วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอห้วยเม็ก (Amphoe Huai Mek)


จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)

อำเภอห้วยเม็ก (Amphoe Huai Mek)

 

ห้วยเม็กเล็กแต่ลือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพื้นบ้าน

แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า

สวนป่าดงระแนง ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยเม็ก :

เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ห่างจาก อ.ยางตลาด 35 กิโลเมตร โดยหมู่บ้านตั้งอยู่กับห้วย ซึ่งมีต้นเม็ก (ต้นเสม็ด) ขึ้นตามแนวห้วย จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า " ห้วยเม็ก" ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ ปี 2513 และปี 2518 ยกฐานะเป็นอำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอห้วยเม็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ อำเภอท่าคันโท และ อำเภอหนองกุงศรี

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อำเภอยางตลาด

ทิศใต้              ติดต่อกับ อำเภอยางตลาด

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม (จังหวัดมหาสารคาม) และอำเภอกระนวน (จังหวัดขอนแก่น)

พื้นที่ : 291.01 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 51,203 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 175.94 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอห้วยเม็ก แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก หมู่ที่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240       

โทรศัพท์ : 043-889164    โทรสาร : 043-889164

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนปานกลาง

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ (อ้อย , มันสำปะหลัง)

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำเสื่อกก ทอเสื่อพื้นเมือง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระเป๋าทำด้วยกก เลี้ยงกบ 

3.ธนาคารมี 1 แห่ง ได้แก่

ธนาคาร ธกส. โทร. 043-889068

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยสายบาตร เขื่อนลำปาว

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอหนองห้วยเม็ก

พระธาตุพนมจำลอง (Phra That Phanom Model)

 

 

อยู่ที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก เป็นพระธาตุที่จำลองมาจากพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพระธาตุที่ประชาชนทั่วไปนับถือ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลห้วยเม็ก

 

วัดบ้านหาดทรายมูล (Ban Hat Sai Mun Temple)

อยู่ที่ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก เป็นวัดที่มีอุโบสถขนาดใหญ่สวยงาม เป็นวัดเก่าแก่ บริเวณร่มรื่นสงบ

 

ดอนปู่ตา (Don Pu Ta)

อยู่ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของหมู่บ้าน และมีพันธ์เต่าชนิดต่าง ๆ มากมาย

 

หนองเม็ก (Nong Mek)

อยู่ที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก หนองเม็กเป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจ บริเวณแหล่งน้ำล้อมรอบไปด้วยได้ไม้นานาชนิด

 

อ่างเก็บน้ำบ้านหาดทรายมูล (Ban Hat Sai Mun Reservoir)

อยู่ที่ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พื้นที่ 19 ไร่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net