วันที่ อังคาร มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญรูปหล่อ หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต 2534 จัดสร้างโดยพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต)


         วัตถุมงคลในรุ่นนี้ จัดสร้างโดยพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลางในขณะนั้น ได้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกและมอบแก่ศิษยานุศิษย์ โดยวัตถุมงคลในรุ่นนี้ได้สร้างในหลายแบบคือ

          ๑.เหรียญปั้มหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่พัก นั่งขัดสมาธิสองชั้น นั่งลอยองค์  ห่มดองมัดจีบ ด้านล่างของเหรียญมีคำว่า "หลวงปู่พัก" ด้านขอบนูนลอย ด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเห สี่เหลี่ยม มีข้อความ "วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ ฯ" และมี "พ.ศ.๒๕๓๔" อยู่ใต้ยันต์และเหนือข้อความวัด โดยในรุ่นนี้ จะมีเหรียญปั้มเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง เหรียญที่จัดสร้างนี้จะมีพิธีพุทธาภิเษกตลอดไตรมาส และเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกในโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดอินทรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุ(พิษณุโลก) เป็นต้น


(เหรียญปั้มหลวงปู่พัก เนื้อเงินและเนื้อทองแดง พ.ศ.๒๕๓๔)

       ๒.รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต เป็นวัตถุมงคลจัดสร้างพร้อมกัน รูปหล่อจะเป็นรูปหลวงปู่พัก นั่งขัดสมาธิ จีวรห่มดองรัดอก จีวรริ้ว ไหปลาร้าลึก ชายสังฆาฎิลอย ด้านหน้าของฐานเขียนชื่อว่า "หลวงปู่พัก"  และด้านหลังของฐานรุ่นนี้ เขียนคำว่า "วัดบึงทองหลาง บางกะปิ ๒๕๓๔" ใต้ฐานตีอักษรยันต์ว่า "อุ" เป็นกริ่งด้านใน โดยในรุ่นนี้จะมีเนื้อเงิน กับเนื้อทองแดง (หลวงพ่อโตจัดสร้าง)


(รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง พ.ศ.๒๕๓๔)

          ๓.รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต เป็นวัตถุมงคลจัดสร้างพร้อมกัน รูปหล่อจะเป็นรูปหลวงปู่พัก นั่งขัดสมาธิ จีวรห่มดองรัดอก จีวรริ้ว ไหปลาร้าลึก นั่งทับสังฆาฎิ  ด้านหน้าของฐานเขียนชื่อว่า "หลวงพ่อพัก"  และด้านหลังของฐานรุ่นนี้ เขียนคำว่า "วัดบึงทองหลาง" ใต้ฐานตีอักษรยันต์ว่า "อุ" เป็นกริ่ง โดยในรุ่นนี้จะมีเนื้อเงิน กับเนื้อทองแดง (มีผู้จัดสร้างถวาย)

          ๔.รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต หน้าตัก ๕ นิ้ว จัดสร้างใน พ.ศ.๒๕๒๐ โดยพระครูพิศาลวิริยคุณ (หลวงพ่อโต)เจ้าอาวาสในขณะนั้น ลักษณะเป็นรูปหล่อลอยองค์ รมดำ ห่มดองรัดอก มัดจีบ นั่งขัดสมาธิสองชั้น ใต้ฐานที่นั่งด้านหน้า จะเขียนชื่อหลวงปู่ไว้ว่า "หลวงพ่อพัก ธมฺมทตฺโต" ด้านหลังในฐานข้อความว่า "วัดบึงทองหลาง อ.บางกะปิ" ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้วxสูง ๗.๕ นิ้ว

          โดยรูปหล่อรุ่นนี้จะจัดสร้างพร้อมกับเหรียญปั้ม พระพรศรีสุเวสสุวรรณ (ทรงพัดยศ-รอรูป) เป็นรูปทรงพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในวิหารหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ด้านหลังเหรียญของเหรียญรูปยันต์ตรีนิสิงเห มีข้อความด้านช้ายขวาของยันต์ว่า "วัดบึงทองหลาง" จัดสร้างใน พ.ศ.๒๕๒๐ ขนาด ๒.๒ ชม. x ๓.๕ ชม.  (http://www.oknation.net/blog/moonpuk/2010/03/09/entry-1)

(รูปหล่อลององค์หลวงปู่พัก หน้าตัก ๕ นิ้ว พ.ศ.๒๕๒๐)

เหรียญปั้มหยดน้ำ หลวงพ่อพรศรีสุเวสสุวรรณ พ.ศ.๒๕๒๐

          ๕. เหรียญปั้มหลวงพ่อสิงห์โต ติสฺโส  หรือพระครูพิศาลวิริยคุณ (หลวงพ่อโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง เป็นเหรียญปั้ม เป็นแบบมีห่วง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อสิงห์โต นั่งสมาธิ ห่มจีวร แบบมัดดองเป็นจีบ เขียนอักษรขอมว่า "นโม พุทธายะ" ด้านล่างของเหรียญใต้ฐานนั่ง มีข้อความว่า "หลวงพ่อโต วัดบึงทองหลาง"  ด้านหลังเป็นรูปยันต์ตรีนะสิงเหชั้นเดียว รูปสี่เหลี่ยม มีข้อความว่า "พุ" อยู่ตรงกลาง และด้านข้างทั้งสี่ด้านของยันต์สี่เหลี่ยม มีข้อความว่า "พุ ธะ สํ  มิ" กำกับรอบด้านของยันต์อีกต่อหนึ่ง สำหรับเหรียญนี้จัดสร้างใน พ.ศ.๒๕๓๕  พร้อมกับเหรียญปั้ม และเหรียญหล่ออื่นของหลวงปู่พัก และผ่านพิธิพุทธาภิเษกใหญ่หลายครั้งอาทิ อุโบสถวัดพระพุทธชินราช พิธีพุทธาภิเษกวัดสุทัศนเทพวราราม พิธีพุทธาภิเษกตลอดไตรมาส ที่วัดบึงทองหลาง เป็นต้น เหรียญรุ่นนี้มี ๒ เนื้อ คือ เนื่อทองแดง และเนื้อเงิน เป็นเหรียญรูปไข่ ขนาด ๒.๒ ชม.x ๓.๕ ชม.


(เหรียญปั้มหลวงพ่อโต วัดบึงทองหลาง พ.ศ.๒๕๓๔)

รูปหล่อเท่าองค์จริง หลวงพ่อโต หรือพระครูพิศาลวิริยคุณ เจ้าองค์จริง ขนาดหน้าตัก 28 นิ้ว สูง 40 นิ้ว  
จัดสร้างถวายโดย ผู้ใหญ่บุญเรือน -คุณแม่สำราญ กาญจนวาศ  ใน พ.ศ.2539 เพื่อเป็นอาจริยบูชา ต่อพระครูพิศาลวิริยคุณ ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และพัฒนาวัดบึงทองหลางจนเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งปัจจุบัน
ภาพโดย : อาทิตย์ คำแปลง - พระดำรง ฐิตสีโล   

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net