วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นครศรีฯ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค


จ.นครศรีฯ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2553 ให้ความรู้ป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ที่บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน- โอเชี่ยน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายธีระ  มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2553 และเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2553 ซึ่ง การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว ก็สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ในวันที่  30 เมษายน 2553

โดยมีวัตถุปะสงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้บริโภค ให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้โดยง่าย และเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็สามารถดำเนินการร้องเรียน เพื่อขอรับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน////

พรรณี กลสามัญ/ข่าว สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช รายงาน

 

โดย บุษยมาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net