วันที่ อังคาร เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การยุบพรรค


เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ครับ

ขอให้ข้อมูลนิดนึงนะคับ

การยุบพรรคพลังประชาชน เกิดจากการพิจารณาว่า มีการทุจริตเลือกตั้งโดยกรรมการบริหารพรรค ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 50 ถือว่า เป็นการให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดังนั้น เมื่อมีกรรมการบริหารพรรคทุจริตเลือกตั้ง ก็ถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคเลย แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วางบรรทัดฐานว่า เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว จึงสืบพยานเปลี่ยนแปลงไำม่ได้

case ปชป นะคับ เท่าที่เปิดกฎหมายพรรคการเมืองดู มันเป็นเรื่อง การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละเหตุกับ case พลังประชาชนนะคับ 

ระยะเวลาในการดำเนินคดี คือ กกต ส่งไปให้ อัยการสูงสุดมีเวลาพิจารณา 30 วัน ถ้าอัยการเห็นด้วยก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ประเด็นที่ผมคิดว่า สำคัญ คือ มาตรา 237 วรรคสองบอกว่า "การทุจริตเลือกตั้งถือเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถีที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ" ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนได้ทันที

แต่ case นี้เ้ข้าใจว่า ไม่มีการกำหนดว่า การบริจาคเงินถือเป็นเหตุที่ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่ชอบ ซึ่งจะให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้ทันที

ประเด็นสุดท้่ายที่อยากทิ้งไว้ คือ "เมื่อข้อเท็จจริงต่างกัน ก็ปฏิบัติต่างกันได้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่เมื่อใด ที่ข้อเท็จจริงเหมือนกัน ต้องปฏิบัติเหมือนกัน" non-discrimination process

โดย Nummon

 

กลับไปที่ www.oknation.net