วันที่ อังคาร มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษา HTML ที่ใช้แทนค่าเพื่อให้เกิดภาพ, ตัวอักษร, ตำแหน่งของภาพและตัวอักษร, ชนิดของตัวอักษร, ขนาดของตัวอักษร, และสีของตัวอักษร


ตัวอย่างภาพและตัวอักษรที่ปรากฏ
ตราบใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ “เวทย์มนต์” ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็น “พ่อมด”
 
 
ภาษา HTML ที่ใช้แทนค่าเพื่อให้เกิดภาพ, ตัวอักษร, ตำแหน่งของภาพและตัวอักษร, ชนิดของตัวอักษร, ขนาดของตัวอักษร, และสีของตัวอักษร
 
 
<center><img src="http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/881/14881/images/a477.gif" /></center><center><span lang="th" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma; mso-ansi-font-size: 10.0pt"><font color="#0000ff">ตราบใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ “เวทย์มนต์” ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็น “พ่อมด”</font></span></center>
 
เริ่มต้นประโยคด้วย <> จบประโยคด้วย </>
 
<center> เป็นการกำหนดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางหน้า
 
<img src="ที่อยู่ ชื่อเว็บไซต์ภาพมีนามสกุลของภาพต่อท้ายเช่น .gif, .ipg เป็นต้น" />
 
img src="????" แทนค่ารูปภาพ
 
span lang="th" แทนค่าการเลือกเริ่มต้น"ภาษาไทย"
 
style= แทนค่า สไตล์(ในที่นี้เกี่ยวกับฟอนต์ตัวอักษร)
 
FONT-FAMILY: tahoma; แทนค่าชนิดของฟอนต์ Tahoma
 
mso-ansi-font-size: 10.0pt
mso คือ Multiple system operator หมายถึงการให้บริการระบบ
ansi คือ American National Standard Institute

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ แอนซี (American National Standard Institute - ANSI) คือองค์กรในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) โดยใช้ชื่อว่า American Engineering Standards Committee และได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1928) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น American Standards Association ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ได้มีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นมา โดยมีประเทศ 25 ประเทศเข้าร่วม และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น American National Standard Institute หรือ ANSI ในปัจจุบัน

font-size: 10.0pt แทนค่าขนาดตัวอักษร
 
ใน style="......." มีเครื่องหมายบุพสัญญา " ขั้นตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดคำสั่ง "
 
<font color="#0000ff"> แทนค่าสีของตัวอักษร "#?????"
 
</font></span></center> แทนค่าคำสั่งการจบ... สิ้นสุด </>
อ้างอิง
 
 
 

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net