วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสัยทัศน์


เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษาเด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความหวงแหนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

โดย แม่สามแลบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net