วันที่ พุธ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใครข้ามแดนปวดร้าวเข้าถึงรัก


ใครข้ามแดนปวดร้าวเข้าถึงรัก

 

หลงทางนิพพานผ่านสวรรค์

ผ่านนรกโลกันตร์ผ่านไฉน

หลงทางสงครามข้ามฝ่าไป

ผ่านสันติภาพใดสู่ดวงดาว

 

เร่ร้างทางผ่านบ้านหรือวัด

ก่อกำเนิดกำหนัดนิราศหนาว

  ที่นี่…ที่เราอยู่เพียงครู่คราว

ใครข้ามแดนปวดร้าวเข้าถึงรัก!

 ....

๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net