วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียหายมากกว่านี้มีไหม?


มีไหม?

 

เสียหายมากกว่านี้                มีไหม?

ที่นี่ประเทศไทย                   พี่น้อง

ความรักยิ่งสงสัย                  ถามต่อ

ยากยิ่งไหม?เรียกร้อง          เพื่อให้สมานฉันท์

 

มันเพียงพอใช่แพ้               ชนะเห็น

เหลือแต่ซากปรักเป็น         ถ่านเถ้า

ความเกลียดโง่เขลาเข็ญ    ใจต่ำ

ยามที่ชาติเราเศร้า                ยิ่งให้คิดหวน

 

ทบทวนทุกข้อเงื่อน             ไขหา

นานเนิ่นเกิดเหตุมา             เริ่มต้น

ความคิดต่างหวาดผวา         อีกฝ่าย

ยุแหย่โกรธบุกปล้น             บ่งชี้เหตุผล

 

คนใช่คนใช่บ้าน                 เมืองไหน

ทุกข์ที่ทุกข์อภัย                    เท่านั้น

ยากมากยิ่งยากไหม?            เผื่อแผ่

มันไม่มีทางกั้น                     กลางใต้เหนืออีสาน

 

สงสารชาติที่ต้อง                 บาดหมาง

เถิดปล่อยลดละวาง             ปลุกเร้า

ยึดถือฝ่ายหัวหาง                 ใดเล่า

หยุดก่นขุดโคตรเหง้า         อย่าซ้ำเติมแผล

 

ยังย่ำแย่ยับฟื้น                      วันไหน

ที่นี่ประเทศไทย                   พ่ายแพ้

ยากไหม?อภัยไหม?            ทุกฝ่าย

หยุดเฆี่ยนโบยฟาดแส้        ยิ่งร้าวลึกฉาน      

โดย ปากกาศรีบูรพา

 

กลับไปที่ www.oknation.net