วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... คำถามที่ต้องตอบ No.3: ผู้แทนของเรา จะเลือกคนหรือเลือกพรรค?


          เรื่องคำถามที่ต้องตอบ ที่จะเขียนออกมาเป็นseriesทั้งหมดนี้ ผู้เขียนจัดอยู่ในกลุ่มเรื่องที่บล็อกนี้ต้องการรณรงค์จุดเทียนแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนค่ะ ด้วยไม้ขีดหนึ่งก้านนี้ หากมารวมๆกันกับทุกๆคนก็คงจะจุดเทียนแห่งปัญญาได้มากเป็นล้านดวง เพื่อให้ส่องนำทางคนไทยโดยทั่ว ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นที่เราต้องทำให้เกิดในบ้านเมืองของเรานี้

เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

เพื่อให้รัฐบาลและภาคประชาชนทำงานสอดประสานกัน

เพื่อให้รัฐบาลนำพารัฐนาวาไปได้ตลอดลอดฝั่ง

          ต่อไป ประชาชน ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่เราเลือกเขาเข้ามาทำงานไปตามแนวทางเดิมๆอีกแล้ว ประชาชนควรต้องสอดส่อง ติดตาม ตามสมควรแก่เวลาและความสนใจ อย่างน้อยก็ให้มีการรับรู้ รับฟังกันเองในกลุ่มย่อยๆในแต่ละชุมชน อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ

เพื่อได้ทราบความเป็นไปต่างๆของชุมชน ของบ้านเมือง ในด้านต่างๆ

เพื่อได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนกับผู้แทนอย่างเปิดเผย ไม่มีนอกไม่มีใน

เพื่อระดมความคิด ปรึกษา หาทางจัดการปัญหาต่างๆของชุมชน มานำเสนอกันโดยตรง

เพื่อสร้างและฝึกฝนตัวแทนชุมชนที่เข้มแข็ง ไว้รองรับงานภาคประชาชนที่อาจมีในอนาคต

เพื่อเป็นแรงสนับสนุนการทำงานของคนดี ไม่ให้ท้อแท้


          เพราะระบบการเมืองไทย กำหนดให้ผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมือง ทำให้เราไม่สามารถพิจารณาแต่ตัวบุคคลเท่านั้น ต้องพิจารณาพรรคด้วย พิจารณาอย่างไร

- ว่านโยบายพรรคเป็นอย่างไร

- ว่าเป้าหมายในการทำงานของพรรคคืออะไร

- ว่าพรรคนั้นเข้าถึงปัญหาดีหรือไม่ มีแนวทางการแก้ไขแบบใด

- ว่าผู้นำพรรค ซึ่งจะเป็นผู้นำรัฐบาลหากได้รับเสียงข้างมากในสภา เป็นคนเช่นไร

- ว่ากรรมการบริหารพรรค ผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ เป็นอย่างไร

- ว่าภาพรวมคณะรัฐมนตรีจากพรรคดังกล่าวหรือพรรคผสมจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร

- ว่าประเทศกำลังต้องการกลุ่มคนแบบไหนมาบริหาร เช่น เด็ดขาด สุขุม หัวก้าวหน้า ยึดหลักการ เน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ ยึดคุณธรรม จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือย่างไร เป็นต้น

- ว่าจะมีแรงกดดันภายใน ภายนอกที่จะเป็นผลเสียในการบริหารบ้านเมืองในระยะอันใกล้หรือไม่ (เพราะเราคงไม่อยากให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกแล้ว)

- ว่าจะนำพารัฐนาวา ฝ่ากระแสพายุคลื่นกระหน่ำไปได้หรือไม่

- และอื่นๆที่เห็นว่าจำเป็นอีกมากมาย ที่ต้องเอามาดูเปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อย อุปสรรค และโอกาสที่จะให้พรรคนั้นเข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง ให้ได้อย่างที่บ้านเมืองกำลังต้องการอยู่


ต่อคำถามที่ว่า

          คุณมีแนวทางในการเลือกผู้แทนอย่างไรล่ะคะ ช่วยตอบที

1) เลือกคน ไม่เลือกพรรค

2) เลือกพรรค ไม่เลือกคน

3) เลือกคนแต่ดูพรรคด้วย ไม่ชอบไม่เลือก

4)  เลือกพรรคแต่ดูคนด้วย ไม่ชอบไม่เลือก

5) จะไม่เลือกใคร หากไม่มีตัวเลือกที่ดี

6) จะไม่ไปเลือกตั้ง (กรุณาบอกสาเหตุด้วยนะคะ)

เชิญอ่าน

  • ...... คำถามที่ต้องตอบ No.2: คนรวย ที่ดี และเก่ง แล้วอยากเล่นการเมือง มีจริงไหม?
  • ...... คำถามที่ต้องตอบ No.1: คนรวยเล่นการเมืองจะดีไหม?
  • ...... ฉันเป็นไม้ขีดหนึ่งก้าน ที่จะขอจุดเทียนสักล้านเล่ม แต่ฉันทำไม่ได้ถ้าเธอไม่จุดไม้ขีดของเธอ
  • ...... เตรียมตัวไปเลือกตั้ง ตอนที่ 1 บทนำ.... ช่วยคิดช่วยเขียนหน่อยค่ะ

  • โดย ปิรันญ่า

     

    กลับไปที่ www.oknation.net