วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอดอนจาน (Amphoe Don Chan)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอดอนจาน (Amphoe Don Chan)

 

เมืองดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ น้ำตกไหลถ้ำไทรย้อย อ้อยหวานจับจิต

หมอนขิดผ้าลายทาง อ่างห้วยแกงแหล่งเกษตร ดงแม่เผดภูเงินงาม

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอดอนจาน :

              กิ่งอำเภอดอนจาน ตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2539 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องที่อำเภอดอนจานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาโดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ.2539  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ต่อมาในวันที่  24 สิงหาคม พ.ศ.2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอนจาน  ขึ้นเป็น อำเภอดอนจาน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอดอนจาน อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอนามน

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อำเภอนามนและอำเภอกุฉินารายณ์

ทิศใต้               ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ชัย (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอกมลาไสย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

พื้นที่ : 236.6 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 25,888  คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 109.41 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอดอนจาน แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอดอนจาน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

โทรศัพท์ :  043-801022       โทรสาร : 043-840225

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนอุณหภูมิเฉลี่ย 38 C ส่วนเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 C และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและหนาวจัดช่วงเดือนธันวาคม

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่ ทำนา การปลูกพืชเศรษฐกิจ

2.อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกข้าวนาปรัง การอุตสาหกรรมในครัวเรือน

3.จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  ลำห้วยทราย ลำห้วยแกง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอดอนจาน

พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ (Luang Pu Yai Buddhist place)

  

ตั้งอยู๋ที่บ้านกุดครอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเก็บเครื่องรางของขลัง อยู่ยง คงกะพันมากมาย หลายอย่าง ของคนโบราณ และปั้นพระพุทธรูปหุ้มไว้ จึงได้รับการขนานนามว่า “หลวงปู่ใหญ่” ปัจจุบันได้มีการปั้นพระพุทธรูปปูนหุ้มองค์หลวงปู่ใหญ่ โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ราษฎรตำบลดอนจาน และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดงาน “ สักการะบูชาหลวงปู่ใหญ่ ” ขึ้นทุกปี จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอดอนจาน

 

วัดวิเศษไชยศรี (Viset Chai Sri Temple)

 

  

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแคน หมู่ 4 บ้านหนองแคน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็​นวัดที​อยู่ในตัวอำเภอเป​็นพุทธสถานที​สำคัญของชาวอำเภอดอนจาน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื​่อว่า"พระศรีประจันต์" ซึ​่งได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั​้งล่าสุด เมื​อป​ี พ.ศ. 2548 อันที่​เป​็นเคารพของชาวอำเภอดอนจาน และวัดวิเศษไชยศรียังเป็​นสถานที่​จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่​สำคัญของอำเภอดอนจาน ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าอาวาส เนื​องจากเจ้าอาวาสคนเดิมได้มรณภาพในเดือนกันยาน 2555

 

วัดดอยดงเย็น (Doi Dong Yen Temple)

 

อยู่ที่วัดดอยดงเย็น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ที่ 4 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเมื่อ เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 โดยพระครูสุชัยมงคลกิจ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลนาจำปา ได้เล็งเห็นว่าวัดดอยดงเย็นเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร ภาวนา และศึกษาพระธรรมวินัย เพราะเป็นดอยที่ไม่สูงนัก มีต้นไม้ปกคลุมสวยงาม ยอดเขาเป็นโขดหินและโพรงถ้ำจึงให้ช่างที่มีฝีมือในการแกะสลัก มาแกะสลักหินเป็นพระพุทธไสยาสน์ โดยตั้งชื่อว่า “พระพุทธไสยาสน์ดอยดงเย็น”

 

อ่างเก็บน้ำห้วยแกง (Huay Kaeng Reservoir)

ตั้งอยู่ที่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่างเก็บน้ำห้วยแกงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 2,400 ไร่ นอกจากนี้อ่างห้วยแกงยัง เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานประเพณีลอยกระทง

 

น้ำตกไทรย้อย (Sai Yoi Waterfall)

 

 

 

ตั้งอยู่บนหลังเขาถ้ำผาแดง บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาดไชยศรี ซึ่งเป็นเขตที่พักสงฆ์ถ้ำผาแดง ลักษณะของน้ำตก จะมีน้ำผุดไหล เป็นธารยาวลงมาที่หน้าผาตรงต้นไทรหน้าถ้ำ ชาวบ้านจึงเรียกน้ำตก ถ้ำไทรย้อย โดยน้ำผุดแหล่งนี้ จะไหลไม่หยุดทุกฤดู แม้ฤดูร้อนเดือนเมษายน ก็ยังมีน้ำผุดขึ้นมาไหลเป็นธารลงไปเป็นน้ำตกถ้ำไทรย้อย ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนน้ำตกถ้ำไทรย้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกประหลาด (UNSEEN) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณ ให้สร้างถนนลาดยางไปยังน้ำตกถ้ำไทรย้อยเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ทำให้การไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวชมน้ำผุดที่แปลกประหลาด ที่ผุดขึ้นมาจากสันภูเขา ไหลลงมาเป็นน้ำตกถ้ำไทรย้อยที่ให้ความชุ่มชื่น และสวยงาม แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพียง 35 กิโลเมตร เท่านั้น

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net