วันที่ พุธ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหกรรมยางพาราโลก


เที่ยวงาน มหกรรมยางพาราโลก "รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ์ เทิดทูน "ราชวงศ์จักรี" เชิดชู "บิดาแห่งยางพาราไทย" ชมผลผลิต "ยางพาราแผ่นที่ยาวที่สุดในโลก"

นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวการจัดงาน วันยางพาราโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ ได้นำยางพารามา ปลูกครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดตรัง ทำให้ ภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นอาชีพที่มีรายได้ เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมั่นคง ดั่งสมญานาม บิดาแห่งยางพาราไทย และ การจัดงานมหกรรมยางพาราโลกในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ ยางพารา การแสดงประวัติพระยารัษฎานุประดิษฐ์และพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ การ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแข่งการกรีดยาง การสร้างรายได้ในสวนยาง และที่เป็นจุดเด่นของงานนี้คือการทำ ยางแผ่นรมควันที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาว 109.99 เมตร ผลิตกลุ่มเกษตรกรของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นอกจากนั้นในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง การแข่งขันนกกรงหัวจุก และ อื่น ๆ

ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดย เฉพาะจังหวัดตรัง มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร 1.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 1.64 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87 ของพื้นที่การเกษตร ในปี 2552 ที่ผ่านมาจังหวัดตรังมีรายได้จากยางพาราประมาณ 27,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2553 จะมีรายได้ จากยางพาราประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพราะ ขณะนี้ยางพารามีราคา สูงซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 110 บาท และ สามารถสร้างราย ได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี

สำหรับงาน "มหกรรมยางพาราโลก" รัษฎา เทิดรัฐ จักรีวงศ์ จังหวัดตรังได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นแม่งานกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2553  สนามวงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ โดยระดมทั้งทีมเกษตร ภาคเอกชน เกษตรกรมาร่วมจัดงาน

ด้านนาย สามารถ ลักขณา เกษตรจังหวัดตรัง ในฐานะแม่งานการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน มีมากมายมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดง ประวัติพระยารัษฎานุประดิษฐ์ และพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ การจัดสวนยางพาราที่มีคุณภาพ การสาธิตแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา กิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพารา ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการซื้อ-ขายผลผลิตยางพารา เทคนิคการซื้อขายยางแผ่นดิบชั้นดี น้ำยางสด เศษยาง ยางก้อน การเจารจาการซื้อขายผลผลิตยางล่วงหน้า การประกวดแข่งขันกรีดยาง ประกวดร้องเพลง การแข่งขันนกกรงหัวจุก การบริการคลีนิค เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชานูปถัมภ์ขององค์เจ้าศรีรัศม์พระวรชายา

ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ คือ "การทำยางแผ่นที่ยางที่สุดในโลก" คือมีความยางแผ่นเดียว 109.99 เมตร ผ่านการผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอย่านตาขาว นอกจากนั้นยังมีการนำ "หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ ป้องกันไม่ให้แผ่นยางเกิดเชื้อรา" โดยการค้นพบของกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม และเทคโนโลยีตรัง ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกอีกด้วย ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโยลีคตรังได้จดสิทธิบัตรไปเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว/////////

 

โดย บุษยมาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net