วันที่ จันทร์ เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ว่าด้วย จากกบฏเมษาฮาวายถึงเมษาฮาเฮ และกบฏผีบุญถึงหมอผีละเลงเลือด อ่านด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน (ตอนที่ 1)


ปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวว่า "เบื้องบนเป็นเช่นไร เบื้องล่างไซร๊เป็นเช่นนั้น" "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน"
 
ด้วยปรัชญา 2 ข้อนี้ นักโหราศาสตร์นำมาใช้ในกิจกรรมทางโหราศาสตร์ กล่าวคือพิจารณาการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า เทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกสรุปเป็นกฏเกณฑ์ทางโหราศาสตร์
 
และเช่นกันเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญใดๆในอดีต นักโหราศาสตร์ก็สรุปกฏเกณฑ์ไว้ เพื่อใช้พิจารณาเหตุการณ์ในอนาคต หากมีโครงสร้างดาวที่สมคล้อยกันกับในอดีต ก็สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายดั่งในอดีต แต่แน่นอนว่าไม่มีทางจะเหมือนกันทั้งหมด เพราะตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าไม่มีทางเหมือนกันทั้งหมด เหตุการณ์ในรายละเอียดย่อมแตกต่างกัน
 
มีสมมติฐานอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ "ปัจจัยบนฟากฟ้าใดๆ ย่อมสามารถใช้พยากรณ์ได้" หมายถึงว่าเราสามารถผูกดวงขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาได้ ศัพท์เทคนิคเรียกว่า "Horary Astrology" ยกตัวอย่างล่าสุด หากนักโหราศาสตร์ติดตามการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนแดง แล้วผูกดวงตามไปด้วย จะเห็นลีลาการเจรจาเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการเคลื่อนไหวของปัจจัยทางโหราศาสตร์
 
และอีกสมมุติฐานหนึ่งคือ เมื่อเหตุการณ์สำคัญใดๆในอดีต เราสามารถผูกดวงนั้นเสมือนเป็นดวงกำเนิด แล้วใช้ดวงกำเนิดนั้นพิจารณาเหตุการณ์สำคัญคล้ายเดิมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน เรื่องนี้ในทางหลักการ เราสามารถพิจารณาได้ืทั้งวงรอบการโคจรของดาวสำคัญ และโครงสร้างการทำมุมกันของปัจจัยต่างๆทางโหราศาสตร์(Aspect Planet) หรือ พระเคราะห์สนธิ(Planetary Pictures)
 
อย่างเช่นดังกรณีกบฏในอดีต เราสามารถผูกดวงนั้นเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ ว่าจะเป็นในลักษณะทำนองเดียวกันหรือสมคล้อยกันหรือไม่ ก็คงต้องมาทดลองดู เริ่มต้นพิจารณาจากดวงของ กบฎเมษาฮาวายถึงเมษาฮาเฮ ในปี 2553 ผูกดวงกำเนิดและดวงทินวรรษ 2553 ได้ดังนี้
 
 
 
จากปี 2524 ถึงปี 2553 คือ 29 ปี เทียบเท่าได้ใกล้เคียงกับวงรอบการโคจรของดาวเสาร์(SA) นั่นหมายถึงว่าดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน(สถิตย์ราศีตุล) และเสาร์จรยังทำมุมกับเสาร์ลบโค้ง(v2 SA)อีกด้วย ซึ่งเสาร์กำเนิด(r SA)นั้นทำมุมถึงเมอริเดียน(r MC) และเสาร์บวกโค้ง(v1 SA)ยังจรมาทำมุมกับอาทิตย์กำเนิด(r SU)ในปีนี้ด้วย จึงนับได้ว่าปีนี้เสาร์มีอิทธิพลกับเหตุการณ์เช่นเดียวกับในอดีตเช่นกัน
 
ในดวงเดิม มฤตยู=ฮาเดส(r UR=r HA[180]) ปีนี้เช่นกัน t UR=t HA[90] คำแปลคือ เหตุเลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็นับว่าเทียบได้กับเหตุการณ์กบฏ ในปีนี้ t UR/HA=v1 UR/HA เท่ากับลัคนากำเนิด
 
ในดวงกำเนิด อาทิตย์=เซอุส (r SU=r ZE) ในดวงทินวรรษก็เช่นกัน t SU=t ZE ซึ่งก็หมายถึงว่า t ZE=r ZE นั่นเอง
ในดวงกำเนิด อาทิตย์=อังคาร (r SU=r MA) ในดวงทินวรรษก็เช่นกัน t SU=t MA ซึ่งก็หมายถึงว่า t MA=r MA นั่นเอง
ผลจากโครงสร้างด้านบน จึงทำให้ t MA/ZE =r MA/ZE นั่นเอง แปลให้เข้ากับเหตุการณ์ก็คือ การต่อสู้อย่างมีเป้าหมาย หรือการลุกขึ้นก่อการนั่นเอง
 
โครงสร้างของ UR.NE ซึ่งหมายถึงวิกฤตการณ์ หรือการปฏิวัติก็แสดงผลเช่นกันผ่านทาง UR+NE-SU หากจะแสดงผลพระเคราะห์สนธิแบบเต็มรูปแบบจะได้ดังนี้
 
t UR+NE-SU =r UR+NE-SU[180|0:29], v1 UR/NE =r SU[90|0:18]
r UR+NE-SU =v1 UR =v2 UR/NE =r AS =v2 AR/MC =r AR/AS =v2 AR/SU =v2 MC/MO =v2 AS/SU =r AS/MO =v1 MC/PO
t UR+NE-SU =v1 UR =v2 UR/NE =r AR =r AS =v1 NO =r AR/AS =v2 AR/SU =v2 MC/MO =v2 AS/SU =r AS/MO =v1 MC/PO =SolarDay
v1 UR+NE-SU =r UR/NE =t UR/NE =t AS =r AR/MC =r AR/SU =t AR/SU =r MC/MO =r AS/SU =t MC/PO
v2 UR+NE-SU =r UR =r MC/PO
r UR/NE =t UR/NE =v2 SU =t AS =v1 AR/AS =r AR/SU =t AR/SU =r MC/MO =r AS/SU =v1 AS/MO
t UR/NE =v2 SU =v1 AR =t AS =v1 AR/AS =r AR/SU =t AR/SU =r MC/MO =r AS/SU =v1 AS/MO =r SU/MO =VXr
v1 UR/NE =r SU =t SU =ASp
 
และยังมีโครงสร้างที่แสดงผลคือ t KR/ZE =r KR/ZE[22.5|0:31], r ZE =v1 KR[22.5|0:54]
 
เนื่องจากรูปแบบของเหตุการณ์เราทราบอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะตรวจสอบเฉพาะโครงสร้างที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ก็เพียงพอที่จะอธิบายได้ ในชั้นนี้ก็พอจะบอกได้ว่าภาพของเหตุวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเหมือนหรือสมคล้อยกันในโครงสร้างทางโหราศาสตร์
 
ท้ายที่สุดก็เพราะเป็นเหตุการณ์กบฏ ก็หมายถึงว่าผู้ก่อการกระทำการไม่สำเร็จ จึงได้ชื่อว่าเป็น"กบฏ"
 
เมื่อตรวจสอบว่ามีโครงสร้างบ่งบอกเรื่องความล้มเหลวใดบ้าง ที่เกิดขึ้นในช่วงเมษาฮาวาย มาจนถึงคราวนี้ พบข้อมูลดังนี้
 
t NE+CU-PO =r NE+CU-PO[90|0:18], r NE+CU-PO =v1 PO[45|0:56]
เนปจูน+คิวปิโด-โพไซดอน : การสลายตัวของหมู่คณะหนึ่งที่ให้บริการในด้านการบันเทิงและการผ่อนคลาย เช่นสถานที่ เต้นรำ ฯลฯ การล้มเหลวของหมู่คณะหนึ่งซึ่งมีจุดหมายไปทางด้านปรัชญาชีวิตหรือทางการเมืองล้มเหลวของการจัดตั้งหมู่คณะเช่นนั้น
 
t VE+AP-AD =r VE+AP-AD[22.5|0:03], v1 VE/AP =r AD[90|0:57]
ศุกร์+อาพอลลอน-แอดเมตอส : เพื่อนน้อยหรือไม่มีเพื่อน ความล้มเหลวหรือความยุ่งยากในทางศิลปะหรือวิทยาการ
 
t ME+PL-MA =r ME+PL-MA[0|0:04], v1 ME/PL =r MA[22.5|0:05]
พุธ+พลูโต-อังคาร : คิดแล้วเข้าใจแล้วจึงลงมือกระทำ วางแผนและดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง
 
t UR+AP-SA =v1 UR+AP-SA[22.5|0:39], r UR/AP =v1 SA[0|0:10]
มฤตยู+อาพอลลอน-เสาร์ : ใจหดหู่ ต้องถอนการรอคอย ความหวังและความปรารถนาต่างๆ ความผิดหวัง ความหวังที่ถูกฝังอยู่
 
t AP+VU-SA =v2 AP+VU-SA[22.5|0:38], r AP+VU-SA =v1 SA[22.5|0:06]
อาพอลลอน+วัลคานุส-เสาร์ : เสื่อมความเจริญรุ่งเรืองลง ความล้มเหลว อุปสรรคและการติดขัดชั่วคราวในความสำเร็จหรือการขยายตัวที่สำคัญ
 
t AS+HA-MA =v1 AS/HA//MA[22.5|0:00], v1 AS/HA =r MA[22.5|0:19]
ลัคนา+ฮาเดส-อังคาร : ช่วยเหลือผู้อื่นขณะประสบอุบัติเหตุ การกระทำที่ล้มเหลว บกพร่อง หรือการปฏิบัติที่ผิดพลาดของผู้อื่น ถูกคุกคามโดยผู้อื่น
 
t NO/HA//PL =r NO+HA-PL[22.5|0:33]
ราหู+ฮาเดส-พลูโต : คำมั่นสัญญาที่ไม่รักษาเอาไว้ การติดต่อที่ล้มเหลว
 
t HA/VU//AP =v1 HA+VU-AP[22.5|0:57], r HA+VU-AP =v1 AP[22.5|0:15]
ฮาเดส+วัลคานุส-อาพอลลอน : การมุ่งร้าย ความหยาบช้าและการกระทำที่น่าละอายอย่างกว้างขวาง ความล้มเหลวในอุตสาหกรรม ในธุรกิจ การหัตถกรรมและการค้า ความสำเร็จในวิทยาการทางประวัติศาสตร์
 
t NE/AP//AD =v2 NE+AP-AD[45|0:31]
เนปจูน+อาพอลลอน-แอดเมตอส : วงจรธุรกิจระยะฝืดเคือง การล้มเหลว หายนะ การสลายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจกำลังจะสิ้นใจ
 
t AS/HA//PL =r AS/HA//PL[45|0:02], r AS/HA =v1 PL[135|0:50]
ลัคนา+ฮาเดส-พลูโต : ประสบความล้มเหลวร่วมกับผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงภายในสิ่งแวดล้อมที่น่าเศร้าอันหนึ่ง
 
สำหรับ ME+PL-MA คำแปลยังมิได้บ่งบอกเรื่องของความล้มเหลวโดยตรง ในคัมภีร์คำแปลบอกว่า ถ้า=ฮด ความล้มเหลวของแผนดังกล่าว เมื่อตรวจแล้วไม่พบว่า=HA แต่ t ME+PL-MA=t SA=v2 SA ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสียเช่นกัน (HA บางทีให้ความหมายของ SA คูณ 2) และพบโครงสร้างย่อยๆ คือ t ME/PL//MA=t -HA=v2 -HA
 
เนื่องจากในดวงทินวรรษปีนี้ SU=MO=NE=ZE ความหมายโดยรวมแปลว่า "วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ การสร้างสรรค์ที่ไม่บังเกิดผล บุรุษผู้ซึ่งใช้ความพยายามของตนไปอย่างสูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์ ของร้อนลวก พายุฝนฟ้าคะนอง" เป็นพระเคราะห์สนธิที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันเนื่องจากเป็นปัจจัยเดี่ยว จึงได้ทำการตรวจสอบย้อนไปดูว่า ภาพดวงเดิมและดวงจรอายุขัย บ่งบอกให้เห็นหรือไม่
 
พบว่า v1 SU.ZE=r NE และ t NE/ZE//SU =v1 NE+ZE-SU[135|0:37], r NE+ZE-SU =v1 SU[22.5|0:57]
 
ดังนั้น คงจะพอสรุปได้ว่า จากกบฏเมษาฮาวายถึงเมษาฮาเฮ บนความเหมือนคือ "ล้มเหลว ทำการไม่สำเร็จ"
 
ส่วนในความแตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียด ซึ่งมิต้องอ่านจากดวงได้อยู่แล้ว เช่น อุดมการณ์ของผู้ก่อการ มันต่างกันเช่นไร
 
คงต้องไปต่อภาค 2 ว่าด้วย กบฏผีบุญถึงหมอผีละเลงเลือด
 
และติดตามได้จากทวิตเตอร์ที่ http://twitter.com/payakorn
 

โดย Payakorn

 

กลับไปที่ www.oknation.net