วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หยุดเถิด! ผองเพื่อน


ผืนดิน แผ่นน้ำ ฟากฟ้ากว้าง

อาณา แบ่งเขต ครึ้มป่าเขียว พรมแดน

บรรพชน ต่อสู้ ปกป้อง ฟันฝ่า

ศัตรู ผู้รุกล้ำ

แม้น

เสียเลือด สูญลม สิ้นชีวิต

เพียง

หวงแหน ปกป้อง ผืนดิน แผ่นน้ำ

ขวานทอง เป็นเอกราช

แล้วใย

ผู้คน ผองเผ่า เหลนโหลน “ เดียวกัน ”

จึงสร้างยุทธวิธี  ทำลาย ล้าง ขวานทอง

เยี่ยงนี้

แล้ว.. จะเอื้อนบอกเหล่าบรรพชนผู้หาญกล้า

ได้อย่างไร

ครั้นเมื่อ ผองเผ่าไทย  “รุกฆาตกันเอง”

หยุดเถิด! ผองเพื่อน

หยุดทำลายล้าง ขวานทองของไทยและผู้คน

เพียงให้

ผืนแผ่นดิน แผ่นน้ำ เมืองไทยให้สงบ ร่มเย็น

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

เยี่ยงเหล่าบรรพชน

อยู่ อาศัย ห้วงพื้นผืนดิน ของไทย

แต่เก่าก่อน  ......นานมา

โดย พลอลี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net