วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พันธกิจ


พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี

3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้พื้นฐานทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี

โดย แม่สามแลบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net