วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้บริหารบางกอกแอร์ออกมาแก้ข่าวด่วน


เรียน  ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
 
เรื่อง  คำร้องเรียนพนักงานต้อนรับบนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 Flight PG271 BKK-HKT 26Apr10
 
 
 
ผมได้เดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เที่ยวบิน PG271 วันที่ 26 เมษายน 2553 ที่นั่ง 4B

ระหว่างการเดินทางได้มีปัญหากับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ชื่อ สุกัญญา ID 714

เมื่อถึงจังหวัดภูเก็ต ผมจึงได้โทรศัพท์เพื่อร้องเรียนกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 และได้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโทรศัพท์ซึ่งผู้รับเรื่องก็ได้บันทึก

ไว้แล้ว
แต่เพื่อให้ข้อความกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ถูก

ต้อง ผมจะขอบรรยายเหตุการณ์ด้วยตัวหนังสืออีกครั้ง ดังต่อไปนี้
 
 
 
 ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ผมเดินทางจากกรุงเทพ ไป ภูเก็ต โดยสาย

การบินบางกอกแอร์เวย์ส Flight PG271 เลขที่นั่ง 4B

เมื่อขึ้นเครื่อง ผมมีกระเป๋าเป้ขนาด day pack 1 ใบ ซึ่งภายในใส่

notebook 1 เครื่อง และในส่วนล่างของเป้ใส่กล้อง SLR 1 ตัว ช่องเก็บ

สัมภาระเหนือศึรษะทางฝั่งซ้ายบริเวณเหนือที่นั่งของผมมีสัมภาระของ

ผู้โดยสารท่านอื่นวางอยู่เต็มแล้ว จึงได้นำกระเป๋าไปวางในช่องเก็บ

สัมภาระฝั่งขวาซึ่งยังว่างอยู่
 
หลังจากนั้น มีผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นมาและหาที่วางสัมภาระ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องได้ช่วยนำสัมภาระขึ้นไปวางในช่องดังกล่าว

และได้เลื่อนขยับกระเป๋าของผมไปทางด้านหลังเล็กน้อย

 ไปอยู่ระหว่างช่องเก็บสัมภาระ 2 ช่อง และพยายามดันและกระแทก

กระเป๋าเข้าไปในช่องเพื่อให้สามารถปิดฝาช่องเก็บสัมภาระได้ แต่ก็ไม่

สามารถดันเข้าไปได้เนื่องจากด้านในสุดมีแกนระหว่างช่อง 2 ช่อง

ขวางอยู่ ผมหันไปเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว จึงพูดเตือนว่า "ระวังนะครับ

 ข้างในมีกล้องกับnotebook อยู่"

แต่พนักงานท่านนั้นก็ยังพยายามกระแทกกระเป๋าเข้าไปในช่องเหมือน

เดิม ผมคิดว่าไม่ได้ยิน จึงได้พูดเตือนอีกครั้งว่า "ระวังนะครับ ใน

กระเป๋ามีกล้องกับ notebook อยู่"

 
พนักงานท่านนั้นจึงหันมาตอบว่า  " ก็ต้อง Share Share กันนะคะ "

  ด้วยน้ำเสียงห้วน และยังพยายามกระแทกกระเป๋าเข้าไปอีก จนต้อง

ขยับกระเป๋าไปด้านหลังอีกเล็กน้อยไปอยู่ในช่องหลังจึงสามารถใส่เข้า

ไปได้
 
ผมจึงอธิบายว่า " ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ผมเห็นว่าด้านใน

ช่องมันมีแกนขวางอยู่ แล้วคุณพยายามกระแทกกระเป๋าเข้าไป

อย่างนั้นมันก็เข้าไม่ได้ แล้วในกระเป๋าของผมมันก็มีโน้ตบุ๊คอยู่

 และด้านล่างกระเป๋าที่หันเข้าด้านใน มันก็มีกล้องอยู่ เลนส์ก็อยู่

ตรงนั้น แล้วคุณกระแทกอย่างนั้นมันทำให้ของของผมเสียหายได้ "
 
พนักงานท่านนั้น แทนที่จะหันมากล่าวขอโทษ กลับทำไม่สนใจและเดิน

ไปทางด้านหน้าตัวเครื่องเพื่อให้การบริการผู้โดยสารท่านอื่นต่อ  แล้ว

หันกลับมาพูดกับผมว่า  " ค่ะ ที่บ้านก็มีเหมือนกัน " แล้วก็หันไปทำ

งานต่อโดยไม่มีท่าทีสนใจใด ๆ ทำให้ผมรู้สึกตกใจต่อคำพูดโต้ตอบของ

พนักงานท่านนั้นมาก  จึงเรียกและกล่าวว่า  " เดี๋ยวครับ เมื่อกี้ว่ายังไง

นะครับ ทำไมถึงตอบอย่างนี้ คำว่า ที่บ้านก็มีเหมือนกัน นี่หมายถึง

อะไรครับ..  ผมแค่บอกเตือนว่าในกระเป๋าของผมมีของที่อาจเสีย

หายได้ถ้าคุณพยายามกระแทกมันเข้าไปอย่างนั้น แล้วทำไมคุณ

ถึงตอบอย่างนี้ ! " 
 
พนักงานท่านนั้น จึงเดินมาหาผม และพูดว่า  " แล้วจะให้ตอบผู้โดย

สารว่ายังไงหล่ะคะ "
ด้วยน้ำเสียงเรียบ ๆ และสีหน้าท่าทางซึ่งทำให้รู้

สึกได้ว่าเป็นการประชดประชัน และต้องการยั่วยุให้คู่สนทนาเกิดอารมณ์โกรธ
 
ผมก็เลยถามซ้ำว่า " ผมถามว่าที่คุณพูดว่าที่บ้านก็มีเหมือนกัน

หมายความว่ายังไง "
 
พนักงานท่านนั้นจึงตอบว่า " หมายความว่าที่บ้านก็มีโน้ทบุ๊คเหมือน

กัน ทราบค่ะ ว่าจะต้องระมัดระวังรักษายังไง "
และทำท่าจะหันไป

เดินดูผู้โดยสารท่านอื่นต่อ

 
ผมรู้สึกตกใจมากกับการโต้ตอบ พูดเถียงต่อวาจา โดยไม่มีท่าทีอ่อน

น้อม ด้วยถ้อยคำที่ไม่สมควรพูดตอบโต้กับผู้โดยสาร

จึงถามว่า " ชื่ออะไรครับ "

พนักงานท่านนั้นตอบว่า " ชื่อ สุกัญญา ค่ะ ....  เดี๋ยวเอาใบร้องเรียน

มาให้เขียนนะคะ "
โดยที่ไม่มีคำขอโทษสักคำเดียว

แล้วหันหน้าไปด้านท้ายเครื่องส่งสัญญาณให้พนักงานต้อนรับคนอื่น เพื่อ

ให้เอาปากกาและกระดาษใบร้องเรียนมาให้ผม และเดินไป
 
ระหว่างที่เดินผ่านไปมา ผมจึงเรียกถามว่า  " หมายเลขประจำตัวอะไร

ครับ "
  พนักงานท่านนั้นก็หันมาตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า " ID 714

ค่ะ "
 
 
 
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผมรู้สึกตกใจอย่างมาก และรับไม่ได้ที่พนัก

งานต้อนรับบนเครื่องใช้คำพูดเหล่านี้โต้ตอบกับผู้โดยสาร  ถึงแม้ว่าเมื่อ

พิจารณาแต่ละประโยคแล้วจะไม่มีคำหยาบคายใด ๆ เลย แต่เป็นประโยค

สนทนาที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ตอบกลับผู้โดยสาร  มีการประชดประชัน

ยั่วยุ และ ท้าทาย โดยที่ไม่เคยมีเหตุนำอื่น ๆ ที่ผมได้ทำให้เกิดความ

โกรธแค้นส่วนตัวใด ๆ มาก่อน  ขณะตอนถามชื่อและ ID พนักงานท่าน

นั้นแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท้าทายผู้โดยสารทำนองว่า ถ้าแน่

จริงก็เขียนร้องเรียนไป ไม่มีใครทำอะไรได้ 
 
ยิ่งทราบภายหลังจากประกาศก่อนเครื่องขึ้นว่า คุณสุกัญญา เป็นหัวหน้า

พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินนี้  ยิ่งทำให้ผิดหวังและไม่เข้าใจว่าทำไม

ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีพนักงานต้อนรับ ซึ่งเป็นถึงระดับ

หัวหน้าพนักงานต้อนรับ ที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการบริการและการ

แก้ปัญหาเช่นนี้
 
เนื่องจากจากประสบการณ์ที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สหลายครั้ง พบว่าพนักงานต้อนรับมีการบริการดีมาก มีทัศนคติที่ดีใน

การบริการ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีวิธีการที่จะ

ผ่อนบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ดีทุกครั้ง  ซึ่งคุณสมบัติที่ดี


ต่าง ๆ เหล่านี้ผมเห็นว่าไม่มีเลยในพนักงานต้อนรับท่านนี้ จากบท

สนทนาดังกล่าวเห็นได้ว่าคุณสุกัญญา ไม่มีท่าทีที่จะพยายามผ่อนเบา

ปัญหาเพื่อลดอารมณ์ขุ่นเคืองของผู้โดยสาร ซ้ำยังพูดประโยคที่

แสดงอย่างชัดเจนว่าประชดประชันยั่วยุให้คู่สนทนาเกิดความโกรธเคือง

 และไม่คิดพิจารณาทบทวนการกระทำคำพูดกริยาของตนเองเลยว่าได้

ทำสิ่งใดผิดพลาดไปหรือไม่ และแสดงถึงความมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะทำ

ผิดแต่ก็ไม่มีใครเอาผิดอะไรได้  ซึ่งไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติ

หน้าที่เป็นด่านหน้าเพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
 
ระหว่างเดินทางผมได้เห็นพฤติกรรมบริการขณะที่คุณสุกัญญาเข็นรถเพื่อ

บริการเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสาร ขณะรถหยุดอยู่ระหว่างที่นั่ง 3C และ

3D คุณสุกัญญาเอื้อมไปหยิบขวดน้ำยกขึ้นเพื่อนำมารินน้ำใส่แก้ว  แต่

ขวดน้ำลื่นหลุดมือลงไปกระแทกกับรถทำให้น้ำกระฉอกออกมากระเด็น

ไปยังที่นั่ง 3D ซึ่งไม่มีผู้โดยสาร แต่ที่นั่ง 3E และ 3F มีผู้โดยสารนั่งอยู่

ซึ่งผมไม่เห็นว่าน้ำกระเด็นไปโดนหรือไม่ แต่ถึงจะไม่โดน หรือเกือบจะ

โดน ก็ควรจะเป็นปฏิกริยาอัตโนมัติที่จะต้องก้มลงไปขอโทษผู้โดยสาร

ก่อน กลับยิ้มหัวเราะและพูดกับพนักงานต้อนรับด้วยกันเองที่ช่วยบริการ

เครื่องดื่มว่า "หลุดมือ" พนักงานคนที่ช่วยคุณสุกัญญาเข็นรถเพื่อบริการ

เครื่องดื่มยืนอยู่ด้านหน้าของเครื่องก็ชะเง้อเพื่อดูว่าน้ำโดนผู้โดยสารหรื

อไม่ แล้วก็พยักหน้าส่งสัญญาณ OK กับคุณสุกัญญา โดยไม่ได้หันไป

ขอโทษเช่นกัน  
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการฝึกคำพูดขอโทษเพื่อ

ลดความรุนแรงของเหตุการณ์หรือการสนทนาเลย ซึ่งผิดวิสัย
 
จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ผมตกใจและเสียความรู้สึกอย่างมากต่อ

การใช้การบริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งผมได้พิจารณาแล้วว่า

สิ่งที่คุณสุกัญญาปฏิบัตินั้น เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่

อภาพลักษณ์ของบางกอกแอร์เวย์ส
  ยิ่งในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง

เช่นนี้  หากไม่แก้ไขปรับปรุงจุดด้อย ย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน

ซึ่งในสายการบินคู่แข่งอีกหลายสายการบินแม้ว่าจะมีราคาค่าโดยสาร

ใกล้เคียงหรือถูกกว่ามาก ๆ ยังมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการ และไม่

เคยเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวองพนักงานต้อนรับเช่นนี้
 
อาจมีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์คล้ายกันเช่นนี้ แต่ผมเชื่อว่าบ่อยครั้งที่ผู้

โดยสารจะไม่ใส่ใจ และเลิกใช้บริการไปโดยไม่ได้มีการร้องเรียน ผมเห็น

ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางบางกอกแอร์เวย์ส จึงได้ส่งข้อร้องเรียนดัง

กล่าวเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
 
จากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  ผมได้กล่าวขอให้

แจ้งผลการสอบสวน การแก้ไขปรับปรุงและการลงโทษต่อพนักงานที่มี

พฤติกรรมเช่นนี้ ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งว่าขอให้เป็นการภายใน  

แต่ผมก็ยังเห็นว่ามีความสำคัญที่ทางบางกอกแอร์เวย์สควรจะต้อง

แจ้งกลับมาว่าผลการสอบและข้อสรุปบทลงโทษเป็นเช่นไรจากการร้อง

เรียนนี้  เพราะบ่อยครั้งในสังคมของเรา หลาย ๆ คนสามารถทำผิดได้

โดยไม่เกรงกลัวการลงโทษ เนื่องจากรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรคอยให้

การช่วยเหลือปกป้อง และทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อองค์กร  บ่อยครั้ง

ที่การร้องเรียนพฤติกรรมบริการไม่ได้ส่งถึงผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหา

ซึ่งผมเห็นว่าไม่ยุติธรรมต่อองค์กรเองและต่อลูกค้าด้วย

ดังนั้นผมจึงขอยืนยันให้กรุณาแจ้งผลการสอบและบทลงโทษ

กลับมาด้วย
 
 
และจากข้อบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผมขอยืนยันว่าคำพูดในบท

สนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องจริงทุกประการ และสามารถใช้เป็นหลักฐาน

ทางกฏหมายได้
และผมพร้อมเสมอหากต้องการสอบสวนเพิ่ม สามารถ

ติดต่อโดยตรงดังหมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล ดังที่แนบไว้ด้านล่างนี้

soda.nahms@gmail.com


 
ผู้โดยสาร    Flight PG271 BKK-HKT 26Apr10

การบินบางกอกแอร์เวย์ส Flight PG271 เลขที่นั่ง 4B
 
 
 

โดย Magwen

 

กลับไปที่ www.oknation.net