วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แด่ความเกลียดชัง และแย่งชิง


ภาพจาก Big Picture เวปไซค์ www.boston.com

เมืองทรายไม้ปูนล้ม      สร้างใหม่
เพลิงเผามอดไหม้ได้     ด้วยน้ำ
ทรัพย์สินหล่นหาย        เพิ่มได้อดอออม
มิตรสมาน(แผล)          ทำได้อย่างไร

...
ยื่นหยิบความจริง       ใจให้ แก่กัน
เพิ่มสมานฉันท์            ลดทิฐิ
เปิดกว้างและเปิดรับ      รู้ถ่องแท้ใจ
"อภัย" เปิดกว้างไว้       มอบแก่กัน

สำหรับความเกลียดชัง และแย่งชิง

โดย เดชาริน

 

กลับไปที่ www.oknation.net