วันที่ พุธ เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

60 ปี ราชาภิเษกสมรส คนไทยทำอะไรให้ท่าน ?


ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ

ตลอดรัชสมัยของพระองค์  ทั้งสองพระองค์ทรงงานอย่างหนัก  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  ดังพระราชปณิธานเมื่อครั้งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ผู้เขียนเคยดูข่าวพระราชสำนัก  บางวันเจ้าฟ้าบางพระองค์ มีหมายเสด็จห้าหกงาน ตั้งแต่เช้ามืดถึงดึก เช้าตรู่วันต่อมาเสด็จอีกงานแล้ว  ขณะที่พสกนิกรอย่างเรายังไม่ตื่น  คณะที่ทำงานเมื่อคืนได้พักผ่อน  แต่เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินยังเสด็จ ยังทรงงานต่อไป และต่อไป

ในวโรกาสมหามงคล ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการราชาภิเษกสมรส  ปวงชนชาวไทยควรจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อถวายพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  แต่ประเทศไทยวันนี้กำลังทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านบ้าง?

โปรดร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่บัดนี้เถอะครับ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

โดย anchor01

 

กลับไปที่ www.oknation.net