วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศเลื่อนสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง เลื่อนสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

และการเรียนการสอน

 


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอประกาศว่า

1.             ปิดทำการในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 โดยงดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกชนิด

2.              เลื่อนการสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552  ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2553

เป็นวันที่ 1-10  มิถุนายน 2553  ดังนี้ 

 

วันสอบเดิม

วันสอบใหม่

18 พฤษภาคม 2553

1 มิถุนายน 2553

19 พฤษภาคม 2553

2 มิถุนายน 2553

20 พฤษภาคม 2553

3 มิถุนายน 2553

21 พฤษภาคม 2553

4 มิถุนายน 2553

22 พฤษภาคม 2553

5 มิถุนายน 2553

23 พฤษภาคม 2553

6 มิถุนายน 2553

24 พฤษภาคม 2553

7 มิถุนายน 2553

25 พฤษภาคม 2553

8 มิถุนายน 2553

26 พฤษภาคม 2553

9 มิถุนายน 2553

27 พฤษภาคม 2553

10 มิถุนายน 2553

 

ทั้งนี้ คาบเวลาและสถานที่สอบคงเดิม

หมายเหตุ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เลื่อนสอบเฉพาะวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 นั้น ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และใช้ประกาศนี้แทน

3.             ให้งดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคณะและโครงการฯ  เฉพาะที่เรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553

4.             เปิดการเรียนการสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553  เป็นต้นไป

5.             กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นไปตามกำหนดการเดิม

6.             การสอบไล่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552  เป็นไปตามกำหนดการเดิม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

วันเริ่มประชาสัมพันธ์ : 17 พ.ค. 53  

วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ ์ : 27 พ.ค. 53

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.ru.ac.th/ หรือ

http://computer.ru.ac.th/news2008/news/detail.php?id=933

โดย aihu

 

กลับไปที่ www.oknation.net