วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหตุที่ทำให้ทักษิณอายุสั้น


เวลาของ พตท. ดร. นช. ทักษิณ ชินวัตร 


พ.ต.ท. ดร. นช. ทักษิณ ชินวัตร เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492  อายุ 62 ปี พื้นเพเป็นคนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สมรสกับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มีบุตรธิดารวมกัน 3 คน ภายหลังได้จดทะเบียนหย่ากับคุณหญิงพจมาน เชื่อว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวทางคดีความ

พ.ต.ท. ดร. นช.ทักษิณ ชินวัตร หลุดจากอำนาจโดยการปฏิวัติรัฐประหาร โดยคมช.

พ.ต.ท. ดร. นช.ทักษิณ ชินวัตร เป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพการงาน และการทำเงินในระยะสั้น ช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จ คือได้เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง ควบคู่ไปกับการรับราชการตำรวจ ค้าขายผ้าไหม ทำหนังเร่ มีกิจการโรงภาพยนตร์ ธุรกิจคอนโดมิเนียม มีหนี้สินท่วมตัว

จากนั้นได้ลาออกจากราชการ ปี พ.ศ. 2526 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ก่อตั้งบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด (ชื่อเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซีเอสไอ (ICSI) ปัจจุบันได้เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้ขายให้เทมาเส็ก แห่งสิงคโปร์ในต้นปี 2549 ถือเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้ทักษิณมีความมั่งคั่งขึ้นมาในช่วงเวลาอันรวดเร็ว

จากนั้นได้เบนสู่วิถีชีวิตทางการเมือง เป็นที่มาของการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตน และเครือญาติ 

ด้วยการร่ำรวยมหาศาลในช่วงเวลาที่สั้น ได้ใช้เงินทำงานให้ตนเอง ใช้เงินหาอำนาจ และใช้อำนาจหาเงิน ยิ่งทำให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

พ.ต.ท. ดร. นช. ทักษิณ ชินวัตร คิดเอาทุกอย่าง ที่ทำให้ตนเองได้ประโยชน์ แม้คนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ก็จำรายละเอียดวิธีการหาประโยชน์ของทักษิณได้ไม่หมด ยกตัวตัวอย่างเช่น เริ่มต้นปีใหม่ จะมีการคำนวณภาษีการโอนที่ดินในอัตราใหม่ที่สูงขึ้น ทักษิณก็ประกาศให้วันที่ 31 ธันวาคม(ซึ่งปกติเป็นวันหยุดราขการ) ให้เป็นวันทำการราชการ ทำให้เครือญาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ชำระค่าโอนที่ดินในอัตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราต่ำ

นึกคิดจะเอาอะไร ก็ได้ดังใจทุกอย่าง ไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง ไม่สนใจ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงามของสังคม

ไม่มีวันใดที่ไม่มุสา พระบอกว่าคนพูดโกหก ไม่ทำชั่ว ไม่มี

กฎหมายใด สัญญาใด ที่เป็นปฏิปักต่อผลประโยชน์ ก็แก้ไขเอาได้อย่างง่ายดาย

ตอนหาเสียงเลือกตั้ง ก็บอกว่าจะเข้าไปแก้กฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ แต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วกลับไปออกกฎหมายขายชาติฉบับที่ 12 และฉบับอื่นๆอีกหลายฉบับ เช่นแก้ไข พรบ.เพิ่มการถือครองธุรกิจโทรคมนาคมของต่างชาติ จากไม่เกิน 25 เปอร์เซนต์ เป็นไม่เกิน 50 เปอร์เซนต์ แล้วทำการขายชินคอร์ป ที่มีสัดส่วนประมาณ 49 เปอร์เซนต์ ให้แก่เทมาเส็กแห่งสิงคโปร์ทันที เป็นการขายสมบัติชาติหรือขายชาติ 

เป็นการลืมตัวแบบกู่ไม่กลับ ทำให้นึกไปว่าตนเองเป็นคนเก่ง เป็นคนทำถูกต้องทุกอย่าง คิดว่าตนเป็นคนดี

ไม่มีใครบอกและเตือนได้ คนบอกหรือเตือนจะถูกฟ้องเป็นของแถม

ตำแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรี แต่การปฏิบัติงานเป็นพ่อค้านายทุน หาประโยชน์ส่วนตนและเครือญาติเป็นหลัก

เอารัดเอาเปรียบประเทศชาติ เอารัดเอาเปรียบเอกชนด้วยกันเอง และเอารัดเอาเปรียบประชาชน

ช่วงเข้ามาเป็นนายกฯ มีรายงานไว้กับปปช.ว่ามีทรัพย์สินเกือบ 5 หมื่นล้านบาท หลังหลุดจากตำแหน่ง พบว่ามีการลงทุนกับทีมฟุตบอลล์ที่อังกฤษ มีการลงทุนผ่านตลาดทุนในมาเลยเซีย รวมแล้วมีทรัพย์สินประมาณ 5 แสนล้านบาท

อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้และก่อกวนของทักษิณคือ

1) เงิน ใช้ซื้อแกนนำไพร่ ซื้อมวลชน และคนซื้อที่เกี่ยวข้อง

2) สื่อ ใช้มอมเมา ปลุกระดม มวลชน และ คนทุกระดับชั้น

สื่อมีอิทธพลสูง กล่าวหา เบี่ยงเบน ใส่ร้าย ป้ายสี หมิ่นและจาบจ้วงถึงอำมาตย์ กระทั่งถึงเบื้องบน นำความแตกแยกมาสู่คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เป็นรัฐบาลกระทั่งตกจากอำนาจ

ระยะเวลาถึง 10 ปีตั้งแต่พ.ต.ท.ดร.นช.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายก และหลุดจากตำแหน่งนายก ประเทศไทยไม่เคยมีวันใดที่ว่างเว้นจากข่าวต่างๆนาๆของของเขา

วิธีคิดวิธีคิด ช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นความคิดที่ไม่ชอบหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ

ช่วงหมดอำนาจแล้ว พบว่ามากด้วยมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นไปอีก

ทำให้พลังทางจิตอ่อนแอ ตกต่ำ โดยไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดความเครียด

การคิดที่มิชอบ เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน เอารัดเอาเปรียบคนอื่น จะทำให้คนคิดเกิดความเครียด

การถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียดาย และเกิดความเครียด

ใช้เงินกว่า 10,000 ล้านบาท ช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ตกจากอำนาจ ก่อความเดือดแก่คนไทย และประเทศไทย หวังให้ตนเองพ้นคดีทุกอย่าง และหวังกลับมามีอำนาจใหม่ ..เป็นความหวังที่เลือนลาง ก็ทำให้เกิดความเครียด

ถูกคนวิจารณ์ ต่อว่า ด่าว่า สาปแช่ง ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ทำให้เกิดความเครียด

ความเครียดทำให้ภูมิต้านทานโรคตกต่ำลง

หากไม่เป็นโรค ก็จะเกิดโรค

หากมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว โรคนั้นก็จะกำเริบรุนแรงหนักขึ้น

ทำให้ พ.ต.ท. ดร. นช. ทักษิณ ชินวัตร อาจเสียชีวิตได้ง่าย

...............................................................................................
ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท วิกิพีเดีย
http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net