วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... ดัดแปลง GIF File ที่ใช้ใน Oknation Template กันไหม


          ไหนๆก็ไหนๆค่ะ จะแปลง template ทั้งทีก็ควรทำให้เนียน เลยคิดจะเอา Gif object ที่ Oknation ใช้ใน template มาดัดแปลงเป็นแบบของเราเอง อย่างน้อยก็ได้ขนาด ความกว้าง ความยาวมาใช้ละ เริ่มจากไปหา url ของแต่ละ file และตำแหน่งที่เขาใช้ใน template มาให้คลิกเข้าไปดูกันค่ะ

GIF file ที่ oknation ใช้ใน template สีเขียวเข้ม (ชาติทหาร)

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                     header   
ตัวหน้าเวบ
///////////////////     /////////////////////////////

/*  ส่วนของหัว header */

  
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_top.gif

/* ส่วนของ logo เวบ*/
   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/logo.gif

/*-----------------ส่วนของ search ด้านบนของหน้า------------------- */

 #header_search
.btsearch
  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/btn_go.gif

/*-------  icon ของหัวข้อ สร้าง blog เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา -------------*/

 /*เมนูสร้างบล๊อก*/
#menu_create
 http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_build.gif 
/*เมนูเกี่ยวกับเรา*/
#menu_about
 http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_about.gif
/*เมนูติดต่อเรา*/
#menu_contact
 icon_contact  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_contact.gif
/*เครื่องหมายกั้น*/
.menu_partition
 parti_top_mnu  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/parti_top_mnu.gif
 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                     footer   
ตัวหน้าเวบ
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #footer
 
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_page.gif

 /*///////////////////     ////////////////////////////
        ส่วน ข้อมูลที่อยุ่ตรงกลางหน้า
///////////////////     /////////////////////////////*/

 /*  descripttion blog */
#description_blog
    http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bgdes.gif 

/*///////////////////     ////////////////////////////
               about me  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #about_me_top
  
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_about.gif 
#about_me_middle
 
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box1.gif 
#about_me_bottom
 
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box1.gif 
#about_me_icon
  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_profile.gif

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                       category  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #category_top
 hdr_menu  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_menu.gif 
#category_middle
bg_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box1.gif 
#category_bottom
ftr_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box1.gif 
#list_category li
icon_mainmenu   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_mainmenu.gif 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                       lastest blog  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 hdr_10 
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_10.gif
#lastest_middle
bg_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box1.gif 
#lastest_bottom
ftr_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box1.gif 
#list_lastest
 http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_mainmenu.gif 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                      favorites  link box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #favorite_top
 
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_favorite.gif 
#favorite_middle
bg_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box1.gif 
#favorite_bottom
ftr_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box1.gif 
#list_links li
bulet_blue   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bulet_blue.gif

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                    favorites    friend  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #friend_top

hdr_friend   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_friend.gif 

#friend_middle

bg_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box1.gif 

#friend_bottom

ftr_box1   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box1.gif 

#list_friend li

bulet_blue   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bulet_blue.gif 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                   gallery  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #gallery_top

hdr_gall    http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_gall.gif 

#gallery_middle

bg_box2    http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box2.gif 

#gallery_bottom

ftr_box2    http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box2.gif 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                   video box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #video_top

hdr_vdo   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_vdo.gif 

#video_middle

bg_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box2.gif 

#video_bottom

ftr_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box2.gif 

 /*///////////////////     ////////////////////////////
                   archive  box
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #archive_top

hdr_archive    http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_archive.gif 

#archive_middle

bg_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box2.gif 

#archive_bottom

ftr_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box2.gif 

#list_archives li

icon_mainmenu   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/icon_mainmenu.gif 

/*///////////////////     ////////////////////////////
                   archive  vote
///////////////////     /////////////////////////////*/

 #vote_top

hdr_vote   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_vote.gif 

#vote_middle

bg_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/bg_box2.gif 

#vote_bottom

ftr_box2   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/ftr_box2.gif

/*///////////////////     ////////////////////////////
 
menu tab blog  gallery video
ที่เลือก
section
///////////////////     /////////////////////////////*/

 /*tab blog */
#menu_tab_blog

hdr_blog   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_blog.gif 

#menu_tab_blog_over

hdr_blog_over   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_blog_over.gif 

/*tab gallery */
#menu_tab_gallery

hdr_gal   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_gal.gif 

#menu_tab_gallery_over 

hdr_gal_over   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_gal_over.gif 

/*tab video*/
#menu_tab_video

hdr_clip   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_clip.gif 

#menu_tab_video_over

hdr_clip_over   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type2/hdr_clip_over.gif 

 /*///////////////////     ///////////////////////////////
            ส่วนรายละเอียดของบล๊อกที่เขียน
///////////////////     ///////////////////////////////*/

 /* หัวข้อ blog */
#blog_topic 

 title  http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/title.gif 

/* วันที่เขียน blog */
#blog_date

icon_clock   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/icon_clock.gif 

/*เส้นคั่นแต่ละ topic */
.dash_cate

dot_hor   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/dot_hor.gif 

#submit_comment

btn_send  
http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_send.gif 

/*ปุ่ม home album*/
#album_home

btn_halbum   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_halbum.gif 

/*ปุ่ม pause album*/
#album_pause

btn_pause   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_pause.gif 

/*ปุ่ม back album*/
#album_back

btn_back   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_back.gif 

/*ปุ่ม next album*/
#album_next

btn_next   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_next.gif 

/*ปุ่ม vote */
#votebt

btn_vote   http://www.oknation.net/blog/home/css/images/type1/btn_vote.gif 

          ฝากให้คนที่ใช้ template เดียวกันก่อนค่ะ ส่วน template ที่เหลือ ไปเคาะดูได้ใน css นะคะ
อีกอึดใจเดียว เขาก็จะหา template ใหม่ๆมาให้แล้ว หากท่านใดอยากจะดัดแปลงก็คิดซะว่าเป็นการซ้อมมือไปก็แล้วกันนะคะ

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net