วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอร่องคำ (Amphoe Rong Kham)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอร่องคำ (Amphoe Rong Kham)

 

ใต้สุดกาฬสินธุ์ ดินแดนพระเก่ง

คลองเส็งคู่บ้าน เบ่งบานประชาธิปไตย

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอร่องคำ :

เมื่อประมาณพุทธศักราช 2363 ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพครอบครัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของลำห้วยทราย และได้จับจองหักร้างถางพล เพราะเห็นว่าจะทำให้นาได้ผลดี เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีร่องน้ำไหลซึม เรียกว่าแหล่งที่ซึมชาวบ้านเรียกว่า (ร่องคำหรือฮ่อมคำ) เรียกกันต่อมาว่า "ร่องคำ"

 

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอร่องคำ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ อำเภอกมลาไสย และ อำเภอโพธิ์ชัย (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ชัย (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ทิศใต้                   ติดต่อกับ อำเภอธวัชบุรี และ อำเภอจังหาร (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ อำเภอกมลาไสย

พื้นที่ : 82.137 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 16,516 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 201.07 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอร่องคำ แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการร่องคำ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210

โทรศัพท์ : 043-897103         โทรสาร : 043-897103    

 

 

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นดอน ดินปนทราย และกันดานน้ำในตอนบน ทางทิศเหนือมีป่าสงวนดงแม่เผด พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบสูง

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ทำนา

2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับซื้อของเก่า ทอผ้า ผลิตหมอนขิด

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำปาว เลิงเปลือย

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่

          1.โรงงานพลาสติก ที่ตั้ง ต.เหล่าอ้อย

          2.รังซื้อของเก่า ที่ตั้ง ต.ร่องคำ

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอร่องคำ

พระเจดีย์ศรีสุวรรณ (Phra Chedi Sri Suwan, Rong Kham Temple)

 

อยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ เจดีย์ศรีสุวรรณ วัดร่องคำ เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษา

 

มลฑปวัดสว่างใต้ (Monthop Sawang Tai Temple)

   

อยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ เป็นวัดที่มีทลฑปที่สวยงาม และเป็นแหล่งอารยะธรรมของตำบลร่องคำ

 

เจ้าปู่กุดลิง (Pu Kut Ling)

   เป็นสถานที่ต้นกำเนินของหมู่บ้านกุดลิง

 

วัดอุมังคะนาเรียง (Utmangkanariang Temple)

   

ตั้งอยู่ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปโบราณอายุเก่าแก่นับร้อยปี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เศียรพระพุทธรูปทำด้วยทองคำ องค์พระเป็นแก้วสีเขียวมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของตำบลสามัคคีและอำเภอร่องคำ

 

วัดสว่างเหล่าอ้อย (Sawang Lao Oi Temple)

  

ลักษณะเป็นวัดที่พระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ลักษณะองค์พระเป็นสีนิล ชาวบ้านขนานนามว่า “หลวงปู่โต”

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net