วันที่ อังคาร เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปดูสถาปัตยกรรมโรงแรม ที่เสียมราฐ กัมพูชา


     บ้านที่เราอาศัยยู่ทุกวันเรามีความรู้สึกเคยชิน กับรูปทรงและรูปร่างของบ้านเรา

และไม่มีใครบอกเราถึงรูปทรงที่แปลกตาของบ้านของเรา เพราะทุกคนก็เกิดความ

เคยชินในรูปร่างหน้าตาหรือรูปทรงที่คล้ายกัน โดยแต่ละพื้นที่ก็มีรูปทรงแตกต่าง

กันไปตามลักษณะภูมิอากาศ หรือภูมิประเทศ เช่นคนแถวอยุธยา บางไทร บาง

บาล เสนา จะมีบ้านยกเสาสูง ด้วยเหตุผล เพื่อความสะดวกในช่วงหน้ฝน  ส่วน

คนอิสานยกเสาสูงเช่นกันดว้ยเหตุผลไว้หลบร้อน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนรูปทรงของ

อาคาร เช่นภาคเหนือมีรูปทรง กาเล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลานนา เป็นต้น

     แต่ในปัจจุบันรูปทรง และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราลดน้อย

ลงไปทุกที จะเห็นได้จากตึกใหม่ๆรูปทรงทันสมัยก็หนีเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด ด้วย

ความมีเสรี มีประชาธิปไตยเราจะทำอะไรก็ได้ จนลืมเอกลักษณ์ สมัยที่ผมเริ่มทำ

งานโรงแรม 5 ดาวแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต เจ้าของเป็นชาวต่างประเทศ เขาลงทุนจ้าง

บุคคลากรในราคาแพง แค่เพื่อให้พนักงานไหว้ให้สวยแบบไทย และโรงแรมที่ว่านี้

ก็มีรูปทรงไทย กว่าสถาปนิกจะออกแบบได้ เขาจะต้องไปอยู่ที่วัดเป็นปีๆ เห็นมั้ย

ว่าคนต่างชาติเขาเห็นความสำคัญแค่ไหน

      แต่ก่อนศาลากลางจังหวัดก็มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ผมดีใจที่ปัจจุบัน

ศาลากลางหลายๆจังหวัดก็ยังยึดถือคงเดิม คือทรงเอกลักษณ์ไทย แต่องค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบต.หลายที่ที่หนีเอกลักษณ์ไทย เป็นออฟฟิศ

โมเดิร์น เหมือนศูนย์การค้า เห็นมั้ยครับการมีเสรีในความคิด ก็มีเสรีในการลืม

เอกลักษณ์เช่นกัน  มาพูดถึงเอกลักษณ์แล้วมันยาว เอาแค่อาคารก่อนแล้วกัน

นะครับ รับรองคนไทยเรารับติดทุกสถานีของความเปลี่ยนแปลง

      ในเอ็นทรี่นี้จะว่าด้วยอาคารในเมืองเสียมราฐ ผมไม่ขอใช้เสียมเรียบนะครับ

เพราะมันแปลว่าไทยแพ้เขมร ผมต้องให้เครดิตรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมการ

ออกแบบอาคารที่ยึดถ์อเอกลักษณ์ของชาติ ที่ทำให้คนไทยอย่างผมถึงแม้จะไม่

ชอบในตัวผู้นำ แต่การควบคุมรูปทรงของอาคาร ผมต้องคารวะ แล้วเราคนไทย

ต้องดูแบบ แยกแยะนะครับ สิ่งไหนดีก็นำมาใช้สิ่งไหนไม่ดี ก็แก้ไขปรับปรุง

โรงแรม อัปสรา ฮอลิเดย์

อีกโรงแรมทางเข้านครวัด นครธม

โรงแรมที่อยู่ด้านหน้าพระราชวัง สี่แยกทางเข้านครวัด นครธม

กับโรงแรมย่านตลาดเก่า ดูจะออกไปทางฝรั่งเศสบ้าง แต่สี และกระเบื้องยังกลมกลืน

ปัจจุบันโรงแรมนี้คงเปิดไปนานแล้ว เพราะผมไปตั้งแต่ปี 2007 ครับ

โรงแรมนี้อยู่ติดกับสำนักงานของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ครับ

โรงแรม ซิตี้ อังกอร์ HOTEL CITY ANGKOR

โรงพยาบาลเด็ก

โรงแรม เลอ มอริเดียน อังกอร์

ตึกเก่าย่านตลาดเก่า OLD BUILDING OLD MARKET, SEAM REAP

รูปหินแกะสลักมีทุกที่ ที่เสียมราฐ

รูปหินแกะสลักด้านหน้าพระราชวัง

หน้าโรงแรม BO PHA ถนนคูเมือง ย่านตลาดเก่า

วัดเขมร ตลาดเก่า เสียมราฐ

ส่วนภาพนี้เป็นเครื่องเตือนใจ และภาพก็ได้อธิบายไว้ชัดเจน ขอขยายความให้ทราบโดย

ทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่า หากคุณไปเที่ยวกัมพูชา และคิดจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก

ไม่มีทางเลือก ติดคุกสถานเดียว  ..แต่ถึงอย่างไรก็ตามกัฒพูชาก็มีปัญหาเหล่านี้

อยู่มากเหมือนกัน อันเนื่องมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจ และสังคม นั่นคือ

ความยากจนที่มีอยู่ทั่วไปนั่นเอง แต่ก็ถือว่าดี ที่มีป้ายของมูลนิธิ world vision

เห็นมั้ยหละครับพี่น้องว่าน้องเขมร เขารัก และหวงแหนศิลปะประจำชาติ

ของเขาแค่ไหน คุณไม่เชื่อลองดูของเราเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา สมุย

ภูเก็ต เชียงใหม่ ว่าจะมีโรงแรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยอยู่มากแค่ไหน และที่

สำคัญหน่วยงานราชการให้ความสำคัญค่ไหน ในประเด็นนี้ คำตอบสุดท้าย

ของพวกเราคือ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก แต่ผมเคยคิดเล่นๆว่า

ถ้าเราโรงแรมมาประกวดในเรื่องเอกลัษณ์ เราอาจจะชนะในด้านการออกแบบ

แตในเชิงปริมาณ เราคงสู้เขาไม่ได้

เรื่องเอกลักษณ์ของชาติ การแต่งตัว สถาปัตยกรรมก็มีความสำคัญที่เราควร

อนุรักษ์ ประเทศพม่ามีการแต่งตัวทรงเดียว คือนุ่งโสร่ง เหมือนกันทั้งประเทศ

ลองดูของเราแม้ข้าราชการก็ไม่ค่อยใส่ชุดกากีกันแล้ว แม้แต่การใส่แค่วันจันทร์

วันเดียว ประทศรามีคนเก่งเต็มบ้านเต็มเมือง แต่คนกล้าที่จะคิดในการนำเสนอ

ที่เป็นสิ่งเอกลักษณ์ไม่ค่อยมี ผมเลยไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบ แต่ที่แน่ๆ

คือเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทย ถ้าเราทุกคนไม่ช่วย

กัน เหมือนกับคนแก่ไปวัด เด็กๆเล่นเมส์อินเตอร์เน็ต พอยุคคนแก่หมดไป ก็ไม่มี

คนไปวัด เช่นกันครับพี่น้อง ..ราต้องภูมิใจ แลรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้

โดย พาจรดอทคอม

 

กลับไปที่ www.oknation.net