วันที่ จันทร์ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

--วารสาร วิทยาจารย์ เปิดรับต้นฉบับ เรื่องสั้น-บทกวี-บทความ-สารคดี--
www.withayajarn.com

                 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปรับโฉมใหม่ “วารสาร วิทยาจารย์” วารสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้ทันสมัยและเข้าถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยขยายขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ขณะเดียวกันก็ยังคงระดับความเข้มข้นของความเป็นวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับตีพิมพ์รายงานการวิจัยของบุคลากรด้านการศึกษาไว้ อย่างไรก็ดี “วิทยาจารย์” โฉมใหม่ยังคงรักษารากเหง้าและจิตวิญญาณที่สืบทอดมาถึง 109 ปีไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

               “วิทยาจารย์” เกิดขึ้นจากการที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้หารือกันว่า เป็นการสมควรที่จะมีวารสารทางการศึกษาขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางวิชาการในหมู่อาจารย์และผู้ที่จะเตรียมตัวเป็น ครูอาจารย์ในอนาคต ให้ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา วิทยาการใหม่ๆ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรรพวิชาอันมีสารัตถประโยชน์และมีความก้าวหน้าที่หลากหลาย ควรที่จะได้เผยแพร่ให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง โดย “วิทยาจารย์” ฉบับปฐมฤกษ์ตีพิมพ์และออกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443 นับเป็นปีที่ 33 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) กำหนดออกปีละ 1 เล่ม โดยทยอยออกเป็นตอนๆ จำนวน 12 ตอน หรือเดือนละ 1 ตอน ปัจจุบัน “วารสารวิทยาจารย์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 109 ดำเนินการโดยมีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นเจ้าของและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 

                “วิทยาจารย์” โฉมใหม่เปิดตัวในงานวันครู 16 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ในการนี้ นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ได้เห็นชอบให้จัดพิมพ์ “วิทยาจารย์” โฉมใหม่ จำนวน 40,000 เล่ม เพื่อเป็นอภินันทนาการให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศในวาระวันครู โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดส่งถึงสถานศึกษาในสังกัด

               นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำ “เว็บไซต์ วิทยาจารย์” ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นสนามในการเผยแพร่ความรู้ สะท้อนแนวความคิดของครู อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสรรค์สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้คึกคักเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

                 
ทั้งนี้ “วารสารวิทยาจารย์” เปิดรับต้นฉบับ ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ บทความ สารคดี บทกวี เรื่องสั้น และข้อเขียนอื่นๆ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลงตีพิมพ์ได้ที่…

withayajarn@gmail.com
หรือ  

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
โทรศัพท์   086-6180011 หรือ 081-9165161
  
โทรสาร 0-2931-6221
  

และผลงานที่ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ มีค่าตอบแทนให้ผู้เขียน และสามารถนำไปอ้างอิงได้
  

(ฝ่ายสมาชิก อัตราค่าสมาชิกรายปี 12 ฉบับ 500 บาท) 086-9888011

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.withayajarn.com
 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

//…………………..

หมายเหตุ : อ้างอิง http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4&Id=538775221  

”วิทยาจารย์”  ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
http://www.withayajarn.com/?p=283  

//......................๛


โดย naitiwa

 

กลับไปที่ www.oknation.net