริ่มที่ต้องการเห็นเครือข่ายผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค มาผนึกกำลังกัน ไม่ว่าจะเป็น คนทำงานห้องแล็บ คนเฝ้าระวัง สอบสวน วิจัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่สนใจงานระบาดวิทยา ก็มาได้ มีหรือไม่มีพื้นฐานทางระบาดวิทยาก็มาได้ มีผู้ถางหญ้าพรวนดินเริ่มต้นคือ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 

      ผมฝันว่าต่อไปจะทำเครือข่ายให้กว้างขวาง ใครสอบสวนโรคที่ไหน มีข่าวอะไร เราสื่อผ่านกลุ่มของเราได้ เคยเห็นมั้ยครับที่กลุ่มทางอินเตอร์เน็ตเริ่มจากคน ๆ เดียว แต่กลุ่มใหญ่โตได้ถึง 5 แสนคน ไม่เชื่อไปค้นใน yahoo group ที่ชื่อ FlyLady (FLY มาจาก Finally Love Yourself) ดูได้นะครับ …เราต้องฝันกันให้ไกล คิดให้ใหญ่ เริ่มจากเล็ก และเริ่มเดี๋ยวนี้ (Think Big, Start Small, Act Now)

มาร่วมกันสานฝันต่อนะครับ ผมขอนำข้อความในหน้าเว็บชั่วคราวของชมรมมาฝากกัน

ความเป็นมาของชมรมฯ

         ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชากรทั่วโลก การรวมกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ให้ความสนใจต่องานระบาดวิทยา เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายผู้สนใจงานระบาดวิทยาให้มีความเข้มแข็ง สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะได้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจ การจัดตั้งชมรมพัฒนาระบาดวิทยาในอดีตที่ผ่านมา มีการจัดตั้งและดำเนินการมาบ้างแล้วในบางพื้นที่ แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในระดับภาค/เขต ชมรมดังกล่าวได้เงียบหายไป การจัดตั้งชมรมพัฒนาระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ต้องการให้ผู้สนใจงานระบาดวิทยาทุกคนในประเทศ มีจุดรวมในการประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบาดวิทยา รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการรวมกลุ่มคนที่สนใจงานระบาดวิทยาเหมือน ๆ กัน
  • เพื่อช่วยเหลือเครือข่าย ในการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานด้านระบาดวิทยา ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ
  • เพื่อส่งเสริมแนวคิดการใช้ประโยชน์ของระบาดวิทยา เพื่อทำงานสาธารณสุขได้อย่างถูกหลักวิชาการ


“ถางหญ้าพรวนดิน ชพร”

        เวลาเดินทางผ่านอำเภอที่เราไม่คุ้นเคย และอยากรู้ว่าเศรษฐกิจของอำเภอนั้นดีหรือไม่ มีคนแนะนำให้ดูว่ามีธนาคารกี่แห่ง ยิ่งมีธนาคารมาก ก็เป็นเครื่องชี้วัดทางอ้อมว่ามีเงินหมุนเวียนและ มีธุรกิจการค้าขายในระดับที่มากพอสมควร เช่นเดียวกันหากจะดูสังคมใดสังคมหนึ่งว่ามีอนาคตหรือไม่ เขาแนะนำให้ดูว่าชุมชนนั้นมีการรวมตัวกันแน่นแฟ้นเพียงใด และรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้ส่วนรวมมากน้อยขนาดไหน
          ผมอยู่ในแวดวงของระบาดวิทยาในกระทรวงสาธารณสุขมาเกือบยี่สิบห้าปี ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของงานระบาดวิทยา รู้สึกโชคดีและขณะเดียวกันก็ เป็นหนี้ต่อวิชาชีพนี้ ผมประทับใจผู้คนมากมายที่ทำงานระบาดวิทยาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม งานที่เปรียบเสมือน “ยามเฝ้าสุขภาพของชุมชน” หรือเรียกให้ดีขึ้นว่า “รักษาความปลอดภัยให้ชุมชน”
ผมเคยถามหลายคนว่าพวกเรามีชมรมหรือสมาคมหรือไม่ ดูเหมือนว่า เคยรวมตัวกันเป็นชมรมฯ สักพักหนึ่งแต่ก็ค่อยๆ เงียบหายไป เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ผู้บริหารกรมควบคุมโรคโดยท่านอธิบดี ธวัช สุนทราจารย์ และท่านรองอธิบดีกิตติ กิตติอำพน ได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการที่จะให้คนทำงานด้านระบาดวิทยารวมตัวกัน ท่านว่าจำเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนงบประมาณให้ ๒ แสนบาทเป็นการเริ่มต้น พวกเราขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วย
         ทันทีที่เริ่มกระซิบกระซาบว่าพวกเราจะรวมตัวก่อตั้งชมรม ก็มีคนทำงานทยอยสมัครเป็นสมาชิก นับรวมขณะนี้ได้ประมาณ ๒๕๐ คนแล้ว และมีคนจำนวนหนึ่งถึงกับอาสาว่าจะช่วยงานอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทางสำนักระบาดวิทยาจึงได้เชิญคนเหล่านี้มาประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีข้อสรุปที่สำคัญคือ

     ๑. เรียกชมรมนี้ว่า “ชพร” ย่อมาจาก “ชมรมพัฒนาระบาดวิทยาแห่งประเทศไทย”

     ๒. ชพร มีวัตถุเพื่อ ๓ พัฒนา คือ พัฒนางานระบาดวิทยา พัฒนาคนทำงานทั้งด้านวิชาการและความก้าวหน้า และสุดท้ายพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความรักสามัคคี และแน่นอนการรวมตัวนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

     ๓. ชพร ยินดีต้อนรับคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาทั้งทางตรง และทางอ้อมทุกคน ทุกวิชาชีพ และทุกแห่งหนในประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหน เราน่าจะมีสมาชิกเป็นหลักหลายพันเพราะเรามีคนทำงาน ทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมหมื่นคน ในขณะนี้ยังสมัครแบบไม่ต้องมีค่าสมาชิกใดๆ รีบหน่อยนะครับ

     ๔.จะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่มีอยู่และชักชวนสมาชิกใหม่ พร้อมส่งข่าวคราว เรื่องราวทางวิชาการ และเรื่องอื่นๆ ผ่านทาง website และจดหมายข่าวอิเล็คโทรนิก

     ๕.จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาซึ่งทางสำนักระบาดวิทยาจัดเป็นประจำทุกปี และใช้โอกาสนี้เป็นการพบปะของสมาชิกชมรมด้วย คาดว่าจะจัดครั้งแรกในปลายปีนี้ ขอให้ติดตามวันที่แน่นอนต่อไป
ในระยะปีแรกที่เพิ่งเริ่มคลาน เราคงยังไม่สามารถหาคนทำงานโดยวิธีการเลือกตั้งแบบชมรมอื่นๆ แต่จะใช้วิธีชักชวนคนที่มีน้ำใจและพร้อมช่วยงานสัก ๒๕-๓๐ คน โดยเชิญชวนมาจาก ๑๙ เขตและส่วนกลาง เพื่อมาทำหน้าที่ “ถางหญ้าพรวนดิน” ให้พร้อมสำหรับการหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อไป หวังว่าท่านสมาชิกคงไม่ว่าอะไรนะครับ

        ขอยินดีต้อนรับทุกท่านและขอช่วยกันอุ้มชูชมรมพัฒนางานระบาดวิทยาของพวกเราต่อไป

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ตัวแทนผู้อาสาถางหญ้าพรวนดิน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(สนใจสมัครสมาชิก เชิญที่
http://164.115.5.58/tewg/ หรือติดต่อผม chawetsan@yahoo.com)

เฉวตสรรโดย สรร

 

กลับไปที่ www.oknation.net