วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ


-  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ตั้งอยู่เลขที่ 415 หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ
 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
                - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2518  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาโดยมีนายวิโรจน์  โลกา และผู้ใหญ่บ้านบุญยิ่ง พร้อมประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 1 หลัง
                - ปี พ.ศ.2532-2535 ได้รับอนุญาตให้ปิดโรงเรียนชั่วคราวเนื่องจากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งโรงเรียนอยู่ติดกับประเทศพม่า

- ปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน  ทำให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสงครามจากประเทศเมียนมาร์ทะลักเข้ามาอยู่ร้อยละ 95 ของนักเรียน  จึงเป็นการเรียนการสอนเพื่อความมั่นคงของประเทศ และรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน
                - ปี พ.ศ. 2540  ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
                - ปี พ.ศ. 2543 ได้รับบริจาคอาคารเรียน 1 หลัง   จาก   บริษัทเอเชียบิสกิต จำกัด
                - ปัจจุบัน    เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                - ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายธีรวุฒิ  พิชคำ

 

โดย แม่สามแลบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net