วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอสมเด็จ (Amphoe Somdet)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอสมเด็จ (Amphoe Somdet)

 

สมเด็จนามมงคล งามเลิศล้นแก่งพฤๅชัย

น้ำตกใสแก้งกะอาม ธรรมชาติงามลำถ้ำผาลี่

ฝีมือดีคือเนื้อทุบ งามเหวหุบผาเสวย น่าชมเชยหมอลำซิ่ง

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอสมเด็จ :

เดิมพื้นที่อยู่กับตำบลหมูม่น อ.สหัสขันธ์ พ.ศ.2496 ได้แยกตำบลหมูม่นออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหมูม่น และ ตำบลสมเด็จ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2507 กระทรวงมหาดไทยประกาศแยกยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอสมเด็จ พ.ศ.2512 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอสมเด็จ

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอสมเด็จ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ อำเภอคำม่วง และ อำเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร)

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ อำเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร) และ อำเภอห้วยผึ้ง

ทิศใต้                  ติดต่อกับ อำเภอนามน และ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ อำเภอสหัสขันธ์ และ อำเภอคำม่วง

พื้นที่ : 465 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 62,317 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น :137.23 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอสมเด็จ แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 8 ตำบล 94 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ หมู่ที่ 2 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : 043-861266      โทรสาร : 043-861256 

 

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ประมง ค้าขาย รับจ้าง

3.จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่

           ธนาคารออมสิน                                       โทร. 043-823486 , 043- 861488

           ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร       โทร. 043-861163 , 043-861138

           ธนาคารกรุงเทพจำกัด                                โทร. 043-823466 , 043-823467

           ธนาคารกรุงไทย จำกัด                               โทร. 043-861918

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เห็ดฟาง ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอสมเด็จ

วัดวีระวงศาวาส (Wira Wongsawat Temple)

อยู่ที่ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ เจ้าอาวาส พระครูพัฒนาการวิจิตร (หลวงพ่อแผน โสภโณ) สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เป็นศูนย์เจริญธรรมถาวร จิตตถาวโร สร้างขึ้นเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ.2541

 

วัดตรีรัตนสุดชาตา (Tri Ratana Sutcata Temple)

อยู่ที่ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นวัดธรรมยุต

  

พระพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (Buddha Park Huai Sang Kiev Reservoir)

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านเหล่าภูพาน ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ พุทธอุทยาน “ เกาะแก้วเบญจรัตน์” ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุมเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ จำลองจากพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์

 

วัดบ้านหมูม่น (Ban Mu Mon Temple)

   ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ

 

น้ำตกแก้งกะอาม (Kaeng Ka-am Waterfall)

 

อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามเส้นทางกาฬสินธุ์-สกลนครทางหลวงหมายเลข 213 ประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร มีทางลูกรังแยกซ้ายไปอีก 300 เมตร เป็นน้ำตกที่กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะน้ำตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว น้ำตกมีขนาดเตี้ยๆ แต่มีความสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น มีลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อน สามารถจัดงานเทศกาลประจำปีได้ มีถ้ำกว้างสามารถเข้าพักผ่อนได้ การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์สะดวกทุกฤดูกาล

 

ผาเสวย (Pha Sawoei)

 

ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 58 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จผ่าน และเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับแห่งนั้นว่า “ผาเสวย” ซึ่งมีลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งอยู่บนเหวลึก ชาวบ้านเรียกกันว่า“เหวหำหด” บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพ และเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี

 

น้ำตกผาลี้ (Pha Lee Waterfall)

น้ำตกผาลี่ อยู่ที่บ้านโคกกว้าง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ เป็นน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา อันเกิดจากการสร้างสรรค์ทางธรรมชาติ ลักษณะเหมือนแกร์นแคนยอนย่อส่วน เมื่อมาเที่ยวน้ำตกเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทางเพียง 59.5 กิโลเมตร การเดินทาง ใช้เส้นทางสาย กาฬสินธุ์-สมเด็จ-สามแยกบ้านกอก-บ.มหาไชย-บ.โคกกว้าง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และ 213, ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.3011)

 

แก่งพฤกชัย (Kaeng Phruek Chai)

ลักษณะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีน้ำตลอดปีสวยงามมาก

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net