วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... คำถามที่ต้องตอบ No.1: คนรวยเล่นการเมืองจะดีไหม?


          มีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคือคำตอบว่าคนรวยเล่นการเมืองจะดีไหม ต้องทำอย่างไรกับทรัพย์สินที่มีมาก่อน ช่วยกันคิดหน่อยนะคะ หากนักธุรกิจคนหนึ่งที่ทั้งรวย ทั้งเก่ง ทั้งมีวิสัยทัศน์ ทั้งมีประวัติดี และคนคนนั้นก็อยากจะเข้ามาทำงานการเมือง คุณจะตอบคำถามที่เขาถามนี้ว่าอย่างไรคะ

คำถาม

1. คนรวยเล่นการเมือง จะดีไหม?

2. คนมีเงิน ที่จะลงเล่นการเมืองควรทำอย่างไรกับทรัพย์สินของเขาคะ?
ลองหาทางเลือกมาให้พิจารณาหลายๆทาง แต่ก็ยังไม่ทราบจะทำอย่างไรดี ช่วยตอบหน่อยนะคะ หากเห็นควรว่าใช้ทางเลือกอื่นนอกจากข้อ 1-4 ก็เชิญเขียนในความคิดเห็นนะคะ ไม่ทราบจะตอบเขาคนนี้ทำอย่างไรดีค่ะ รอความเห็นจากทุกท่านอยู่นะคะ


ทางเลือก

1) โอนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดให้กองทุนหรือองค์กรเอกชนที่เขาตั้งขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะในช่วงที่เขาต้องไปทำงานด้านการเมือง โดยมีทนายที่เขาแต่งตั้งขึ้นคอยดูแลผลประโยชน์ รายงานผลการดำเนินงานให้เขาทราบ แต่จะหยุดไม่ยุ่งเกี่ยวในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เขามีอำนาจกำกับดูแลทั้งหมด

2) โอนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดให้คนใกล้ชิด ที่ไว้ใจได้ หรือกองทุนหรือองค์กรเอกชนที่เขาตั้งขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะในช่วงที่เขาต้องไปทำงานด้านการเมือง เพื่อถือครองไว้ในนามของเขาอย่างเปิดเผย และยังคงทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เขามีอำนาจกำกับดูแลเหมือนการทำธุรกิจทั่วไปตามปกติบนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเขาจะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดหรือทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3) โอนทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดให้กับหน่วยงานใดก็ตาม ตามที่กฎหมายกำหนด และให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เขามีอำนาจกำกับดูแลทั้งหมดได้เหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป หากแต่ว่าผลประโยชน์สุทธิที่ได้มาในรอบบัญชีที่เขามีอำนาจหน้าที่ทางการเมืองดังกล่าวอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจลักษณะเดียวกัน (ซึ่งพิจารณาเลือกจากองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีลักษณะโครงสร้างองค์กรและรายได้ใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจของเขามากที่สุด โดยใช้ค่ากลางระหว่างค่าที่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องทุจริตคอรัปชั่นของข้าราชการการเมือง กับ ที่ทนายความผู้ดูแลผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเป็นผู้คำนวณ มาเป็นเกณฑ์ตัดสิน) แล้วให้ปันผลประโยชน์สุทธิส่วนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยนั้นให้เป็นเงินบริจาคเข้าคลังทั้งสิ้น โดยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร (ต้องออกกฎหมายมารองรับให้ด้วย)

4) ปล่อยให้เป็นไปตามปกติไม่ต้องโอนให้ใครดูแล แต่เขาต้องรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด และยังคงทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เขามีอำนาจกำกับดูแลเหมือนการทำธุรกิจทั่วไปตามปกติ โดยเขาจะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดหรือทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

         หากมีคนที่อยากช่วยทำงานสนองพระคุณแผ่นดินเกิดด้วยความจงรักภักดีต่อในหลวง และด้วยความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเขายินดีให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถของเขาและทีมงานที่เขาจะเลือกเข้ามาช่วยงาน

         คุณคิดว่าเขาคนนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะ

เชิญอ่าน

...... คำถามที่ต้องตอบ No.2: คนรวย ที่ดี และเก่ง แล้วอยากเล่นการเมือง มีจริงไหม?

...... ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน ที่จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม แต่ฉันทำไม่ได้ถ้าเธอไม่จุดไม้ขีดของเธอ

...... เตรียมตัวไปเลือกตั้ง ตอนที่ 1 บทนำ.... ช่วยคิดช่วยเขียนหน่อยค่ะ

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net