วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง...ประเทศไทย แพ้ไม่ได้


ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
       ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต
       
        เดือนธันวาคม ปีที่แล้ว ผมเขียนบทความ “เรากำลังอยู่ในยุค “สงครามกลางเมือง”
       
        โดยเจตนาก็เพื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณชน และเตือนสังคมว่า สงครามกลางเมืองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีลูกกระสุนวิ่งออกจากปากกระบอกปืนจริงๆ เสียอีก
       
        วันนี้... เวลานี้... ผมเห็นว่า สิ่งที่เรา คนไทย ประเทศไทย จะต้อง “ตั้งหลักความคิด” เพื่อก้าวข้ามสงครามกลางเมืองไปให้จงได้ อย่างน้อย มีดังต่อไปนี้
       
       1) ฝ่ายทักษิณ ขบวนการแดงกบฎ แสดงออกว่า ไม่ให้การยอมรับอำนาจการปกครองของรัฐบาลที่มาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หากว่ารัฐบาลนั้นไม่ใช่พรรคพวกของตน
       
       เพราะที่ผ่านมา ขบวนการแดงกบฎ ระบอบทักษิณ เคยให้การยอมรับรัฐบาลสมัคร และรัฐบาลสมชาย แต่กลับไม่ยอมรับรัฐบาลอภิสิทธิ์ ทั้งๆ ที่ มีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน และมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งชุดเดียวกัน
       
       ปลุกระดม เคลื่อนไหว คุกคาม มิให้คนของรัฐบาลไปปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารราชการแผ่นดินตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดที่เป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทย
       
       เสมือนเป็นการพยายามสถาปนาเขตอำนาจหรือเขตอิทธิพลของพรรคพวกตนเอง โดยแบ่งแยกหรือซ้อนทับเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐไทย
       
       2) ที่ผ่านมา ขบวนการแดงกบฎใช้สื่อเพื่อแบ่งแยกประชาชนออกจากอำนาจรัฐ โดยเฉพาะ “ทีวีสีแดง” ปลุกระดมด้วยความเท็จ ถ่ายทอดการปราศรัยปลุกระดม สั่งการให้ไปทำผิดกฎหมาย ทำร้าย คุกคามผู้อื่นใน
       
       สังคม โดยป้อนข้อมูลปั้นแต่ง และสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองประเทศของรัฐบาล
       
       สร้างเรื่อง สร้างเงื่อนไข ปูทางให้เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลภายในประเทศ เช่นเดียวกับที่เคยพยายามกระทำมาก่อน แม้ที่ผ่านมาจะถูกจับได้ไล่ทันว่าใช้ความเท็จเป็นเครื่องมือปลุกระดมทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งหลายหน เช่น โกหกว่า มีคนเสื้อแดงถูกฆ่าตายระหว่างการก่อจลาจลในช่วงเดือนเมษายน 2552 และการบุกทำลายการประชุมอาเซียนที่พัทยา, โกหกว่า นายกฯ อภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในรถที่คนเสื้อแดงรุมล้อมพยายามจะฆ่า, โกหกว่า มีคลิปเสียงที่นายกฯ อภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชน, โกหกว่า มีเทปเสียงรัฐมนตรีกษิตสั่งการให้จารกรรมข้อมูลลับของกัมพูชา ฯลฯ ล้วนเป็นการโกหก เพื่อสร้างสถานการณ์รองรับการเคลื่อนไหวของพวกตนทั้งสิ้น
       
       ใช้ข้อมูลเท็จ และบิดเบือนข้อมูล ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐ คนในรัฐบาล และทุกฝ่ายที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์กับขบวนการของพวกตน
       
       สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ดีทีวี” ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยเจตนาในทางการเมืองมากกว่าจะทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อสารมวลชนที่ดีทั่วไป สมดังถ้อยแถลงของนายวีระ มุสิกพงศ์ แกนนำผู้จัดตั้ง แถลงชัดแจ้งตั้งปแต่วันเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ว่า “พวกผมมาคิดการใหญ่ ไม่ใช่แค่เปิดรายการโทรทัศน์ แต่สร้างรัฐไทยขึ้นมาใหม่ด้วยมือคนเสื้อแดง”
       
       ดังนั้น ตามรูปการณ์ที่ปรากฏ การจัดตั้ง “ดีทีวี” จึงเป็นการสร้างเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศไทย เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองประเทศของรัฐบาล แบ่งแยกประชาชนในประเทศ เอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่นักโทษหลบหนีคำพิพากษาของศาล ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางการเมืองที่เอื้อต่อสงครามกลางเมือง
       
       3) ในการหาแนวร่วมเคลื่อนไหว ร่วมรบ พยายามเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าของแต่ละฝ่ายเป็นเครื่องล่อให้ทำงานรับใช้ระบอบทักษิณในสงครามกลางเมืองครั้งนี้ เช่น
       
       กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวการเมืองที่พร้อมขายตัว ขายจิตวิญญาณ ขายแรงงาน ก็เอาเงินค่าจ้างเป็นเครื่องล่อ
       
       กับกลุ่มคนที่เป็น "คอมมิวนิสต์เก่า" ก็พยายามปลุกเรื่องชนชั้น นำมาเป็นของล่อใจ
       
       กับกลุ่มคนที่ไม่เอาเจ้า ก็เอาขบวนการล้มเจ้ามาเป็นเครื่องล่อ
       
       กับนักวิชาการเสื้อแดงบางกลุ่ม ที่มีแนวคิดว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน ก็นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นเครื่องล่อ เพื่อที่จะลดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เหลือเพียงแค่สัญลักษณ์ในการปกครอง ก่อนจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบอื่น เช่น ประธานาธิบดี ฯลฯ หรือไม่ก็พยายามทำให้เหมือนในประเทศกัมพูชา ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกษัตริย์ โดยเอากษัตริย์ที่ตนครอบงำไม่ได้ออกไป แล้วสนับสนุนให้กษัตริย์ที่ตนเองครอบงำได้ขึ้นมาแทน ทำให้ตนเองสามารถมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือกว่าทุกสถาบันในประเทศ
       
       กับกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบรัฐธรรมนูญ 2540 ก็เอาเงื่อนไขเรื่องการนำรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาแก้ไขดัดแปลงใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ มาเป็นเครื่องล่อ
       
       กับกลุ่มคนยากจน หรือคนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ก็ใช้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าและความคาดหวังลมๆ แล้งๆ ในตัวทักษิณมาเป็นเครื่องล่อ
       
       กับทหารรับจ้างบางกลุ่ม ก็เอาเงิน เอาผลประโยชน์เป็นเครื่องล่อ หรือเครื่องว่าจ้าง
       
       หรือแม้แต่กับรัฐต่างประเทศ ผู้นำต่างประเทศ ก็เอาสิทธิและผลประโยชน์ของชาติ อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไทย เป็นเครื่องล่อ โดยหวังว่า หากพวกระบอบทักษิณได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้อประโยชน์ตอบแทนแก่ต่างชาติดังกล่าว มากกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน เป็นต้น
       
       ระบอบทักษิณ ขบวนการแดงกบฎ พร้อมเอาทุกอย่างเป็นเครื่องล่อ โดยพ่วงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองไว้ในทุกๆ เงื่อนไข คือ การสร้างสถานการณ์เพื่อให้พวกตนสามารถรอดพ้นความผิดจากคดีร้ายแรงทั้งหลาย รวมทั้งการไม่ต้องรับผิดในคดีของทักษิณ ชินวัตร
       
       4) สงครามกลางเมืองครั้งนี้ ขบวนการแดงกบฎ ระบอบทักษิณ ใช้วิธี “แบ่งงานกันทำ”
       
       มีการจัดวางยุทธวิธีการรบอย่างเป็นขบวนการ เช่น นายใหญ่ผู้อยู่ต่างแดน ทำหน้าที่กดปุ่ม หรือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป, บริวารเสื้อแดงส่วนหนึ่ง ทำหน้าที่ทหารราบ เคลื่อนไหวรุนแรงสร้างสถานการณ์ในประเทศ, กองกำลังติดอาวุธ ทำงานกองโจร ใช้อาวุธสงครามก่อวินาศกรรม และลอบกัด โดยใช้การชุมนุมของประชาชนเป็นที่กำบัง ใช้ชีวิตประชาชนเป็นโล่ห์มนุษย์ และใช้ชีวิตคนเสื้อแดงเป็นเครื่องเซ่นสังเวย เพื่อให้ได้ศพมาใช้เป็นเครื่องมือเคลื่อนไหว ยกระดับความรุนแรงในการชุมนุม, บริวารเสื้อแดงอีกส่วนหนึ่ง ก็ทำหน้าที่ทหารปืนใหญ่ ใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือโจมตี, อีกส่วนที่อยู่ในสภา ก็มีหน้าที่ปั่นป่วน ขัดขา ขัดขวาง เหมือนเป็นทหารม้าในรถถังบุกตะลุย โดยมีตำแหน่ง ส.ส.เป็นเกราะป้องกันตัว, ข้าราชการบางส่วนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญ ก็ทำหน้าที่เสมือน “สายลับ” คอยส่งข่าวหรือขัดแข้งขัดขาอย่างลับๆ เป็น “ทหารแตงโม” หรือ “ตำรวจมะเขือเทศ” เป็นต้น
       
       
5) สงครามกลางเมืองครั้งนี้ ประเทศไทย แพ้ไม่ได้
       
       ถ้าประเทศไทยพ่ายแพ้ เราจะไม่ได้อยู่บนแผ่นดินที่คุ้นเคยอีกต่อไป

       
       ฝ่ายอำนาจรัฐ และรัฐบาลที่มีที่มาโดยชอบธรรม จึงต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นนิติรัฐ และความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองให้สำเร็จให้จงได้
       
       
ถ้ารัฐบาลแพ้ ประเทศชาติส่วนรวมแพ้
       
       เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของบวนการแดงกบฎ ซึ่งจะดำเนินการต่อไป โดยอาศัยวิธีการและกองกำลังติดอาวุธหนุนหลังเช่นเดิมนั้น คือความพ่ายแพ้ของประเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริง
เช่น
       
       การเมืองที่พ่ายแพ้แก่ระบอบทักษิณ จะใช้อำนาจรัฐโดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรม ไม่ตระหนักถึงความถูกต้อง แต่จะสนใจเพียงที่มาของการเข้าสู่อำนาจ โดยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนชนะเลือกตั้ง ทุจริตเลือกตั้ง ซื้อเสียง โกงเลือกตั้ง ซื้อตัว สส. ฯลฯ และเมื่อชนะเลือกตั้ง ได้อำนาจรัฐแล้ว จะทำอย่างไรกับบ้านเมืองก็อาจกระทำได้ แม้แต่จะใช้อำนาจรัฐไปรับใช้บุคคลคนเดียวกลุ่มเดียว ก็กระทำได้ เพราะถือว่าประชาชนได้มอบอำนาจให้ตนอย่างเด็ดขาด ผ่านการเลือกตั้ง
       
       อำนาจตุลาการที่พ่ายแพ้แก่ระบอบทักษิณ จะตกอยู่ภาวะอันตราย ถูกระบอบทักษิณกดดัน พยายามครอบงำและแทรกแซงทุกรูปแบบ โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติและบริหารที่มีอยู่ เช่น ออกกฎหมายอันมีผลให้อำนาจตุลาการไม่สามารถพิจารณาคดีของทักษิณและพวกได้ หรือออกกฎหมายเพื่อให้คำพิพากษาของศาลมีผลใช้บังคับกับทักษิณและพวก เป็นต้น
       
       องค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมที่พ่ายแพ้แก่ระบอบทักษิณ จะถูกครอบงำ ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ ผดุงความยุติธรรมในสังคมได้อีกต่อไป โดยจะไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับพรรคพวกนักการเมืองในระบอบทักษิณได้เลย ยิ่งกว่านั้น ยังมีแนวโน้มที่จะรับใช้และเป็นเครื่องมือให้กับผู้มีอำนาจรัฐฝ่ายเดียว
       
       กองทัพและระบบราชการที่พ่ายแพ้แก่ระบอบทักษิณ จะถูกแบ่งแยกและยึดครอง คนเก่งคนดีจะไม่ได้รับผลของความดี เท่ากับคนที่ยอมตนเป็นข้ารับใช้ให้ระบอบทักษิณ ต้องมุ่งสนองตอบความต้องการของนักการเมืองเป็นใหญ่
       
       เมื่อระบอบทักษิณกลับมายึดประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จ ก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดเสี้ยนหนาม และทำลายศัตรูทางการเมืองของตน คือ ทำให้อำนาจส่วนอื่นๆ อ่อนแอที่สุด
       
       การเมืองภาคประชาชนที่พ่ายแพ้แก่ระบอบทักษิณ จะอ่อนแอ ถูกทำให้แตกสลาย สันติวิธีจะถูกปฏิเสธ หันไปใช้ความรุนแรงตามแบบของ “เสื้อแดงโมเดล” เพื่อล้มอำนาจรัฐที่ตนเองไม่พึงพอใจ
       
       ชาวรากหญ้า โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือ ก็จะยังถูกปฏิบัติเสมือนเป็นแค่เครื่องมือเข้าสู่อำนาจรัฐของนักการเมืองดังเดิมต่อไป ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนดั่งเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่จะถูกนักการเมืองใช้เงินภาษีอากรล่อซื้อ ล่อหลอก และมอมเมาด้วยนโยบายอบายมุข เอาหน้าประชานิยม เพียงเพื่อเอาใจในยามที่ต้องการคะแนนเสียง
       
       อย่าหวังว่า ระบอบทักษิณจะปลดปล่อย ช่วยเหลือให้ประชาชนได้สามารถพึ่งตนเองได้ หรือยืนหยัดด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง มีสติปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หรือมีการรวมกลุ่มระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองเพื่อเสริมสร้างอำนาจต่อรองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนักการเมืองเหล่านั้นจะใช้วิธีเลี้ยงไข้ เพื่อให้ชาวบ้านยังคงตกอยู่ในระบบอุปถัมภ์โดยนักการเมืองต่อไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานอำนาจอันเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองต่อไปดังเดิม
       
       ยิ่งกว่านั้น ระบบเศรษฐกิจไทยจะถูกบ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขัน การกระจายรายได้เลวลง การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม จะถูกทำลายลงด้วยระบบวิ่งเต้นเส้นสาย แบ่งปันผลประโยชน์ และแสวงหากำไรส่วนเกินมาแบ่งปันกันของคนในเครือข่ายระบอบทักษิณ การเอารัดเอาเปรียบ และการขูดรีดทางเศรษฐกิจ จะยังคงมีต่อไป อย่างรุนแรงมากขึ้น
       
       นักธุรกิจที่มีเส้นสาย จะได้รับยกเว้นภาษี สนับสนุนให้มีกำไรพิเศษ แต่นักธุรกิจที่ทำงานด้วยความสามารถจะถูกกีดกันออกไปจากเวทีการแข่งขันด้วยการเลือกปฏิบัติ ดูดซับผลประโยชน์ส่วนตัวผ่านกลไกการผูกขาดต่อไป
       
       ประการสำคัญที่สุด สถาบันเบื้องสูง จะถูกแปลงให้เป็นเพียงสัญลักษณ์ เพื่อกีดกันมิให้มีบทบาทสำคัญในสังคมได้อีกต่อไป เพื่อลดทอนบารมี ในขณะเดียวกัน ก็จะสร้างภาพ สร้างกระแส เพื่อยกระดับนักการเมืองในตระกูลผู้นำระบอบทักษิณ ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันหรือทดแทนสถาบัน
       
       ทั้งหมดนี้ น่าจะได้เห็นแน่ๆ หากฝ่ายอำนาจรัฐ พ่ายแพ้แก่ขบวนการแดงกบฎ
       
       วันนี้... รัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่น กองทัพไม่มีทางเลือกอื่น ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินต้องรวมพลังสามัคคีแผ่นดิน เพราะประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่น
       
       
ประเทศไทย แพ้ไม่ได้!

ที่มา..ผู้จัดการ


ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ WhO? Magazine ฮู แมกกาซีน 

http://www.whoweeklymagazine.com/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

โทร.086-389-5835 

โทรสาร  02-654-7577 
โดย ท่านเจ้าคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net