วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกมการเมือง โดย...นายไม้บรรทัด ตอน.... สื่อสารมวลชนทุกวันนี้ สถานการณ์ทางสังคมของประเทศมีความสับสนวุ่นวายมาก โดย เฉพาะทางการเมืองที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ประชาชนภายในประเทศไทย มีความแตกต่างกันเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นกลุ่มเป็นพวก แบ่งเป็นพวกเรา พวกเขา ด้วยความรู้สึกที่แตกแยกกันอย่างรุนแรง อีกทั้งมีความพร้อมที่จะต่อสู้ หรือทำลายฝ่าย ตรงกันข้ามได้ตลอดเวลา

 ความแตกแยกของคนไทยในวันนี้ ไม่ต้องพูดกันว่าใครผิดใครถูก เพราะแต่ละฝ่ายมีจุดยืน มีความเชื่อที่แตกต่างกันเป็นของตนเอง เพราะทุกฝ่ายคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ตนเองได้รับ หรือความเชื่อในข้อมูลที่ตนเองมีเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ในขณะที่ข้อมูลอีกฝ่ายนั้นผิดพลาด บิดเบือน หลอกลวง

          แต่ไม่ว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชน จะถูกหรือว่าผิด ความเชื่อของประชาชนจะถูกหรือผิดก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว สื่อสารมวลชนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงที่สุด เพราะเป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่กว้างขวางลึกซึ้ง ชัดเจนที่สุด เพราะสื่ออย่างอื่น เช่น การพูดจาบอกเล่า หรือการบอกต่อๆกัน อาจทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน หรือบิดเบือนได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการส่งแฟ็กซ์ เอสเอ็มเอส หรือ อินเตอร์เน็ต หรือเฟสบุ๊ค ก็ตาม ก็อาจมีความคลาดเคลื่อนตามข้อมูล ที่ผู้ส่งตั้งใจนำเสนอได้ง่าย

          แต่สื่อสารมวลชน ในฐานะที่นำเสนอต่อมวลชน สาธารณชน มีความสำคัญ คือต้องเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นกลาง บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไปยังผู้รับ ผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้อ่าน โดยมีการวางบทบาทสถานะอย่างเป็นกลาง เข้าใจในข้อมูลในเนื้อสาระที่ผิดไปจากความเป็นจริง ถือว่าสื่อนั้นขาดจริยธรรมของ ความเป็นสื่อสารมวลชน

 ในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลด้านเดียว บิดเบือนข้อมูลที่เรียกว่าการโฆษณา ชวนเชื่อ เป็นการยัดเยียดข้อมูลให้ผู้รับ ถ้าเป็นอดีตที่โลกยังไม่ก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ ก็คงใช้ได้ผล แต่มายุคปัจจุบัน ที่โลกเทคโนโลยีก้าวหน้า การยัดเยียดข้อมูลด้านเดียว ให้กับประชาชน มันหลอกลวงกันไม่ได้อีกแล้วในวันนี้ เพราะประชาชนสามารถ ค้นหาวิธีการ ให้ได้ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้หลากหลายช่องทาง และนอกจากนั้น ยังสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้ตามข้อเท็จจริงอีกด้วย

              คงมีแต่ผู้ควบคุมสื่อ ผู้บังคับสื่อ ไม่กี่คนที่ยังมีอยู่ในโลกไดโนเสาร์ เต่าล้านปี ตกอยู่ในยุคจูลาสสิกปาร์ค ที่ยังโง่งมงายอย่างแท้จริง/////////

โดย บุษยมาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net