วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนานเรื่องดงแม่นางเมือง


จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhonsawan)

 

           เรื่องดงแม่นางเมือง เป็นตำนานหรือนิทานปรัมปรา อธิบายถึงความเป็นมาของชื่อตำบล ดงแม่นางเมือง ซึ่งอยู่ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมือง ดงแม่นางเมือง หรือ เมืองธานนบุรี นี้ เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง ในอดีตเป็นเวลา 2,000 ปี นิทานเรื่องนี้ เป็นนิทานประเภทปรัมปรา สถานที่ที่อ้างถึง ในนิยายนั้น ในปัจจุบันยังมีอยู่ มีเรื่องเล่าดังนี้ 

 


       เมืองดงแม่นางเมือง แต่ก่อนนี้มีเจ้าผู้ครองนครเป็นหญิง ทรงพระสิริโฉมมาก นามว่า แม่ศรีเมือง ความสิริโฉมงดงาม เป็นที่เลื่องลือระบือไปทั่วแคว้นแดนไกลนี่เอง จึงเป็นเหตุให้ เจ้าชายต่างเมืองทั้งหลาย เกิดใฝ่ฝันมีใจปฎิพัทธ์ จึงส่งเครื่องบรรณาการมาสู่ขอเจ้าหญิง ก็เป็นเหตุบังเอิญ ที่มาพร้อมกันสามเมือง คือ เจ้าเมืองกำแพงเพชร เจ้าเมืองพิจิตร และเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งไม่ทราบชื่อ เมื่อเป็นเหตุบังเอิญเช่นนี้ ทางฝ่ายแม่ศรีเมือง ก็ทรงรับเครื่องบรรณาการทั้ง  3 เมืองไว้เพื่อไม่ให้เสียใจ และกระทบกระเทือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความบาดหมางขึ้นได้ เจ้าหญิงคิดหาทางออก เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย เสนอว่า ให้มีการสร้างถนนเข้าเมืองของเจ้าหญิง ไปบรรจบกับเมืองของเจ้าชายแต่ละพระองค์ หากใครสร้างเสร็จก่อน เจ้าหญิงก็จะทรงอภิเษกสมรส เพราะความปฏิพัทธ์ลุ่มหลงในตัวเจ้าหญิง เจ้าชายทั้งสามพระองค์ ก็ตกลงตามข้อเสนอทันที แล้วก็เริ่มลงมือสร้างถนน โดยเจ้าชายเมืองกำแพงเพชร เริ่มสร้างถนนที่หัวบึงเฒ่า ในปัจจุบันนี้เรียกกันว่า บ้านบึงเฒ่า อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของดงแม่นางเมือง ส่วนเจ้าชายพิจิตร ตั้งค่ายสร้างถนนอยู่บ้านวงฆ้อง ใกล้เขาดินหนองหญ้าปล้อง ปัจจุบันคือบ้านวงฆ้องหมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง เขาดิน ยังเป็นเนินดินอยู่ทางทิศเหนือ ของดงแม่นางเมือง ส่วนเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่ง ได้ทรงเริ่มต้นสร้างถนนที่ บ้านทุ่งท่าเสา ปัจจุบันคือ "บ้านทุ่งท่าเสา" หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของดงแม่นางเมือง แต่ทรงสร้างภายหลัง เจ้าเมืองสององค์นั้น ขณะสร้างอยู่นั้น ทรงเห็นว่าต้องแพ้เขาแน่นอน จึงเกิดเสียพระทัย เลยเทขนมนมเนย และขันหมาก ที่เคยเตรียมเอาไว้ เกลื่อนอยู่ในบริเวณนั้น จนได้ชื่อว่า ทุ่งขนมหก ปัจจุบันอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง ติดต่อกับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเทขนมทิ้งแล้ว ก็หาได้รื้อถอนค่าย กลับไปแต่อย่างใดไม่ คงให้ตั้งค่ายคุมเชิงอยู่ ปล่อยให้เจ้าชายทั้งสองพระองค์แข่งขันกันต่อไป

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 20/05/2561

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net