วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คู่มือสายด่วนแจ้งเหตุ - ขอความช่วยเหลือช่วงชุมนุมเสื้อแดง


เงินหล่นใส่หญ้า หญ้าตาย

เงินหล่นใส่ทราย ทรายทรุด

เงินหล่นในมนุษย์ มนุษย์ไร้คุณธรรม

ขอแสดงพลัง "หนึ่งเสียงไม่เอาความรุนแรง"

เรารักและเชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คู่มือสายด่วนแจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลือช่วงชุมนุมเสื้อแดง

มาตรการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆในการรับมือการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง 12-14 มีนาคมนี้  นอกเหนือจากการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ละหน่วยงานยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย

เบอร์สายด่วน ศูนย์รักษาความปลอดภัย กทม 1555 (ศรภ.)

จส.100 โทร. 02-771-9151-8

ดับเพลิง 199

เหตุด่วนร้าย 191

กองปราบ 195

ร่วมด้วยช่วยกัน 1677

-สายด่วน 1555 ของกรุงเทพมหานคร  มี 120 คู่สาย  รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติ พบวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย

-สายด่วน 1197 และ 1555 สอบถามเส้นทางการจราจร โดยเฉพาะในช่วงที่มีการชุมนุมซึ่งมีผลกระทบต่อการจราจรในหลายเส้นทาง

-สายด่วน 1669 ของกระทรวงสาธารณสุข  ออนไลน์ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุ หรือผู้ประสบเหตุ พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือกรณีต้องการได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีพลัดหลงเข้าไปในที่ชุมนุม

-สายด่วน1672 และ 1155 ของตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  รับเรื่อง 24ชั่วโมง  ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแห่งชาติ ไปประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ใน 3 จุดสำคัญที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่

1.  ย่านชอปปิ้ง สีลม ราชดำริ สยามพารากอน

2. สนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวัง และ

3. ถนนข้าวสาร

 

-สายด่วน 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางทั้งจากการปิดเส้นทางจราจร การปิดสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟทั่วประเทศ พร้อมเปิดศูนย์ประเมินสถานการณ์ของกระทรวงคมนาคม (11 มี.ค.) เพื่อชี้แจงแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

-สายด่วน 1212 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) รับแจ้งกรณีพบความผิดปกติทางเว็บไซด์

-สายด่วน 1579 กระทรวงศึกษาธิการ รับแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์บ้านเมืองและรับแจ้งเบาะแสจากข้าราชการทั่วประเทศ

-สายด่วน 1323,สายด่วน 1667 กรมสุขภาพจิต รับปรึกษาปัญหาความเครียด รวมถึงความเครียดจากปัญหาสถานการณ์บ้านเมือง

โดย ฉันชนบท

 

กลับไปที่ www.oknation.net