วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การทำผิดไม่ได้ดูกันที่สีเสื้อ


ถอดเสื้อแดงแสดงตัวทำเมืองป่วน

จุดชนวนทำลายหมายมุ่งผล

ล้วนเป็นการกระทำเพียงเพื่อตน

อลวนก่อการร้ายทำลายชาติ

ช่วงนี้ชุมนุมคนเสื้อแดงป่าวประกาศถอดเสื้อสู้

ที่จริงแล้วการใส่เสื้อสีอะไรไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผิดอันใด

การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่

ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นว่าเป็นการฝ่าฝืนกระทำการที่กฎหมายห้ามหรือไม่

ถ้าเป็นการจงใจหรือเจตนากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้ว

ผู้กระทำย่อมต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ฉะนั้น  การที่เสื้อแดงคนใดจะใส่เสื้อสีอื่นหรือไม่ใส่เสื้อไปทำผิด

การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น

เพราะการใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อเป็นคนละส่วนกับการกระทำผิด

นอกจากนี้การกระทำผิดทางอาญาก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้กระทำแต่ละคนแต่ละกลุ่ม

การกระทำต่างๆก็เป็นการกระทำความผิดแต่ละเรื่องตามแต่ที่การทำผิดเกิดขึ้น

อย่างที่กฎหมายเรียกว่า ต่างกรรมต่างวาระ

ฉะนั้น  การที่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใดทำผิดเพิ่มเติมนอกสถานที่ชุมนุม

ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดขึ้นใหม่ในแต่ละท้องที่

เช่น การตั้งด่านสกัดยวดยานต่างๆโดยเฉพาะยวดยานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมาย

ย่อมเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เกิดขึ้นใหม่ต่างหากจากการชุมนุมฯ

ควรที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะได้แยกจัดการระงับเหตุโดยพลัน

เพื่อป้องกันมิให้เหตุร้ายลุกลามออกไปอีก

ไม่มีเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะปล่อยปละละเลยไม่จับเพื่อยับยั้งการทำผิดอีก

การที่เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่กระทำการอย่างใด

กลับปล่อยให้ผู้ทำผิดยังคงทำผิดเย้ยกฎหมายต่อไปนั้น

ต้องถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

โดย นิธิศเจริญธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net